YGS’ye girecek öğrencilerin  alan ve okul ayırımı yapmaksızın Türkçe  sorularını cevaplamak zorunda.  Türkçe soruları YGS’nin dörtte birlik bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle YGS konu dağılımı öğrenciler için büyük önem taşıyor. YGS’de 160 sorudan  40 soru Türkçe dersinden geliyor. Bu nedenle Türkçe sorularını çözmek bir kez daha tekrar etmek gerekirse sınava giren tüm öğrenciler açısından çok büyük önem taşıyor. Bu öğrencilerin Türkçe konularını belirleyerek bu konulara çok iyi hazırlanması gerekiyor.

 

Türkçe netlerini nasıl artırabilirsiniz?

 • Türkçe testi çözerken sözcüğü, cümleyi ya da paragrafı yorumla konusunda mecaz anlamlara dikkat edilmelisiniz.
 • Dilbilgisi terimlerini ezberlemek, gramer sorularını çözmek için iyi bir yol değildir, terimlerin sözcük ya da cümleyle ilgili mantığını kavrarsanız bu tür soruları rahatlıkla çözersiniz.
 • İmla ve noktalama belli kurallar dâhilinde olduğu için söz konusu kurallar öğrenmelisiniz,
 • Soruları okurken iyi ve doğru okumaya özen göstermelisiniz; zira bir virgül dahi anlatımda değişiklikler yapacağını unutmayınız.
 • Paragraf halindeki sorularda soru kökünü okumadan paragrafa geçmemelisiniz.
 • Dilbilgisi soruları temel bilgiler bilinmeden çözülemez, bu yüzden önce konunun öğrenilmesi sonra konuyla ilgili testler çözerek konuyu pekiştirmelisiniz.

 

YGS’de Türkçe testinin genel özellikleri

YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geliyor. 2015’te 10 soru sorulmuştur. Paragraf konularından 3 soru daha az sorulmuştur. Ayrıca Paragraf bölümündeki soru dağılımı kendi içinde değişiklik göstermiştir. Genel olarak geçen yıl çıkan sorularla karşılaştırıldığında bu yıl soruların daha kolay olduğu söylenebilir.

 

YGS Türkçe Konuları

 • Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu
 • Cümle Anlamı
 • Paragraf
 • Sözcük Türleri (İsim, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
 • Sözcük Yapısı
 • Cümle Ögeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

 

YGS Türkçe Testi Stratejileri

YGS’deki 40 Türkçe sorusunun dörtte üçü (30-32 soru) anlam bilgisi, geri kalanı dil bilgisi ile ilgilidir.

 1. Anlam bilgisi soruları; sözcük anlamı (3 soru), cümle anlamı (6 soru), paragraf (23 soru) olarak sözcük, cümle ve paragraf düzeyindedir.
 2. Sözcük anlamı sorularında öğrenciden sözcüğün ve sözcük gruplarının cümle içindeki anlamını kavrayabilmesi, birtakım kavramları, deyim ve atasözlerini bilmesi istenir.
 3. Cümle anlamı sorularında cümle ile ilgili kavramları ayırt etmesi, yakın ya da karşıt anlamlı cümleleri, cümleden çıkacak anlamı bulması, cümleyi anlamca uygun biçimde tamamlaması beklenir.
 4. Paragraf sorularında paragraftaki konuyu, ana düşünceyi, yardımcı düşünceyi bulması, cümlelerden paragraf oluşturabilmesi ve paragrafı oluşturan cümlelerle yani paragrafın yapısıyla ilgili soru tiplerini çözebilmesi istenir.

Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi ile ilgili olması, sorularda ezbere dayalı bilgi istenmediğinin en önemli kanıtıdır. Soruların çoğunluğunu oluşturan anlam bilgisi bölümünde dil bilgisindeki gibi çok bilgi gerekli değildir. Bu alanda özellikle cümle anlamıyla ilgili birtakım kavramları bilmek yeterlidir.

Ancak buna rağmen sözcük anlamı, cümle anlamı ve özellikle paragraf sorularında hatalar yapılmaktadır. Bunun nedenleri şunlar olabilir:

 • Soruları okurken soruya yeterli derecede yoğunlaşamama,
 • Hızlı okumaya çalışırken parçaları tam anlayamama veya sözcükleri yanlış okuma,
 • Yoğunlaşamama sonucu soru dışındaki bilgileri hatıra getirip yanlış yorumlar yapma,
 • Sene başında anlam soruları bolca çözülüp farklı konulara geçilince bu sorulardan uzak kalınması sonucu sorulara yabancılaşma.

 

Anlam bilgisi sorularında temel stratejiler

Sözcük anlamı, cümle anlamı ve paragraf konularından gelen soruları çözebilmek her şeyden önce hızlı ve doğru okumayı; okuduğunu anlamayı ve yorumlamayı gerektirir. Soruları çözerken soru kökünü doğru okunmalı ve buna göre ne istendiği iyi kavranarak soru gövdesinde bu bilinçle bir arama/tarama/eleme yapılmalıdır.

Özellikle daha önceki sınavların sorularının tekrar irdelenmesi ve bol paragraf sorusu çözmek öğrenciyi avantajlı kılacaktır.

 

Dil bilgisi soruları için

Dil bilgisi kuralları iyi kavrandığında bu tür sorular rahatlıkla çözülebilir. Dil bilgisinden eksikleri olanlar bu eksik konuları belirleyip onlara çalışmalı, bol soru çözerek bilgilerini pekiştirmelidir. Dil bilgisi konularını bilen öğrenciler konuya yönelik soru çözerek sınava hazırlanmaya devam etmelidir.

 • Soruları okurken doğru okuma ve anlamaya özen göstermelisiniz.
 • Anlam bilgisi sorularında soru kökünü iyi anlayıp soruyu istenen biçimde çözmelisiniz.
 • Dilbilgisi soruları temel bilgiler bilinmeden çözülemez, bu yüzden önce konu öğrenilmeli, sonra konuyla ilgili testler çözerek bilginizi pekiştirmelisiniz.
 • Deneme sınavlarında yaptığınız yanlışları iyice inceleyerek sonraki sınavlarda tekrar etmemeye çalışmalısınız.