Türkiye’de sayıları 90’a ulaşan ve her yıl 350 bin kişinin mezun olduğu eğitim fakülteleri kapatılıyor. Eğitim fakültelerinin yerine Köy Enstitülerine benzer Muallim Okulları açılacak.

Öğretmenlik sistemi baştan sona değişiyor. Eğitim fakültelerinin yerine kurulacak Muallim Okulları’nda ihtiyaca yönelik öğretmen yetiştirilecek. Bu okullar da üniversite sınavıyla öğrenci alacak.

AHLAKİ EĞİTİM
Ancak eğitim daha pratik olacak. Öğretmen adaylarına ahlaki eğitim de verilecek. Öğretmen olmayı hak ederek okuldan mezun olan adaylar, KPSS yerine yeterlilik sınavına girecek. Yeterliliği geçen adaylar stajyer öğretmen olarak mesleğe başlayacak.

Eğitimde köklü değişiklikler içeren reform paketiyle eğitim fakülteleri kapatılarak yerine Muallim Okulları açılacak. Öğretmen adaylarında bilimsel yeterliliğin yanında ahlaki kriter de aranacak.

Öğretmen yetiştirme sistemindeki plansız ve günübirlik politikalar sebebiyle eğitim fakültelerinin sayısı sürekli arttı. 1995-1996 akademik yılında 33 olan eğitim fakültesi sayısı bugün 90’a ulaştı. Mezunlarının formasyon alarak öğretmen olabildiği fen ve edebiyat fakültelerinin sayısında da yaklaşık üç katlık bir artış yaşandı. Öğretmen ihtiyacı 100-150 bin dolayında. Ancak plansız büyüme sebebiyle 350 bin dolayında mezun ve işsiz öğretmen adayı kitlesi oluştu.

MUALLİM OKULLARI GELİYOR

Uzun süredir neşter vurulması beklenen öğretmen yetiştirme sistemiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hazırlanan yeni reform paketi, eğitim sistemini baştan değiştirecek yenilikler içeriyor. Paketteki öğretmen yetiştirme projesi, öğretmenlik sistemini sil baştan değiştirecek. Eğitim fakülteleri kapatılarak Köy Enstitüsü modeline benzer bir yapıda öğretmen okulları kurulacak. Muallim Okulları adı verilen bu okullarda, daha nitelikli ve ihtiyaca yönelik öğretmen yetiştirilmesi hedefleniyor.

AHLAKİ YETERLİLİK ARANACAK

Öğretmen adaylarının gireceği Muallim Okulları, üniversite sınavıyla öğrenci alacak. Bu okullarda verilecek eğitim daha çok pratik içerikli ve çağın koşullarına uygun olacak. Branşlara göre uzmanlaşma sağlanacak. Son yıllarda yaşanan taciz vakalarının artması sebebiyle öğrencilere ahlaki eğitim de uygulanacak. Öğrenciler yakından takip edilecek. Bilimsel ve ahlaki açıdan öğretmen olmayı hak ederek okuldan mezun olan adaylar, KPSS yerine yeterlilik sınavına girecek. Yeterliliği geçen adaylar stajyer öğretmen olarak mesleğe başlayacak.

KÖY ENSİTÜSÜ MODELİ NEDİR?

İlkokul öğretmeni yetiştirmek için 1940’ta Hasan Ali Yücel tarafından kurulan Köy Enstüsü, köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların yetiştirildikten sonra yeniden köylere öğretmen olarak gönderilmesini hedefliyordu. Öğretmenliğin fedakarlık mesleği olmasından hareketle geliştirilen model sayesinde üniversitelerden mezun öğretmenlerin gitmek istemediği köy okullarına enstitülerde yetişen öğretmenler gönüllü olarak gidiyordu. Bu modelde öğretmen sadece öğrenci yetiştirmiyor, aynı zamanda köylüye de başta zirai konular olmak üzere birçok konuda eğitim veriyordu. Her enstitünün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi hayvanları, atölyeleri vardı. Derslerin yarısı teorik yarısı da pratik eğitime dayalıydı. Belirli ideolojilerin odağı haline geldiği gerekçesiyle 1954’te Demokrat Parti döneminde kapatılan enstitülerden 1954 yılına kadar 1.308 kadın ve 15.943 erkek toplam 17.251 köy öğretmeni yetişmişti.

OKULÖNCESİ

Yeni sistemin hazırlıkları birkaç yıldır sürüyordu. Geçen yıl eğitim fakültelerindeki ikinci öğretim bölümleri kaldırılmıştı. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversite yerleştirme klavuzunda eğitim fakültelerine kontenjan verilmeyeceği tahmin ediliyor. Eğitim fakültelerinin kapatılması da kademeli olarak yapılacak. İlk kapanan bölümün okulöncesi olacağı öğrenildi. Bu bölümün yerine Erken Çocukluk Enstitüsü kurulacak.

4+4+4 yerine 3+3+3+4 eğitim sistemine geçmeyi planlayan MEB, bu yeni sistemde okulöncesi eğitiminden çekiliyor. Anasınıfları kalkacak. İlkokula hazırlık olarak eklenen bir sınıfla birlikte 1 ve 2. sınıflar ilk 3 yılı, 3,-4-5. sınıflar ikinci 3 yılı, 6-7-8. sınıflar üçüncü 3 yılı oluşturacak. Lise eğitimi ise yine 4 yıl. Okulöncesi eğitim ise tamamen özel kurumlar ve vakıflar tarafından yürütülecek.

meydan