Son 6 Yılın YGS Coğrafya Soru ve Konu Dağılımı

 YGS COĞRAFYA SORU VE KONU
DAĞILIMLARI
Konular 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Coğrafi Konum 1 1 2
Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri 1 1
Harita Bilgisi 1 1 2
İklim Bilgisi 2 4 3 2 2 2
Su-Toprak-Bitki 1 1 2 1
İç ve Dış Kuvvetler 1 4 2 2 1 1
Nüfus Ve Yerleşme 2 1 2 1 2 3
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 1
Ortak Payda: Bölge 1 1 1 1 1 1
Ulaşım Yolları 1 1 1 1 1
Doğal Afetler 1 1 1 1 1
Doğa ve İnsan 1 1 1 1 1
Toplam 14 14 14 12 12 12