• ÖSYM sınav binası havuzunda sınavların yapıldığı il ve ilçelerdeki sınav binalarının kaç kat oldukları, her katta bulunan salon sayıları, aday kapasiteleri, engellilerin sınavını yapmaya müsait olup olmadıkları, oturum düzenekleri vb. bilgiler mevcuttur. Binalarda yapılan değişiklikler okul müdürleri tarafından ÖSYM’ye bildirilmekte ve bu bilgiler güncellenmektedir.

 

  • Başvurular tamamlanınca, ÖSYM sınava girecek olan aday sayısını dikkate alarak sınav merkezlerinde sınav yapılacak binaları, salonları ve sınavda görev alacak görevlileri belir­ler. Adaylar kendi tercih ettikleri sınav merkezlerindeki binalara belirlenmiş kriterlere göre tesadüf olarak atanır.

 

  • Sınavda sorulacak sorular, ÖSYM uzmanları ve üniversite öğretim üyeleri tarafından ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla çok sayıda hazırlanır.

 

  • Hazırlanan sorular, ayrı bir uzman grubu tarafından bilimsel denetimlerden geçirilerek doğrulukları onaylanır ve ayrıca sorular dil bilgisi kurallarına göre düzeltilir; yazım, çizim ve sayfa düzenlemesi yapılarak baskıya hazır hâle ge­tirilir. Bilimsel ve dil bilgisi denetimleri yapılan çok sayıda soru ara­sından sadece ÖSYM’nin ilgili alan uzmanları tarafından seçilen ve ilgili testte sorulacak soru sayısının en az 10 katı kadar soru güvenlik içerisinde kriptolu olarak baskı merkezine götürülür.

 

  • “Kapalı Dönem Sınav Evrakı Hazırlama Süreci” kapsamında dış dünyadan tamamen izole edilmiş ve iletişimin tamamen kesildiği bir ortamda soru kitapçı­ğı hâline getirilir ve basılır. Kapalı dönemin dışında olup da sınavda sorulacak soruları bilen hiç kimse bulunmamaktadır.

 

  • Sınavı hazırla­yanlar sınav bitiş saatine kadar kapalı dönemde tutulurlar ve dışarı çıkarılmazlar.