Son 6 Yılın YGS Tarih Soru ve Konu Dağılımları

 YGS TARİH SORU VE KONU
DAĞILIMLARI
Konular 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1 2
İlk Çağ Medeniyetleri   1
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 1 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1 1 1 1 1
Türk İslam Tarihi (10-13. Yüzyıllar)   1 1 1
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar)   1
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)   1 1
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600) 1 1 1 1
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa 1 1
Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl)   1
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi   1 1
En Uzun Yüzyıl (1800-1909) 1 1 1 3
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 2 1 2 1
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 1 1
Atatürk’ün Hayatı   1
I. Dünya Savaşı   2
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler   1
Kurtuluş Savaşına Hazırlık 2 1 1 2 1
I. TBMM Dönemi 1 1 1 1 1
Kurtuluş Savaşı   1 3 1 1 1
II. TBMM Dönemi ve İç Politika Gelişmeleri 1 1
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1 1 1 1 1
İnkılaplar 1 2 2 1 1
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 1 1 1
Milli Güç ve Türkiye’ye Yönelik Tehditler 1 1 1 1
Toplam 17 17 17 15 15 15