Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) iki hafta sonunda yapılıyor. İkinci hafta yapılacak sınavlardan LYS-2, Matematik-Fen (MF) öğrencilerini ilgilendiriyor.

25 Haziran’da yapılacak sınavda adaylar fizik, kimya ve biyolojiden toplamda 90 soruya cevap verecek. 135 dakika sürecek sınavdan elde edilen puanlar sayısal alandaki sağlık bilimleri, fen ve mühendislik alanlarındaki tercihleri doğrudan etkileyecek.

FİZİK: MATEMATİKTEN ARINDIRIN!

En zor dersler arasında gösterilen fizik testinin zorluğu, ileri matematiksel bilgi içeren sorulardan kaynaklanır. Matematiksel bilgilerden yeterince arındırılmış bir fizik sorusunu çözmek daha kolay olacaktır. Fizik testinde en çok soru gelen konular; kuvvet-tork-denge-ağırlık merkezi, madde ve özellikleri -basınç-ısı ve sıcaklık-genleşme, optik, elektrik, manyetizma ve alternatif akım devreleri, mekanik, dalgalar, ışık teorileri – fotoelektrik olay ve atom modelleridir.

 TÜYOLAR
Başarılı olmanın önkoşulu yeterli konu ve kavram bilgisine sahip olmak.
Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmeli.
Sorularda verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmeli. Sık tekrar yapılmalı.
MEB müfredatını temel alan kaynakların yanında yardımcı kitap ve dokümanlara da bakılmalı. Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli.
Soruda verilen olay, mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmeli.

Çözümlerde önceki soruları model almak yerine, soruyla ilgili konudaki bilgileri kullanmalı.

 Yoruma dayalı fizik soruları ne kadar çok çözülürse yorum yeteneği o kadar gelişir.
BİYOLOJİ: HERKES YAPABİLİR!

YGS ile LYS’deki biyoloji soruları arasında sadece konu ayrımı vardır. Biyolojiden çıkan soruların tamamı her adayın mutlaka cevaplayabileceği tarzdadır. Öğrenciler arasında yaygın bir kanaat olan “Biyoloji sözel bir ders okursam yaparım” düşüncesi kısmen doğrudur. Ancak sınava hazırlanırken yapılan en büyük hata “Önce diğer dersleri çalışayım, biyolojiye son bir ay baksam da halledebilirim” düşüncesidir. Biyolojide konular bir zincirin halkaları gibidir. Tüm konular birbiriyle bağlantılıdır. LYS biyolojide en çok soru getiren konular; solunum ve fotosentez, ekoloji, hücre bölünmeleri, üreme ve gelişme, bitki biyolojisi, sistemler ve evrimdir.

TÜYOLAR

Biyoloji netlerini arttırmak için ders dikkatle dinlenilmeli ve gerekli notlar alınmalı. Konulara yeterince çalışıldıktan sonra konuyla ilgili sorular çözülmeli.

Sorular bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiği için bol soru çözülerek yorum yeteneği geliştirilmeli.
Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalı. Böylece zaman kaybedilmemiş olur.
Sorularda anahtar kelime aranmalı. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikteki kelimedir.
Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntı kurulmalı.

KİMYA: DİĞER DERSLERİ DE BİLMELİSİNİZ!

Kimya testindeki konular, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkili. Bu nedenle bazı kimya soruları karmaşık bir yapıya sahiptir. Başarılı olmak için kimya ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerinin bilinmesi gerekir. LYS’deki kimya soruları daha çok bilgi içerikli geliyor. Ama analiz yeteneği de gerekebilir.
SORULAR HANGİ KONULARDAN?

Atom ve yapısı, reaksiyon ısısı, kimyasal denge, çözünürlük dengesi, sulu çözeltilerde asit baz dengesi, elementler kimyası, çekirdek kimyası gibi konular LYS kimyada öne çıkan konular arasında. 30 sorudan 10’u ise organik kimya konusundan geliyor. Kimya testinde 9’uncu sınıftan soru gelme olasılığı oldukça düşük. 10’uncu sınıftan özellikle kimyasal hesaplamalar, gazlar, molariteye bağlı çeşitli hesaplamalar gelebilir. 11’inci sınıfa ait konuların tamamından 9-10 soru bekleniyor.

TÜYOLAR
Kavramlar iyi anlaşılmalı, bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden bir başkasına geçilmemeli.
Adaylar zorlandıkları konularda kolaydan zora doğru aşama aşama ilerlemeli.
Anlaşılmayan konular öğretmene sorulmalı. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmeli.
Kimya konuları ezberlenmemeli. İşlenen konular anında somut örneklerle pekiştirilmeli.

ORGANİK KİMYA KONUSUNA DİKKAT!

Kimyadaki 30 sorunun 10’u organik kimya konusundan geliyor. Bu testte denklemin altındaki ve üstündeki bilgilerin özenle okunması gerekiyor.
Organik kimyada konular birbirini tamamlar nitelikte olduğu için konu atlamadan çalışılmalı.
Organik kimya çalışırken kimyasal okuma ve yazmalar tam olarak öğrenilmeli.

Okuma sorularında doğru numaralandırma yapılmalı ve kurallara dikkat edilmeli.

Soru eğer hesaplamayla ilgili ise denklemin doğruluğu ve mol sayısı geçişi kontrol edilmeli.

 Organik kimyada; hidrokarbonlardan 4-5, izomerikten 1, fonksiyonel gruplardan 4-5, molekül geometrisinden 1, hidrokarbondan okuma ve hesaplı 1 soru geliyor.

LYS-5, üniversite tercihlerini dil alanından yapacak adayları ilgilendiriyor. Dil sınavı okuduğunu anlama becerisini ölçen bir tarzda. Bu sebeple kelime bilgisi iyi olan adaylar daha başarılı olur. Dil bilgisi konu başlıkları da yapısal kullanımlarının yanı sıra cümleye kattıkları anlam yönüyle özellikle bilinmeli. İyi bir dilbilgisi seviyesine sahip olmak, dilbilgisi sorularının doğru cevaplanabileceği anlamına gelmiyor. Kelime eksikliği sebebiyle yine yanlış yapılabiliyor.

İNGİLİZCE SINAVINDA ÇIKABİLECEK KONULAR 
Dil sınavında her yıl soru gelen konular zamanlar, kipler, bağlaçlar ve ilgeçlerdir. Bunların yanında; sıfat-fiil cümle yapıları (adjective clauses), niceleyiciler (quantifiers), mastarlar (gerunds-infinitives) ve sıfat – zarf yapıları (adjectives and adverbs) konularından da soru gelebilir.

MeydanGazetesi