YGS’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için bir standart puan hesaplanır ve hesaplanan standart puanlar ile Tablo-1’deki ağırlıklar kullanılarak Ağırlıklı YGS Puanları (AYGS) hesaplanır.

A-YGS puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşur.

A-YGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adayların 140 YGS puanı; 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanır.

Altı YGS puanlarından herhangi biri 180 puanı aştığında aday istediği LYS’lere girme hakkı kazanır.

Bir adayın ortalama YGS soruların % 10’unu yaptığında 145,   %20 yaptığında da 180 puan alması söz konusudur.

 

ygs-puanmatik-ygs-puan-hesaplama