YGS coğrafya konuları ve soru dağılımı özellikle de eşit ağırlık ve sözel öğrencileri tarafından hem merak ediliyor hem de onları çok yakından ilgilendiriyor. YGS konu dağılımı öğrenciler için büyük önem taşıyor. 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler testinde 14 soru coğrafya dersinden geliyordu. Fakat Din Kültüründen YGS’de de soru sormaya başlandığında coğrafya soru sayısı 11’e düştü.

Coğrafya netlerini nasıl artırabilirsiniz?

 • Sorunun ne istediği iyi anlaşılmalı, olumlu ya da olumsuz olduğu tespit edilmelisiniz,
 • Sadece bilgi ile hareket edildiğinde gerekli başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve basit sayısal özellikler bilmelisiniz.
 • Tablo, grafik sorularında verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçenekler ile ilgisini kurmalısınız.
 • Soruyu okuduğunuz zaman soruyla ilgili hiçbir fikriniz yoksa bile mutlaka seçenekleri okuyunuz. Seçeneklerdeki bilgiler sizi bazen doğruya götürebilir. Örneğin seçeneklerde üç ya da dört seçenek aynı özelliği ifade edip, benzer şeyler olabilirler. O zaman hiçbirisi doğru cevap olamaz.
 • Doğru cevaba ulaşmak için seçeneklerin elenmesi yöntemi coğrafya dersi için oldukça geçerlidir, iki seçeneğe indirildiği zaman, ilk düşünülen seçeneğin işaretlenmesinde sakınca yoktur.
 • Sınavdan önce dünya ve Türkiye haritalarını incelemekte yarar vardır, önemli doğal ve beşeri olayların yerlerini bilinmeniz sizin için faydalı olacaktır.

Ösys’de gelen YGS Coğrafya soruları nasıldı?

 • Coğrafya soruları 9-10. Sınıf müfredatına uygundu.
 • Coğrafi konum, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konularından soru gelmedi.
 • Tablo ve grafik yorumlama ile ilgili soru yoktu.
 • Önceki yıllarda sordukları soruların çok benzerleri vardı. Örneğin; horizonlaşmamış toprak, kesir ölçek kullanmanın avantajı gibi vurguladıkları konular bu yıl da soruldu.
 • Coğrafya sorularının en dikkat çekici yanı; soru sayısının 12’ ye düşmesine bağlı olarak birden fazla konunun birbiriyle ilişkilendirilerek sorulmasıydı. Böylece az soruyla çok konu taranmış oldu.
 • Örneğin; ortak payda: bölge konusu iklim tipleri konusuyla, çevre ve insan konusu harita konusuyla, toprak tipleri konusu izohips konusuyla coğrafyanın bölümleri konusu ekonomik faaliyetler konusuyla ilişkilendirilerek soruldu.

YGS Coğrafya Konuları

 • Coğrafi Konum
 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Nüfus-Yerleşme -Göç (Beşeri coğrafya)
 • Ekonomik faaliyetler
 • Ortak Payda: Bölge