TEOG kapsamında liselere girişte Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) dikkate alınıyor. YEP için öncelikle öğrencilerin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) hesaplanıyor. Bunun için ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayılarıyla çarpılıyor. Çarpımların toplamından elde edilen değerin, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle AOSP hesaplanıyor. Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanıyor. Elde edilen toplam puan ikiye bölünerek YEP elde ediliyor. Örneğin 8’inci sınıf YBP’si 78.2292; 7. sınıf YBP’si 68.9781; 6. sınıf YBP’si 75.8759; AOSP’si de 519.1667 olan bir öğrencinin YEP’i 371.1249 olarak hesaplanıyor.
YEP’ler hangi okullara girişte kullanılacak?

YEP’ler Anadolu, fen ve sosyal bilimler başta olmak üzere mesleki ve teknik, Anadolu imam hatip ve çok programlı Anadolu liselerine yapılan yerleştirme işlemlerinde geçerli olacak. Ayrıca yabancı özel okulların yanı sıra bazı kolejler de TEOG ortak sınavlarının sonuçlarına göre öğrenci alacak. Aileler, teknik hesaplama gerektiren konularda okulların rehberlik bölümlerinden yardım alabilir.
TEOG puanları karne notunu nasıl etkileyecek?

Ortak sınavlarda alınan puanlar, yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Buna göre öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısıyla çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle de yıl sonu başarı puanı elde edilecek. Puanlamanın 100 tam puan üzerinden yapılacağını da hatırlatalım.
Lise tercihleri nasıl yapılacak?

Özel okul kayıtları 30 Haziran – 14 Temmuz arasında gerçekleşecek. Devlet okulunu isteyen öğrenciler ise tercih formunda 25 okul tercihi yaparak formu, 15-25 Temmuz’da ortaokul müdürlüklerine onaylatacak. Ancak bu yıl çok önemli bir ayrıntı var.

Özel okul kayıtları devlet okullarına yapılacak kayıtlardan önce olacağı için özel okula kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercihte bulunamayacak. Ancak özele kayıt yaptırdığı halde 15-25 Temmuz arasındaki tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettiren öğrenciler devlet okuluna nakil olabilecek.
Parasız yatılı ve burslu okumak mümkün mü?

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, ayrıca Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (PYBS) girmeyecek. Öğrenciler YEP’lerine göre parasız yatılı ve burslu okuyacak. Parasız yatılı okumak isteyen öğrenciler, bağlı oldukları okullara 9 Eylül 2016’ya kadar gerekli belgelerle başvurmalı. Bursluluktan yararlanmak isteyenler ise kayıt yaptırdıkları okullara 30 Eylül 2016 tarihine kadar müracaat etmeli.
Herhangi bir tercihe yerleşemeyenlerin durumu ne olacak?

Tercihlerinden hiçbirine yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için 3 ayrı nakil dönemi açılacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından öğrencilere boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 3 tercih hakkı tanınacak.
Açık ortaokul mezunu öğrenciler nasıl tercih yapacak?

Açıköğretim ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları halinde, tercihlerini yerleştirme puanlarına göre yapacak. Öğrencilerin doldurdukları formu, MEB’in ilgili adresine 25 Temmuz’a göndermeleri gerekecek.
Yerleştirme sonuçları ne zamanaçıklanacak?

Liselere yerleştirme işlemi sonuçları, 8 Ağustos’ta http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek.
Tercihlerden kim sorumlu?

Tercihlerin sağlıklı şekilde yapılıp onaylatılmasından veli sorumlu. Veli tercih listesini öğrenciyle birlikte doldurup bir ortaokul müdürlüğünde onaylatarak onay çıktısını almalı.
Nakil başvuruları nasıl yapılacak?

Tercih ettiği halde herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için 9-15, 19-23, 26-31 Ağustos 2016 tarihlerinde 3 ayrı dönem halinde nakil uygulaması yapılacak. Her nakil döneminde öğrencilerden 3’er okul tercih etmesi istenecek. Herhangi bir okula yerleşemediği için açıköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler de, 5-8 Eylül tarihlerinde boş kalan kontenjanlara başvurmayı talep etmeleri halinde, il/ilçe sınırları içinde 3 tercih yapabilecek.
Güzel sanatlar ve spor liselerine giriş nasıl olacak?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liselerine giriş süreci, 20-29 Haziran arasında öğrenci başvurularının alınmasıyla başladı. Alanlara göre yetenek sınavlarına girecek öğrencilerin listeleri, ilgili okullarca 30 Haziran-4 Temmuz arasında ilan edildi. Öğrenci alımı için kullanılacak yetenek sınavları ise 11-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. En yüksek puandan düşük puana doğru sıralamayla okullara yerleşen ve yedek yerleşme hakkı kazananlar 15 Temmuz’da belli olacak. 22 Temmuz’da kayıt işlemleri tamamlanacak. Ancak söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri halinde, güzel sanatlar veya spor lisesi hakkından vazgeçmiş sayılacak.
Tercihte yüzdelik dilim sapmasına dikkat!

TEOG’da lise tercihlerinde okulların kontenjanları ve yüzdelik dilimleriyle öğrencilerin puanını dikkate almak son derecek önemli. Bu yıl okulların yüzdelik dilimlerinin TEOG sınavlarının ortalamasının düşük olması sebebiyle düştüğü belirtiliyor. Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Gonca Özaksoy, geçen yıl aynı netleri yapan öğrencinin bu yıl yüzdelik diliminin daha başarılı olduğunun altını çizdi. Bu durumun öğrenciye hata yaptırabileceği uyarısını yapan Özaksoy, öğrencilerin il geneli yüzdelik dilimin altında tercih yapmalarını gerektiğini belirtti. Diğer yıllara oranla bu yıl TEOG’da soruların zor ve seçici olmasının öğrencilerin başarısını da etkilediğini belirten Özaksoy, “Ankara geneli okullara baktığımızda okulların yüzdelik dilimlerde az da olsa düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Geçen yıl aynı netleri yapan öğrencinin bu yıl yüzdelik dilimi daha başarılı” diyor.