Yalnızlıktan hoşlanan içe dönük bir yapınız mı var, yoksa insanlarla bir arada olmaktan mı hoşlanırsınız? Ön planda olmayı seven, atılgan bir yapınız mı yoksa çekingen bir yapınız mı var? İdare eden mi, idare edilen mi olmayı tercih edersiniz? Kalabalıklarla aranız nasıldır? Yeni şeyler üretip geliştirmek mi istersiniz yoksa var olan şeyleri geliştirmek mi istersiniz?

LYS sonrası tercih yapacak adayların çoğu, aynı zamanda gelecekteki mesleklerini de seçmiş olacaklar. Adayların artık “İlerde ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun?” sorusunu cevaplamak için daha realist değerlendirmeler yapmaları gerekiyor.

Mesleki eğilimler ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki vardır. Bireyler kendi ilgi alanlarına uyan işlerde çalıştıklarında daha mutlu ve başarılı olmaktadır. Eğer kişisel ilgi alanları ortaya çıkartılabilirse bu bilgiden yola çıkarak çalışmaktan hoşlanılacak iş ortamları ve meslekler konusunda çıkarımlarda bulunabilmektedir. Ayrıca yetişkinlerin kişisel özelliklerine uygun alanlarda mesleki eğitim almaları ve sonrasında işe yerleştirilebilmeleri de önemle üzerinde durulması gereken bir durumdur.

Her mesleğin kendine has gerektirdiği bazı kişilik özellikleri vardır. Doktor olmak isteyen birinin kandan korkmaması, soğukkanlı ve gerçekçi olması gerekir. Avukat ya da politikacı olmak isteyen biri eğer ikna gücü yüksek, dışa dönük, insanlarla devamlı, ilişkide olan girişimci niteliklere sahipse bu işleri zevkle ve başarılı bir şekilde yürütme ihtimali çok daha fazladır. Pilotların ise soğukkanlı ve duygusal açıdan dengeli kişiler olması beklenir. Yardımsever olmayan ve fazlasıyla içe dönük birinin hemşirelik mesleğinde başarılı olmaması da beklenmemelidir.

Yalnızlıktan hoşlanan içe dönük bir yapınız mı var, yoksa insanlarla bir arada olmaktan mı hoşlanırsınız? Ön planda olmayı seven, atılgan birimisiniz ya da çekingen, kırılgan bir yapınız mı var? Ayrıntılar sizin için önemli midir? Olaylar karşısında çabuk mu reaksiyon gösterirsiniz? İdare eden mi, idare edilen mi olmayı tercih edersiniz? Hayal gücünüz kuvvetli midir? Düzenli bir hayat mı, düzensiz, aynı zamanda riskli bir hayat mı yaşamak istersiniz? Tüm soruların cevapları kişiliğinizin değişime dirençli yapı taşlarıdır ve hangi mesleğin sizi mutlu edeceğinde de belirleyici rol oynarlar.

GERÇEKÇİ TİP

Gerçekçi tipler uygulamacı, maddeci ve diğer insanlarla iç içe olmayı tercih etmeyen kişilerdir. Güçlü ve somut sonuçlara önem verirler ve kişilerarası ilişkilerdeki becerileri zayıftır. Mekanik, el becerileri, teknik ve tarımsal beceriler ve uygulamalar ve somut problem çözme gerektiren iş çevreleri bu kişilik tipine uygundur.

Objeler, araçlar, makineler, aletler, bitki ya da hayvanlarla çalışmaktan hoşlanırlar. El, mekanik, tarımsal ve / veya elektrikle ilgili becerilerini geliştirirler. İnşa veya tamirle ilgili işleri tercih ederler. Realisttik, somut ve ayakları yere basan faaliyetlere ilgi duyarlar. Atletik ve mekanik yetenekleri vardır. Açık hava etkinliklerden hoşlanırlar.

Gerçekçi tipten uygun bazı meslekler: Otomobil tamirciliği, her çeşit araç teknisyenliği, elektrikçi, mühendislik, ziraat ile ilgili meslekler, ormancılık, denizcilik, beden eğitimi öğretmenleri.

ARAŞTIRMACI TİP

Araştırmacı tipler çözümleyici, kendi düşünce ve hislerine kulak veren ve karmaşık konulara ilgi duyan kişilerdir. Bilimsel yöntemlere önem verirler, sosyal ve liderlik becerileri gelişmemiştir. Bilimsel ve matematiksel yeteneklerin ve zihinsel problem çözme becerilerinin kullanıldığı iş çevreleri bu kişilik tipine uygundur.

