Sınavlarda yer alan sorular, ortaöğretimin ilk sınıfından lise son sınıfına kadar olan bilgi düzeyini temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneğini ölçmeyi amaçlar nitelikte sorulardır.

Bu sorular, zorluk düzeylerine göre 5 gruba ayrılmaktadır.

Ekran-Alıntısı

 

Tablo dikkatlice incelendiğinde, herhangi bir dersi (testi) dışlamanın son derece yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü kolay ve normal sorular az ve dikkatli bir çalışmayla rahatlıkla yapılabilir.

Dikkat edilirse, % 70′ lik bir bölüm, sınava giren tüm rahatlıkla cevaplandırılabilecek türden sorulardan oluşmaktadır. Bu konuda adayların yanıldıkları temel nokta, şartlı yaklaşarak zor olabileceği düşüncesiyle yapabilecekleri soruları hiç bakmadan geçmeleridir.

Aynı test içindeki en zor ve en kolay soruların puan değeri, birbirinden farklı değildir!

Aynı test içindeki soruların zorlukları düzeyleri birbirinden farklı; fakat kazandırdığı puan açısından farklı değildir. Bu özelliğin bilinmesi test tekniği açısından çok önemlidir.

Turlama tekniğini bilen ve uygulayan öğrenci, birinci turda, her testte var olan kolay ve normal soruları çözerek soruların % 70’ini yapabilme şansına sahiptir.

Sınavda zamanı iyi kullanabilmek ve kapasiteniz oranında, en yüksek puanı elde edebilmek için “turlama tekniğini” uygulamada uzmanlaşmanız büyük önem taşımaktadır.

Turlama tekniği nedir ve size ne kazandırır?

Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına Turlama Tekniği denir.

Öğrenci birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır.

Çözüme hangi testten başlamak doğrudur?

Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır.

Genel ilke, en başarılı olunan testten başlamaktır. En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Ancak sınavda yüksek puan getiren testleri öncelikle cevaplamak gerektiği de unutulmamalıdır.