Danışmanlık hizmeti; bireylerin ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam hedeflerini gerçekleştirebilmek için kişileri güçlendiren, destek sağlayan, gerektiğinde eğiten profesyonel ilişkidir.

Danışman; Bireyle güvenilir bir ilişki kuran, bireyi destekleyen, danışma becerilerini bilen, danışmanlık hizmetini sağlayan profesyonel kişidir.

Psikolojik danışma çok sağlam ve güven temelli ilişki düzeyini içermektedir. Psikolojik danışmada 3 önemli görevi vardır. Bunlar; değişim, önleme ve yaşamı zenginleştirmedir. Değişim: danışmada kişilerin memnun olmadığı yönlerinin değişmesini beklenir. Bu değişim her açıdan olabilir, davranışsal, bilişsel, duygusal…

Önleme: Problemi sezip, problem oluşmadan tedbirlerle önlemektir.
Yaşamı zenginleştirme: rutinleşen yaşamı ve bireyi her açıdan zenginleştirir.

Bir danışmanda bulunması gereken özelliklerin en başında psikolojik açıdan sağlıklı olma gelir. Kendi kişiliğinin farkında olmalı önyargısız, dürüst, güvenilir, saydam olmalı. Kültürel farklılıklara karşı duyarlı olmalı içinde bulunduğu kültürde neyin normal bir davranış olduğunu, neyin hoş karşılanmadığını bilmeli, açık fikirli olmalı. Danışma sürecinde yapamayacağı şeylerle ilgili sözler vermemeli ve eğer söz verdiyse yapmalı. Danışman danışan ilişkisinin en temelinde güven vardır. Eğer danışan kişi danışmana güvenmezse kendini rahatlıkla açamaz. Bunun temelinde ise danışmanın etik ilkeleri bilmesi yatar. Danışman her ilkeyi bilmeli, özelliklede gizlilik ilkesini danışan kişiye söyleyip onu rahatlatmalı.

Danışman, yetkin olmalı, danışma sürecini yönlendirmeli. Çünkü danışman ne sorarsa danışan onu anlatır. Bu nedenle danışman doğru yerde doğru soruları sormalı ancak kendi merakını içeren sorulardan kaçınmalıdır. Danışman nesnel olmalıdır. Danışanlar kendilerini onaylatmak için danışmanında kendi düşüncelerine ortak olmasını ister ve danışmana sık sık fikrini sorar ya da değil mi? sorusunu sorarak onay arayışına girer.

Danışmanın aynı zamanda çok iyi empati yapabilmesi gerekir. Danışan kişinin bakış açısından bakabilmeli, onun ne hissettiğini anlamalı ve görünen duygunun, sorunun ötesini anlayabilmeli. Bunun içinde danışmanın iyi iletişim becerisine sahip olması ve duyguları tanıması gerekir.

Danışma sürecinde tekniğin ve danışma kuramlarının önem taşımasının yanı sıra danışanla kurulan sağlıklı, güvenilir, dürüst, sağlam bir ilişki de iyileştirici niteliğe sahiptir. Danışmaya gelen bazı danışanlar direnç gösterir ve hemen kendini açmayabilirler. Danışman ise danışan kişiyi cesaretlendirmeli, konuşmaya teşvik etmelidir. Danışmanın ses tonu, vurgusu, beden dilini nasıl kullandığı çok önemlidir. Beden dili ile danışanı dinlediğini belli etmeli, geri dönüt vermelidir.