YGS dil bilgisi sorularının kapsamı nedir ve nasıl çalışılmalı?      

YGS dil bilgisi soruları sözcük türleri, ekler sözcük yapısı, cümlenin öğeleri, eylem çatısı, cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları ve ses yazım noktalama bilgisinden oluşur.

Bu sorular bilgiye dayalı olduğu için daha seçici özelliğe sahiptir. Yıllara göre değişkenlik gösterse de 2015 yılında dil bilgisinden 2 soru geldi.

Matematik dersinde olduğu gibi Türkçe dersinde de dil bilgisinde konular arasında zincirleme bağlantı vardır. Tüm dil bilgisi konuları kendi içinde bir bütünlük oluşturur. Bir konuda eksiği olan bir öğrencinin diğer konularda başarılı olabilmesi zordur.

Dil bilgisinde konu eksiği olduğunu düşünen öğrenciler denemelerde gördükleri eksiklerini belirleyip bunu bir an önce giderme yoluna gitmelidir. Bu sınavda da dil bilgisinden,  ses bilgisinden, yazım bilgisinden, noktalama işaretlerinden sorular gelebilir. Öğrencilerimizin bu konularda eksikleri varsa sınava kadar mutlaka bunları gidermeliler.

Yazım Konusunda Niçin Tereddüt Var?     

Yazım konusunda 2010 yılından beri ciddi bir kafa karışıklığının yaşandığını gözlüyoruz. Kimi yazım kurallarında yıldan yıla değişkenlik olabiliyor. Örneğin akım, çağ ve dönem adları bir önceki yıl kesme işaretiyle ayrılmaz kuralı varken bir sonraki yıl ayrılır diye değişebiliyor. FEM Türkçe zümresi olarak biz yazım bilgisi konu anlatımımızı sürekli güncelliyoruz.  Bu konuda TDK İnternet sitesindeki verileri esas alıyoruz. Dershanelerimizdeki konu anlatımı, denemelerimizdeki ve testlerimizdeki sorular, bu düzenlemelerin en son hâlini içermektedir. Bu kuralların öğrenciler tarafından iyice öğrenilmesi gereklidir. 2015 YGS’de sorulan yazım bilgisi sorusu iki cevaplı olduğu için ÖSYM bilim kurulu tarafından iptal edildi.