Deneme sınavlarının ne faydası var?

Deneme sınavları öğrencilerin bilgi, beceri, yeni stratejiler ve zamanı kullanma becerileri kazanmasına yönelik çok önemli bir fırsattır. Deneme sınavları, gerçek sınavın bir provasıdır. Bir sporcu asıl karşılaşmaya çıkmadan önce nasıl defalarca antrenman yaparak eksikliklerini tamamlar yeni taktikler kazanırsa, öğrencilerde aynı şekilde gerçek sınavın bir provası olan deneme sınavlarıyla çeşitli taktikler kazanır. Deneme sınavlarının adayların durumunu tespit noktasında belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle -evde çözülenler de dâhil- tüm deneme sınavlarının dikkatle uygulanması gerekir. Gerçek sınavda etkili olan sınav kaygısını ve stres durumları deneme sınavlarıyla aşılabilir.

Konu eksiği olan öğrenciler, dikkat!

Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin yalnızca bildiği konulardan değil, tüm müfredata dayalı konulardan sorular gelmektedir. Bundan dolayı öğrenciler tüm müfredat konularından sorumludur. İşte deneme sınavları, eksik konuların tespit edilmesini sağlayan önemli bir uygulamadır. Eksik konu, öğrencinin daha önce hiç çalışmadığı konu anlamına gelmez. Daha önceden çalışılan; ancak öğrencinin-o konuyla ilgili olarak- karşılaştığı tüm soruları çözemediği konular da bu çerçevede değerlendirilebilir. Bazen ufak bir çaba, bu konulardaki başarının artmasını sağlayabilir.

Gerçek sınav zamanı kullanma becerisini ölçer

Özellikle yeni sınav sisteminde her teste belirli bir zamanın verilmesi bakımından zamanı kullanma becerisi ön plana çıkmaktadır. Deneme sınavları, hangi teste ne kadar vakit ayırmak gerektiğini öğretir. Bu sınavlarla kendi durumunu değerlendiren öğrenci, matematik, geometri, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe grubu derslerinde ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu bilir. Zamanı iyi kullanmak, sınavda başarıya ulaştıran önemli bir basamaktır. Bu bağlamda deneme sınavları öğrencilere, zamanın nasıl kullanılacağını öğretir.

Sınav kaygınız varmı?

Kaygının en önemli nedeni belirsizliktir. Deneme sınavlarına yeterince önem veren öğrenciler, gerçek sınavda hangi derse ne kadar vakit ayıracağını, çözemediği konular karşısında tutumunun ne olacağını sınav süresince nasıl davranacağını bilir. Böylece belirsizlikler azalarak kaygı düzeyi azalır ve öğrenci, ideal olan orta derecedeki kaygıya sahip olur. Orta düzeydeki kaygı, dikkatimizi yoğunlaştırmamıza yardımcı olur. Kaygının hiç olmadığı durumlarda dikkatsizlik ortaya çıkar. Bundan dolayı deneme sınavları, kaygıyı dengede tutmayı sağlar.

Sınav sistemine yönelik soruların özelliklerini biliyor musunuz?

Deneme sınavları, yeni sınav sisteminde çıkabilecek soruların örneklerini göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü bu sınavlar, sınav mantığına yönelik hazırlanmış, örnek nitelikteki sorulardan oluşur. Bu nedenle çözülemeyen soruların göz ardı edilmemesi ve sınavdan sonra yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Deneme sınavlarındaki derslerin ve konuların dağılımı yeni sınav sistemine yöneliktir. Dolayısıyla deneme sınavları, yol gösterici niteliktedir.

Soru çözerek öğrenmeyene dersiniz?

Sınavlara hazırlık sürecinde çeşitli dönemlerde farklı çalışma tarzları öne çıkmaktadır. Kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel tekrar, kimi zamanda test çözümü öne çıkacaktır. Sınavlara çok az zaman kaldığında ise öne çıkan çalışma türü deneme çözümüdür. Deneme sınavlarını uygulama ve çözülemeyen sorunların takipçisi olma öğrenmenin en önemli dinamikleridir. Öğrenciler soru çözerek de öğrenebileceklerini unutmamalıdır. Deneme sınavları, öğrencilere bundan sonraki çalışma planını hazırlarken yol gösterici olur. Bu nedenle sınavlardan sonra adaylar yanlışlarını ya da yapamadıkları soruları tek tek gözden geçirmeli vetonu eksikliklerini çıkarmalıdır. Bundan sonraki çalışmalarına bu doğrultuda devam etmelidir.