40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler testinde 15 soru tarih dersinden geliyor. Bu nedenle tarih sorularını çözmek bir kez daha tekrar etmek gerekirse özellikle eşit ağırlık ve sözel öğrencileri açısından çok büyük önem taşıyor.

Tarih Netlerini nasıl artırabilirsiniz?

 • Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisiniz.
 • Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,
 • Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kıvranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,
 • Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız.
 • Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz.
 • Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz.
 • Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz.
 • Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumazlık etmeyin.

YGS Tarih soruları nasıldı?

 • YGS Tarih soruları geçen seneki YGS’de olduğu gibi yorum gerektiren öncülü soru sayısı azaltılarak hazırlanmış.
 • Bu sorulardan biri Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru, diğeri İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru ve bir diğeri de Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu.
 • 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur.

YGS Tarih Konuları

 • Tarih bilimine giriş
 • Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar
 • İlk Türk devletleri
 • İslam tarihi ve uygarlığı
 • Türk İslam devletleri (10-13 yüzyıllar)
 • Orta çağda Avrupa
 • Türkiye tarihi (11-13. Yüzyıllar)
 • Beylikten devlete osmanlı (1300-1453)
 • Dünya gücü Osmanlı devleti (1453-1600)
 • Yeni Çağ’da avrupa
 • Yakın Çağ’da avrupa
 • Osmanlı Devleti’nin arayış yılları (17. Yüzyıl)
 • Yüzyılda değişim ve diplomasi
 • En uzun yüzyıl (1800-1909)
 • Osmanlı kültür ve medeniyeti
 • Yüzyılda Osmanlı devleti
 • Dünya savaşı
 • Mondros, işgaller ve cemiyetler
 • Kurtuluş Savaşı’na hazırlık dönemi
 • TBMM dönemi
 • Kurtuluş savaşı
 • TBMM ve çok partili hayat çalışmaları
 • Atatürk dönemi Türk dış politikası
 • Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri
 • İnkılaplar
 • Milli güç ve Türkiye’ye yönelik tehditler