Yeni doğan çocuğa kısa bir süre içinde güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerinden biri. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerli. Rasulullah (s.a.s.) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenmiştir.

Kötü bulduğu bazı isimleri değiştirme yoluna gitmiştir. Yine konulması gereken güzel isimler hakkında bilgiler vermiş, zaman zaman bizzat kendileri çocuklara isim koymuştur.

Bir hadislerinde, Efendimiz (s.a.s.), güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69)
Hiç kimse kıyamet günü Allah’ın (c.c.) hoşlanmayacağı isimle O’nun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse kötü olan veya bir mana ifade etmeyen isimlerin çocuklara verilmemesi gerekir.

Kur’an da geçmesi şart değil!

Anne ve babalar, çocuklarına isim koyarken anlamsız, hoş olmayan isimlerden kaçınmalıdırlar. İslam dünyasında kullanılan ve anlamı güzel olan isimlere yönelmelidirler. Bu gün her dinin kendine has bir takım isimleri vardır. Müslüman olduğunun şuurunda olan anne ve babalar da çocuklarının isimlerini bu istikamette vermelidirler.

İsim koymada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da, halk arasında Kur’an-ı Kerim’den isim bulma cehaletidir. Anlamı olmayan ya da anlam olarak kötüyü çağrıştıran birtakım isimlerle ilgili olarak “Neden bu ismi koydun?” denildiğinde verilen cevap “Bu isim Kur’an da var” olmaktadır. Mesela, kızlar için “ Aleyna (Bizim üzerimize), Aleyke (Senin üzerine), Kezban (yalancı) gibi isimler konmaktadır. Bu türlü bir anlam ifade etmeyen ve kötü manalar taşıyan isimlerden kaçınmak gerekir.

En güzelleri Abdullah ve Zeynep

Efendimiz’den öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde, en güzel isim olarak belirlenen isimlerden bazıları şunlardır: Erkek ismi olarak, Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, peygamberlerin isimleri, Hasan, Hüseyin ve diğer İslam büyüklerinin isimleri. Kız isimleri olarak da, Aişe (Ayşe), Fatıma, Zeynep, Hatice, Cemile, Zehra… gibi isimler.