• Sınavda sorulacak sorular, ÖSYM uzmanları ve üniversite öğretim üyeleri tarafından ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Baş­kanlığı aracılığıyla çok sayıda hazırlanır.
  • Hazırlanan sorular, ayrı bir uzman grubu tarafından bilimsel denetimlerden geçirilerek doğruluk­ları onaylanır ve ayrıca sorular dil bilgisi kurallarına göre düzeltilir; yazım, çizim ve sayfa düzenlemesi yapılarak baskıya hazır hâle ge­tirilir.
  • Bilimsel ve dil bilgisi denetimleri yapılan çok sayıda soru ara­sından sadece ÖSYM’nin ilgili alan uzmanları tarafından seçilen ve ilgili testte sorulacak soru sayısının en az 10 katı kadar soru güvenlik içerisinde kriptolu olarak baskı merkezine götürülür.
  • “Kapalı Dönem Sınav Evrakı Hazırlama Süreci” kapsamında dış dünyadan tamamen izole edilmiş ve iletişimin tamamen kesildiği bir ortamda soru kitapçı­ğı hâline getirilir ve basılır. Kapalı dönemin dışında olup da sınavda sorulacak soruları bilen hiç kimse bulunmamaktadır. Sınavı hazırla­yanlar sınav bitiş saatine kadar kapalı dönemde tutulurlar ve dışarı çıkarılamazlar.