Üniversiteye giriş sınavları test tekniğine dayalı sınavlardır ve bunlarda başarılı olmak test çözme becerisi kazanmayı gerektirir. Test tekniğine dayalı sınavlarda zamanı ve bilgiyi en doğru şekilde kullanmak öğrenciyi başarıya götüren basit ama önemli detaylardandır. Bu da dikkatli test çözme, soru kalıplarını öğrenme ve okuma hızını artırmakla mümkün olmaktadır. Geçen yıl üniversite sınavına girenler LYS konusunda daha tecrübeliler bu gerçeklerin bir kısmını geçen yıl yaşayarak öğrendiler. Bu yıl ilk kez üniversite sınavına girenler ise geçmiş tecrübelerden örnek alıp çok vakit geçirmeden LYS çalışmalarına başlamaları gerekir.

LYS’lere çalışınca karşılığın alınacağı sınavlardır

LYS’lerde adayların kendi alanlarından sorumlu olacakları için çalışması ve öğrenmesi YGS’ye göre hem kolay hem de zevkli ve çoğunlukla bilgiye dayalı sorulardan oluştuğu için daha çok çalışmalarının karşılığının alınacağı sınavlardır. YGS’de 4 farklı alandan 160 dakika süre verilirken LYS’lerde 5 ders için iki sınav ve yaklaşık 250-270 dakika zaman tanınacak. Bu da bir soruya yaklaşık buçuk dakika süre düştüğü anlamına gelir. Buna göre LYS’ler, YGS’lere göre biraz daha rahat geçecek demektir. Geçen seneki adayların YGS sonuçları analiz edildiğinde, LYS netlerinin daha yüksek olduğunu gözlendi. Bu sene de adaylar YGS’ye takılmadan biran önce LYS’lere kaynaklık eden ders konuları ve çalışılacak kaynakları belirlemeli, zaman planlanması yapmalı, konular bitince de deneme sınavlarıyla çalışmaların yeterliliğinin denetlenmeliler.

LYS çalışmalarında tekrar önemli
YGS’de daha çok kavrama yeteneği, bilgiyi kullanma becerisi ve zihinsel beceriler ölçülürken LYS’lere ise daha çok bilgi düzeyi ölçülmektedir. Bu nedenle LYS çalışmaları, YGS çalışmalarından farklı olmalıdır. Öncelikle adayların girecekleri LYS’lere kaynaklık eden derslerle ilgili ön bilgilere sahip olmaları için düzenli ve yoğun bir çalışılmaları gerekmektedir. Bilgi basamağındaki konuların öğrenilmesinde en önemli süreç konuyla ilgili yapılan tekrarlardır. Uzun bir dersi öğrenmeye çalışmak yerine, dersi daha küçük parçalara bölerek öğrenmek daha kolaydır ayrıca yapılacak çalışmada en iyi verimi almak için öğrenmeyi 20-40 dakikalık aralıklara ayırmak gerekir. Hazırlık sürecinde yapılan hatadan biri çözüme ulaşmadan verilen aralardır. Buna göre LYS hazırlık sürecinde öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için derslerin aralıklı tekrarlarının yapılması önem kazanmaktadır.

Öğrenme görecelidir

Her adayın algısı, dikkati ve öğrenme şekli farklıdır. Adayların, çalışırken öncelikle kendi özelliklerini tanıması ve bu özelliklere göre bir çalışma planı hazırlaması gerekir. Bir öğrenci matematikte zorlanırken diğer öğrenciye sözel konular zor gelebilir. Zor gelen derslerin dikkatin en yoğunlaştırılabilecek saatlerde çalışılması gerekiyor. Verimli saatler birçok insan için sabah saatleridir. Soruyu çok fazla okuyarak zihni karıştırmamak gerekir. Soru çözmeyi sağlayacak soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizmek ve test çözerken dikkat dağıldığında kendinizi yoğunlaşmaya zorlamak yerine 10 dakikalık bir ara vermek daha faydalı olur.

Okul derslerine devamlılık önemlidir

LYS’lere doğru her ne kadar adaylar daha çok pratik yapmayı tercih etse de eksik olduğunu düşündüğünüz dersleri dikkatlice dinlemek ve bilgilerinizi tazelemeleri her zaman iyi bir öğrenme yöntemlerindendir. Okulda veya dershanede işlenecek derslere daha önceden hazırlanarak gitmek bilgileri daha kolay özümsenmesine neden olduğu bir gerçektir.
Unutmamak gerekir ki, eğer adaylar YGS’de zorlanmışsa bu durum sadece kendi için değil sınava giren tüm adaylar için söz konusudur. O halde, yapılması gereken sadece LYS’lere odaklanıp YGS psikolojisinden bir an önce çıkmaktır. YGS beklenilenin altında gelme endişesi, havaların ısınması, LYS konularının bilgiye dayanması öğrencileri hedefinden saptırmamalıdır.