Biyolojik ve fizik bilimlerle ilgili etkinliklerden hoşlanırlar. Matematik ve fen bilimlerinde yeteneklidirler. Bilim ve tıp alanındaki işleri tercih ederler. Bilimsel, meraklı, çalışkan ve bağımsız olma eğilimindedirler. Gözlem yapmak, öğrenmek, araştırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve ölçmekten hoşlanırlar. Problemlere kafa yorup çözmekten hoşlanırlar.

Araştırmacı tipe uygun bazı meslekler: Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, araştırma analizcisi, astronot, antropolog, tıp teknisyeni.

SANATÇI TİP

Sanatçı tipler heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve etkileyicidir. Özgürlüğe, belirsizliğe ve estetiğe itibar ederler ve düzenli bir şekilde bilgi işleme becerileri yoktur. Sıradanlıktan uzak, yaratıcı etkinliklerden hoşlanırlar.

Dil, sanat, müzik ve / veya drama becerilerini geliştirirler. Yaratıcılık yeteneklerini kullanabilecekleri işleri tercih ederler. Sanatsal ve sezgisel yetenekleri vardır. Yeni şeyler bulma ve keşfetmeyle ilgili konularda yeteneklidirler. Yaratıcılık, hayal ve imgelemeye izin veren ve yapılandırılmamış etkinliklerle uğraşmaktan hoşlanırlar.

Sanatçı tipe uygun bazı meslekler: Ressam, aktör, tiyatro sanatçısı / öğretmeni, müzisyen, kompozitör, dekoratör, mimar…

SOSYAL TİP

Sosyal tipler işbirliğine önem veren, ahlaklı, sorumlu, anlayışlı ve dost canlısı olmaya yatkın kişilerdir. Kişilerarası ilişkilere değer verirler, mekanik ve bilimsel becerilerden yoksundurlar. Sosyal, eğitimsel, ve iyileştirici beceriler gerektiren iş çevreleri bu kişiler için uygundur.

Sözel becerileri iyidir. İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar. Yardımsever ve arkadaşça olma eğilimindedirler. Bilgilendirme, aydınlatma, öğretme, yardım etme, eğitme veya tedavi ve iyileştirmeden hoşlanırlar. Öğretme, hemşirelik ve danışmanlık gibi etkinlikleri içeren meslekleri tercih ederler.

Sosyal tipe uygun bazı meslekler: Sosyal hizmet uzmanları, rehabilitasyon danışmanları, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı, üniversite hocalara, öğretmenler.

GİRİŞİMCİ TİP

Girişimci tipler hırslı, dışa dönük, baskın ve kendine güvenli kişilerdir. Politik ve ekonomik alandaki başarılara itibar ederler ve bilimsel yetenekleri gelişmemiştir. İkna edici, müdahaleci ve liderlik becerileri isteyen iş çevreleri bu kişiler için uygundur.

Öne çıkmalarına imkan tanıyan ya da insanları etkileme fırsatı veren etkinliklerden hoşlanırlar. Liderlik, etkileme ve kişilerarası iletişim kurmada başarılıdırlar.  İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar. Satış veya insan ve /veya şeyleri yönetme etkinlikleri içeren işleri tercih ederler. Tutkulu, dışadönük, enerjik ve kendilerine güvenli olma eğilimindedirler. İnsanları etkilemekten, ikna etmekten, yönetmekten ve iyi performans ortaya koymaktan hoşlanırlar.

Girişimci tipe uygun bazı meslekler: Satıcı, pazarlamacı, komisyoncu, menajer, politikacı, avukatlık.

DÜZENLİ TİP

Gelenekçi tipler kitabına göre oynayan, kalıpçı, vicdanlı, yaratıcı olmayan ve uygulamacı olma eğiliminde olan insanlardır. İşte düzenlenmeye ve başarıya değer verirler ve sanatçılık becerisinden yoksundurlar. Sistematik düzenleme ve bilgileri işleme gerektiren iş çevreleri bu kişileri uygundur.

Bilgileri temiz ve sıralı bir şekilde düzenleme fırsatı veren etkinliklerden hoşlanırlar. Verilerle çalışmaktan hoşlanırlar. Düzenlidirler, büro işlerinde başarılıdırlar. Masa işleri ve sayısal etkinliklerde yeteneklidirler. Kayıt tutma, hesaplama, daktilo veya bilgisayar kullanmayı içeren işleri tercih ederler. Sorumlu, bağımlı ve ayrıntıya dikkat etme eğilimindedirler.

Düzenli tipe uygun bazı meslekler: Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı, muhasebeci, kitapçı, finans elemanı.

 

Sorunlarınızın Daha Sağlıklı Çözümü Adına Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

(Yüz-yüze veya Online Randevu) Alabilirsiniz.

psikolojik-danisma-ogrenci-danismanligi-randevual1-gaziantep