Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-1, daha çok Matematik-Fen (MF) alanındaki öğrencileri ilgilendiriyor. 19 Haziran’da gerçekleşecek ve 135 dakika sürecek sınavda adayları; matematikten 50, geometriden 30 soru bekliyor.

Geometri sorularını çözebilmek için öncelikle soruda verilen bilgiler şekle doğru aktarılmalı ve neyin sorulduğu iyice anlaşılmalı. Başarılı olmak için konuyu iyi bilmek, aynı konuda farklı sorular çözmek gerekir. Soru gelme yüzdesi yüksek olan konular ise; dik üçgen ve özel üçgenler, çokgende açı-uzunluk-alan, çemberde açı, dairede alan, katı cisimler, analitik geometri, düzlemde vektörler ve koniklerdir.

TÜYOLAR
Geometri sorularını çözebilmek matematik ön bilgisine sahip olmayı gerektirir. Köklü sayılar, rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem çözümlerini bilmek önemlidir.
Konuların işleniş sırasına dikkat edilmeli, önden giderek veya konu atlanarak çalışılmamalı. Çünkü geometride konular birbiriyle çok bağlantılıdır.
Derste işlenen konular o gün mutlaka tekrar edilmeli, konularla ilgili test, kitap ve soru bankasındaki sorular çözülmeli, çözülemeyen sorular için yardım istenilmeli.
Geometride ezberden çok bakış açısı önemlidir. Farklı bakış açısı, aynı konudan farklı sorular çözmekle kazanılır.

MATEMATİK: TEMEL İŞLEMLERE HAKİM OLUN

LYS-1’de başarılı olmak için temel aritmetik bilgilerine hakim olmak önemli. Dört işlem, doğal sayılar, tamsayılar ve rasyonel sayılarla işlemleri, bunların özelliklerini, bir cebirsel ifadenin çözülüşünü bilmek gerekiyor. Bu işlemleri yapanlar matematiğin tüm konularını kolaylıkla anlar.
SORULAR AĞIRLIKLI OLARAK 12’NCİ SINIFTAN
Sınava 2 ay kala matematikle ilgili yapılabilecek en verimli iş, geçen 3-4 yılın sorularını yeniden çözmektir. Ayrıca geçen yılki matematik testinde yer alan 50 sorunun 18’i YGS ile ortak konulardan geldi. Matematik testindeki soruların yüzde 15’i 9, yüzde 25’i 10, yüzde 20’si 11, yüzde 40’ı 12’nci sınıf konularından geliyor. Trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, determinant-matris, limit-süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları banko soru gelecek konular arasında.
 
TÜYOLAR
Yanlış yapma ihtimalini azaltmak için aynı konuda mümkün olduğunca farklı tarzda sorular çözülmeli.
Sorudaki her veri, çözüm için gerekli ipuçlarını taşır. Sorularda her ayrıntıya dikkat edilmeli.
Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır.

LYS-1 TEST ORTALAMALARI
spotlight movie 33fv

“Matematiği yapamıyorum” diyorsanız…

1-İşlem kabiliyetiniz yetersiz ise matematiğin temel konularını çalışmakla işe başlayabilirsiniz.
2-İşlem kabiliyetini geliştirmek için; dört işlem, rasyonel sayılar ve işlemler, köklü ve üslü ifadeler, çarpanlara ayırma, özdeşlikler konularında yoğun bir çalışma yapmalısınız.

3-İşlem kabiliyetiniz iyi, fakat konuları anlamakta güçlük çekiliyorsanız; ders çalışırken konuları kavramaya daha fazla zaman ayırlmalısınız. Çeşitli problem tiplerini birbirinden ayırt edebilmek için hangi problem nasıl çözülür, öğrenmelisiniz. Bu ayrımı yapana kadar konu çalışmayı sürdürün.
4-Konuları anlıyor fakat işlem kabiliyetiniz yeterli değilse konuya yönelik bolca soru çözmeniz gerekir.
5-Yeni öğrenilmiş konuyla ilgili test çözmeye başlarken en basit düzeyden başlayın. Konuya basit düzeyden başlamak derse motive olmayı sağlar.
6-Dersi anlamak için kaliteli kaynak seçin. Kitapta yer alan çözümlü soruları inceleyerek anlatılan çözümü anlayıp anlamadığınızı tespit edin.
7-Konu anlatımlı kitaptaki konu sırasını takip edin. Konular basitten karmaşığa doğru hazırlandığı için hem kitabın dilini anlamanız hem de ilerideki konulara temel olacağı için ilk konuları “Bunları zaten biliyorum” diyerek kesinlikle atlamayın.
8-Çözülemeyen soruları işaretleyip bir sonraki konuya geçin. Konular ilerledikçe soyut düşünme becerisi artacağından önce çözülemeyen sorular daha sonra rahat biçimde çözülecektir.

MeydanGazetesi.com.tr