Sınavın yapılacağı tarihten yaklaşık 3-4 ay öncesinde yoğun bir sınav hazırlık dönemi yürütülmektedir.

Sınava giren her adaya farklı nitelikte Soru Kitapçığı ve her ada­yın üzerinde ismi ve fotoğrafı bulunan Cevap Kâğıtları, aday yoklama listeleri, bina görevlisi kontrol listeleri vb. (Sınav Evrakı) hazırlanmakta ve basılmaktadır. Basım işleri Kapalı Dönemde gerçekleştirilmektedir.

Basılan sınav evrakı emniyet kuvvetlerinin nezaretinde ve gü­venli bir şekilde sınav binalarına gönderilmektedir.

Sınavın bitiminde sınav evrakı salonda adaylardan alınmakta; sayılmakta, paketlenmekte ve yine güvenlik önlemleri altında emniyet görevlilerinin gözetiminde ÖSYM tesislerine getirilmek­tedir. Sınav sırasında çalışmaları denetlemek üzere çok sayıda ÖSYM temsilcisi salonları kontrol etmekte ve raporları ÖSYM Başkanlığına sunmaktadır.

ÖSYM tesislerine gelen sınav evrakı poşetleri açılmakta ve içe­risinde bulunan salon tutanaklar, kitapçıklar ve cevap kağıtları ayrılmaktadır.

Bu açma işlemi kamera ile izlenmekte ve kayde­dilmektedir.

Adaylara ait ayrıştırılan Cevap Kâğıtları ve salon tutanakları el değmeden tarayıcılar üzerinde taranarak elektronik ortama akta­rılmakta ve taranan bilgiler kaydedilmektedir.

Taranan cevap kâğıtları optik okuma alanına taşınmakta, her Cevap Kâğıdı en az 2 kez optik okuyucularda okutulmaktadır. Her iki okutulmada da aynı sonuçlara ulaşılmaması halinde tek­rar okuma işlemi yapılmaktadır.

Optik okuma tamamlandıktan sonra Puan Hesaplama yazılımları ile adayların puanları hesaplanmaktadır. Buna paralel olarak sı­nav tutanakları ve ÖSYM temsilcisi denetçilerin raporları tek tek incelenmektedir.

ÖSYM temsilcilerinin denetim raporları ve salon tutanakları oku­nup bilgisayar ortamında kopya kontrolleri tamamlanarak sınav kurallarına uymayanlar belirlenerek sınavları geçersiz sayılmak­tadır.

Kontrol işlemleri sonrasında sınavları geçerli olan adayların pu­anları İnternet üzerinden adayın görebileceği şekilde açıklan­maktadır. Adaylar kendi özel şifrelerini kullanarak kendi puanları­nı öğrenebilmektedirler.

Adayların sonuçlarına itiraz etmesi durumunda her bir adayın ce­vap kâğıdı yeniden incelenmekte, değerlendirilmekte ve sonuca bağlanmaktadır.