• Cevap Kâğıtları optik okumada en az iki kere okunduktan sonra elektronik ortama alınan bilgiler kimsenin erişiminin olmadığı veri tabanlarına alınarak sınav değerlendirme yazılımından geçirilir ve öğrencilerin ham puanları hesaplanır.
  • Puanların hesaplanmasında öğrencilerin Ortaöğretim Başarı Puanları (Diploma Notu) dikkate alınmaktadır.
  • Bu puanların %60’ı kadar ek puan verilmektedir. Aday­ların, notlarının sisteme doğru olarak girildiğinden emin olmaları ge­rekmektedir. O nedenle sınav öncesinde mutlaka kendi okullarında notlarının doğru girildiğinden emin olmalıdırlar.
  • Puanlar hesaplandıktan sonra ÖSYM İnternet sitesinden sınav so­nuçlarının açıklanacağına yönelik bir duyuru yapılır. Belirtilen saatte her aday kendi T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek www.sonuc. osym.gov.tr adresi üzerinden kendi Sınav Sonuç Belgesine ulaşır, puanlarını görürler.
  • Adayların kendisinden başkası eğer şifresini bil­miyor ise sonucu göremez.
  • Öğrencilerin ne zaman nerede ve hangi makine üzerinden sınav sonuçlarına ulaştıkları saniyesi saniyesine elektronik ortamda kaydedilir. ÖSYM gerektiğinde bu kayıtları incele­yerek sonuçların alınması ile ilgili işlemleri görebilmektedir.