Sınav provası niteliğindeki deneme sınavlarıyla ‘Zamanımı yetiremiyorum’ gibi kaygıları azaltmak ve eksikleri görmek mümkün.

Kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel tekrar ve özet çalışmalar, kimi zaman da test çözümü… Sınavlara hazırlık sürecinde çeşitli dönemlerde farklı çalışma tarzları öne çıkar. Sınavlara belli bir süre kaldığında ise öne çıkan çalışma türü deneme sınavlarıdır.

Deneme sınavları, gerçek sınavın provasıdır

Nasıl bir futbolcu gerçek maça çıkmadan önce, sergileyeceği oyunu defalarca prova eder ve hata yapma ihtimallerini en aza indirirse öğrenciler de gerçek sınavın provasını deneme sınavlarıyla yapar.

Eksiklerinizi görmenizi sağlar
Deneme sınavları öğrencilerin bir tür boy aynasıdır. Boy aynası nasıl bireyin bütün bedenini göstererek kendine çekidüzen vermesini sağlıyorsa, denemeler de öğrencinin sınava hazırlık düzeyini, alınan puanların hedefe ulaştırıp ulaştıramayacağını gösterir. Öğrenciler de yapacağı çalışmaları bu sonuçlara göre düzenler.

Öğrenmenin bir yolu da deneme sınavlarıdır

Öğrenmenin gerçekleşmesinde birçok süreç var. Bunlardan biri de deneme-yanılma yoluyla öğrenmedir.  Bu yöntem uygulamaya dayalı olduğu için diğer yöntemlere göre daha kalıcı. Yapılan tekrarlarla öğrenme arasında bir noktaya kadar doğru orantı var. Birçok öğrenci öğrenmeyi, bilgiyi hafızaya alma olarak algılar. Oysa önemli olan bilgilerin depolanması değil, kavranması ve uygulanabilir olması.

Sınav stratejisi belirlemede yardımcı olur

Öğrenciler sınav öncesi deneme sınavları sayesinde gerçek sınavda nasıl bir strateji uygulayacaklarını öğrenir. Örneğin, sınava hangi testten başlanacağı, kodlamanın nasıl yapılacağı, turlama tekniği, türü ve sınav stratejileri deneme sınavlarında kazanılabilir.

Öğrencinin motivasyon düzeyini yüksek tutar

Motivasyon bir tür isteklendirmedir. Deneme sınavlarıyla öğrencilerin diğer bir kazanımı da yüksek motivasyona sahip olmaları. Öğrenciler, aldığı puanlarla tercih etmeyi düşündüğü bölümün puanını karşılaştırarak  daha ne kadar çalışması gerektiğini, kaç puana ihtiyacının olduğunu denemelerle öğrenebilir.

Her deneme sınavı, sonrasında mutlaka değerlendirilmeli

Sadece deneme sına