YGS Kimya Konuları ve sorudağılımı özelliklede sayısal öğrenciler tarafından hem merak ediliyor hem de onları çok yakından ilgilendiriyor. 40 sorudan oluşan Fen Bilimleri testinde 13 soru kimya dersinden geliyor.

Kimya netlerini nasıl artırabilirsiniz?

 • Sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalıdır.
 • Çözülemeyen sorular için konu yeniden incelenmeli, hatta çözümlü sorulardan, benzer soruların çözüm yöntemi gözden geçirilmelidir.
 • Kimya sorularına önyargılı yaklaşmamalısınız, günlük hayatla iç içe olduğu için zevkli hale getirebilirsiniz.
 • Sınavın ikinci grup testleri, bilgiye dayalı yorum ve işlem sorularını içmektedir. Bu bölümde bilgiye dayalı analiz ve sentez soruları ile karşılaşacaksınız.
 • Konuların unutulmaması için düzenli olarak geçmiş konulardan test çözülerek tekrar etmelisiniz.

Geçmişteki YGS Kimya soruları nasıldı?

Sorular daha önceki yıllarda çıkmış sorulara paralel olarak geldi. Adayların çok zorlanacağı sorular yoktu dolayısıyla adaylar zorlanmamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yenilenen müfredat içeriğine ait sorular vardı. Sorular bu yıl yorumdan çok bilgi ağırlıklı geldi.

YGS Kimya Konuları

 • Madde ve özellikleri
 • Maddelerin ayrıştırılması
 • Atomun yapısı
 • Periyodik sistem
 • Bağlar
 • Bileşikler
 • Kimyasal değişimler
 • Hayatımızda kimya
 • Kimya kanunları
 • Çözeltiler ve çözünürlük

Yıllara göre kıyasladığımızda soruların kalitesi ve niteliği nasıl değişiyor?

Genel olarak YGS Kimyası adayların zorlanmadığı bir alandır. Konuların büyük çoğunluğu sözeldir. Sayısal sorular çok az bir bölümü kapsar. Bu sorularda adayların fazla zorlanmayacağı türden sorulardır. Sözel sorular hem bilgi hem yorum içeriklidir. Konuyu bilmeden yapılabilecek soru fazla değildir. Yani sözel konuları okuyup öğrenmek gerekir.

Müfredat değişimi aynen sınava yansıyor. Yani son sınıf adaylarının okulda gördükleri konular sınavda karşılarına çıkıyor. Bu noktada hafta içi adayları mağdur oluyorlar. Bunun dışında soru kalitesi ortalama düzeyde. Bir sınavda güzel sorular (zor değil) olduğu gibi sıradan sorularda bulunuyor. Ama genel olarak sorular kolaylıkla yapılabilecek düzeyde oluyor.

Öğrenciler hangi konulara dikkat etmeli, soruları nasıl yanıtlamalıdır?

Konuların tamamına yakını sözel olduğu için aynı değerdeler. Ancak son yıllarda sınavda çıkan soru dağılımına bakıldığında birkaç ünitenin daha ağırlıklı olduğu görülüyor. Bunlar; Bileşikler, Kimyasal Değişimler, Çözünürlük üniteleri. Bu ünitelerde eksiklerinin olmamaları gerekir. Çünkü genelde sınav önceki yıllara benzer şekilde geliyor. Dolayısıyla bu ünitelerin yine ağırlıklı olması muhtemeldir.

Sınavda yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Soruların kolay olduğu unutulmadan, korkmadan, çekinmeden sorular okunmalı. Soruların uzunluğu veya alışık olunmadığı tarzda soru gelmiş olması tedirginlik oluşturmamalı. Sorular okunup cevaplar incelenirse zor gibi görünen birçok sorunun aslında kolay olduğu veya cevabın çok açık olduğu görülecektir.

Sorularda önce soru cümlesinin sonra öncüllerin okunması gerektiği unutulmamalıdır. Cevap seçeneklerinin yeri değiştiğinden I, II ve III seçeneği her zaman E seçeneğinde yer almayabilir. Bunun için cevaplar işaretlenirken acele edilmemeli dikkatle işaretlenmelidir.

Zaman kazanma adına bir öncülün doğru olduğu bulunduğunda cevap seçeneklerinde bununla ilgili elemeyi yapmaları bazı soruları tek öncül okuyarak çözmeye yardımcı olabilir.