Paragraf, bir düşünceyi açıklamak amacıyla yazılan, belli bir plan dahilinde oluşturulan, içerisinde düşünceyi geliştirme yolları yardımıyla anlatımın daha güçlü hale getirildiği yazılardır. Paragraf sorularıyla adayların, anlama ve yorumlama gücünün ölçülmesi hedeflenir.

  • Paragraf sorularının çözüm öncesinde, zihindeki ( paragrafın uzun olduğu, dikkatin çabuk dağılacağı, okurken sıkıntı duyulacağı) gibi olumsuz kurulumlardan kurtulmak gerekir.

 

  • Önce paragrafı okumak zaman kaybettirebilir. Bunun yerine öncelikle soru kökünü okuyarak paragrafın bizden ne istediğini belirlenmelidir.

 

  • Devamında ise, hızlı bir şekilde seçenekleri okuyarak seçenekler hakkında fikir sahibi olmak gerekir.

 

  • Artık verilen paragrafı okunabilir. Okurken seçenekler paragrafta anlatılardan yola çıkarak elenebilir.

 

  • Soru kökünde “metinden çıkarılabilecek en genel yargı”, ”metinde asıl anlatılmak istenen nedir?”, “metinde verilmek istenen düşünce nedir?” vb. ifadeler varsa o soruda ana fikrin sorulduğunu unutulmamalıdır.

 

  • Genelde “anafikir” paragrafın son cümleye saklıdır.

 

  • Anlama ve yorumlama gücünü geliştirmenin en etkili yolu da etkin bir okuyucu olmak ve düzenli olarak bol miktarda paragraf sorusu çözmektir.