MATEMATİK

Matematiğin temel kavramlarını bilemeyenlerin bu alanda yeni konu öğrenmeleri oldukça zor. Öncelikle, rasyonel sayılar ve işlemler, üslü ve köklü sayılar, çarpanlara ayırma ve özdeşlikler tekrar gözden geçirilmeli. Matematik testinde sorulan 40 sorunun 20 tanesi rasyonel sayılar, EBOB-EKOK, üslü-köklü ifadeler,  çarpanlara ayırma ve problemlerden geliyor.
Matematik için 3 öneri!

1Öncelikle işlem hatalarını giderin ve matematik korkusunu yenin!

2Her gün tekrar yapın, çözümlü sorular incelenerek bilgilerinizi pekiştirin.

3Konuları anlıyor ancak başarılı olamıyorsanız tekrara ağırlık verin.

TÜRKÇE

Türkçe testinden 40 sorunun 30’a yakını anlam bilgisinden geliyor. Geçen yıl YGS’de adaylar paragraf sorularının uzun olmasından hayli zaman kaybetmişti. Bu yıl da paragraf sorularına hazırlıklı olunmalı. Sözcük anlamı, dilbilgisi, paragraf bilgisi ve edebiyat konu başlıkları olarak ele alınabilir.

SOSYAL

TARİH: Tarih testinde genel olarak; tarih bilimine giriş, İslam öncesi Türk tarihi, İslam tarihi, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi ve inkılap tarihi konularında da her yıl soru geliyor.

COĞRAFYA: Coğrafyada iklim bilgisi, yer şekillenmesi, nüfus ve yerleşme, dünya’nın şekli ve hareketleri ile doğal afetler konularından her yıl soru geliyor.

FELSEFE: Felsefe dersinden; felsefenin alanı, bilgi, bilim, ahlak ve siyaset felsefesi konularından gelen sorular ağırlıkta. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bilgiden daha çok yoruma dayalı soruların gelmesi bekleniyor.

FEN BİLİMLERİ 
Madde ve özellikleri, ısı ve sıcaklık, optik, iş ve enerji, elektrik akımı, atomun yapısı, periyodik tablo, kimyasal denklemler, canlı gruplarının genel özellikleri, bitkilerde fizyoloji, kalıtım ve evrim en çok soru gelecek konular arasında. Adayların fen bilgisi sorularını çözebilmeleri için derse karşı ön yargılardan kurtulmaları ve kesinlikle ezber yapmamaları gerekiyor.