Sinirlilik, anksiyete ve depresyon toplumda en sık görülen ruhsal sorunlardır.Bunlar genellikle karmaşık bir duygusal ve işlevsel bozukluk grubu olarak deneyimlenir. Bilim bizim zihin ve beden arasındaki mevcut bağlantıyı anlamamızı sağlar ve anksiyete ve depresyonun nasıl çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini görebiliriz. Bu makalede, sinirlilik, anksiyete ve depresyonu nasıl ortadan kaldırabileceğinizi öğreneceksiniz.

Bu faktörlerin; psikolojik, fiziksel, duygusal, çevresel, sosyal, ruhsal veya genetik olabileceğini ve hatta bir beyin hastalığından veya beslenmeden dahi kaynaklanabileceğini not etmekte yarar var. Her ne kadar biyokimyasal nedenler hakkında bilgilere sahip olsak da, nörotransmitter düzeylerinin sinirlilik, anksiyete ve depresyonun gerçek kaynağı olup olmadığı veya bunların sadece bir belirtisi olup olmadığına dair yeterince bilgiye sahip değiliz.

Sinirlilik, anksiyete ve depresyon aynı değildir, fakat sıkça birlikte gruplandırılırlar. Depresyonu olan insanların anksiyete deneyimlemesi ve anksiyeteye sahip insanların depresyon ve sinirlilik deneyimlemesi görülmedik bir durum değildir.

Ruh Sağlığınızı İyileştirin

Depresyon ve anksiyete genellikle zihinsel hastalıklar olarak sınıflandırılmalarına rağmen, onları beyin sağlık sorunları olarak ele almak daha doğrudur. Çünkü duygusal ve ilişki sorunlarının yanı sıra fiziksel yapı ve serebral mekanizmalarla da doğrudan ilişkilidirler.

Bu bakış açısı, vücudunuzun diğer organları gibi yaşam tarzınız tarafından etkilenen beyninize iyi bakma gereksiniminin altına çizer. Bunun sonucunda ne yediğiniz, nasıl hareket ettiğiniz ve uykunuzun kalitesi beyninizin işlevini etkiler. Ayrıca, stres ve diğer duygularla nasıl başa çıktığınız, ilişkilerinizin kalitesi ve içinizde hayata dair taşıdığınız amaç da ruhsal sağlığınızda bir rol oynarlar.

Anksiyete ve Depresyonun Belirtileri

Anksiyete ve depresyon hayatınızı normal bir şekilde yaşamanıza engel olur, davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirir ve genel olarak ilişkilerinizi (iş, aile, ev, vs.) etkiler. Bunlar kendilerini fiziksel (karın ağrısı, bıçaklama ağrıları, taşikardi, nefes almada zorluk, mide bulantısı, kas titremesi, terleme, yorgunluk, vs.) veya zihinsel (sinirlilik, sıkıntı, korku, kaçma veya kaçınma, güvensizlik, konsantrasyon eksikliği, vs.) kaynaklı bir nedene sahip olabilen belirtiler şeklinde gösterebilirler. Genel olarak bu bozukluklar aşırı ve tekrarlanan endişelerin yanı sıra insanın kendisini kişisel veya profesyonel hayatındaki değişikliklere adapte etmede sıkıntı yaşamasından da kaynaklanır.

Sinirlilik, Anksiyete ve Depresyonu Ortadan Kaldırmak için 10 Eylem

Aşağıdaki önerilerimizi göz önünde bulundurarak beyninize daha iyi bakmaya başlayın.

  • Yavaşça nefes alın. Yavaş nefes alıp vermek vücudunuzun dinlenmesine yardımcı olur.
  • Hareket edin.
  • Doğada vakit geçirin.
  • Düzenli ve sağlık açısından onarıcı uyku çekin.
  • Aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirin.
  • Kusurları kabullenin.
  • Gerçek/işlevsel gıdalar tüketin ve bolca su için.
  • Düzenli olarak meditasyon yapın (oturarak veya hareket ederek) veya öz farkındalık kazandırıcı egzersizler gerçekleştirin.
  • Bağışlayıcı olun.
  • Minnettar olun.