Özellikle ev hanımlarının yaşadığı takıntı ve saplantıların tedavi olmadan geçmesi mümkün değildir. Mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır.

Kişinin mikrop bulaşır endişesiyle ellerini sık sık yıkaması, otomobilinin kapısını kilitlediğinden, ütüyü fişten çektiğinden emin olamaması veya sehpa örtülerini sık sık düzeltme hali gibi takıntıların Obsesif Kompulsif Bozukluk belirtisidir.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluğu, Obsesyon adı verilen takıntılı düşünce ve dürtülerle, kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir kaygı bozukluğu türü olduğunu belirtti. Obsesyonların kişinin zihninden bir türlü uzaklaştıramadığı, düşüncelerdir. Kişi bu dürtü ve düşüncelerin mantıksız olduğunun farkında olmasına rağmen kendisini bir türlü bu düşüncelerden uzaklaştıramaz. Bu durum kişide huzursuzluk ve kaygı oluşturur. Kompulsiyonların ise, obsesyonların sebep olduğu rahatsızlık verici durumla başa çıkabilmek için yapılan davranış ve zihinsel eylemlerdir. Birçok kişinin günlük yaşamı içinde birtakım kaygıları, takıntıları ve evhamları olabilir. Fakat günlük yaşam içinde bu durumlarla başa çıkabilmekte güçlük çekiyorsa, yaşam kalitesini ve aktivitelerini kısıtlıyorsa obsesif-kompulsif bozukluk tanısı düşünülmelidir.

Yaygın olarak görülüyor

Son yıllarda obsesif-kompulsif bozuklukla ilgili yapılan araştırmalarda, bunun toplum içinde oldukça yaygın olmaktadır. Toplumda 100 kişiden 2 ya da 3 kişide OKB tanısı konduğu saptanmıştır. OKB genellikle ergenlik dönemlerinde başlamakta ve en çok 20-30 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çocukluk döneminde de görülmektedir’ şeklinde konuştu.

Nedenleri ne?

Obsesif-Kompulsif bozukluk nedenlerini ise: Kişinin ailesinde ya da herhangi bir akrabasında OKB öyküsünün bulunması; genetik nedenler, beyin işlevlerinde ve seratonindeki bozulmalar, çocukluk çağı travmaları, istismar, ihmal, şiddet gibi, ciddi stres yaratan beklenmedik şekilde gelen olumsuz yaşam olayları, beklenmedik ölüm, yas ve kayıplar, kişilik yapısı olarak kuralcı, titiz ve mükemmeliyetçi olmak.

Nasıl tedavi ediliyor?

Obsesif Kompulsif Bozukluğun tedavisi ile ilgili de, ‘OKB, kendi kendine tedavi olmadan geçebilecek bir hastalık değildir. Bireyler genellikle zor durumlarla başa çıkabilmek için kaçınma davranışları içine girebilirler. Düşüncelerden ve davranışlardan kaçınmak sıkıntının daha fazla artmasına sebep olur. OKB’nin en iyi tedavi şekli bilişsel-davranışçı terapiler ve ilaçlardır. Tedavi süresi genellikle uzun sürelidir ve düzenli devamlılık gerektirmektedir.