Okul çağındaki çocuklarda, belirgin halde görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) çocukların okul başarısını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Öğrencilerin okul başarısının düşmesine yol açan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hususunda anne babaların dikkatli olmalıdırlar.

İlk kez 1845’te Dr. Henrich Hoffman tarafından tanımlanan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB), okul öncesi ve okul çağı çocuklarında belirgin halde görülmektedir, çocuğun davranışları ve derse karşı olan dikkatini kontrol edememe, hayallere dalma, düşünmeden davranış gösterme, bu da sınıf ortamında uyumsuzluğa sebebiyet vermektedir.

Hiperaktivite aşırı hareketlilik anlamına gelmektedir, çocukta hiperaktivite olmadan da dikkat eksikliği bozukluğunun (DEB) görülebilir, hiperaktivitenin daha çabuk fark edilebilmekte, ancak dikkat eksikliği bozukluğunun (DEB) daha geç fark edilmektedir.

Çocuğunuzun dikkat dağınıklığı yaşadığını anlayabilirsiniz

Dikkat dağınıklığı yaşayan çocuğun okul dönemi ile birlikte anlaşılır hale gelmektedir. Çocuğun çabuk sıkılması bir işaret ve dikkat edilmesi gerekmektedir.

Okul dönemi başladığında ödevlerini yapamaz, masa başında sürekli oturmaktan sıkılır ve çeşitli bahaneler uydurarak su içme,tuvalete gitme vb.. masa başından kalkarlar,velinin yada öğretmenin baskısı ile ancak ödevleri yapabilir. Sınıfta öğretmeni dinlemez, çevresel uyarılarla hemen dikkati dağılır, arkadaşlarıyla konuşur, kalemle oynar, sırayı sallar, canı sıkıldığı için sürekli bahaneler bulup sınıf dışına çıkmaya çalışır. Başladıkları işi bitirmekte zorlanır ve biri bitmeden diğerine geçerler. Okuma yazma becerileri arkadaşlarından daha kötüdür, düzenli defter tutamaz ve yazıları bozuktur. Okurken sürekli hata yaparlar, cümlelerin sonuna başka kelimeler uydurabilirler. Ders kitaplarının yanı sıra hikâye kitaplarını da okumayı sevmezler.

Sınavlarda da dikkatsizce hatalar yaparlar, akıl karıştırıcı sorularda yanıltıcı şıkka yönelirler hemen. Dersler ağırlaştıkça zorlanmaya başlarlar ve başarısız olurlar.

B12 eksikliği de dikkat dağınıklığına neden olabilir

Dikkat dağınıklığı yaşanan bir çocuğun velisine ve öğretmenine büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuğun yaşadığı sorun alanlarının doğru şekilde tanımlanması önemlidir. Velinin gözlemleri, öğretmenlerin ve rehberlik servisinin tespitleri çocuğun uygun şekilde yardım alabilmesi için gereklidir. Dikkat dağınıklığı gibi sıkıntılar yaşadığından şüphelenildiğinde bir uzmana başvurmak ilk adımdır. Dikkat ve hafıza sorunu yaşayan çocukların her şeyden önce fiziksel taramaları yapılmalıdır. Örneğin vücudumuzda bulunun B12 vitamin eksikliğinin bu tip sorunlara yol açabildiği bilinmektedir. Gerekli olan tanı ve değerlendirmeler uzmanın yönlendirilmesi ile tamamlanacaktır. Bundan sonraki adım ise yaşanılan sorunlar ile baş etmek için uygun olan tedavinin programlanmasıdır. Bu konu hakkındaki en doğru ve gerekli bilgileri uzmanlardan edinmek önemlidir.

Ödev sonrası ödev verimli olacaktır

İlgi ve motivasyonu arttırmanın dikkatin toparlanmasında etkili olacağı, dikkat dağınıklığı yaşayan çocuğun ilgisini çeken bir konu hakkında çalışmasının sıkıcı bir konu hakkında çalışmasından daha kolay olacaktır. Ödüllerin doğru şekilde kullanıldığında çocukların becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu anlamda aile pekiştirenleri doğru kullanmalıdır. Bilgisayar, televizyon ve sevilen bir aktivite çocuklar için genellikle işe yarayan pekiştiricilerdir. Önce ödül verilirse ödeve oturmak daha zor olacaktır ama ödevini bitirip ödüle hak kazanmak daha verimli olacaktır. Derslere ve okul hayatına alıştırmak için ilgisini çeken uyaranları olumlu yönde kullanmamız gerekmektedir. Onun istediği bir oyuncak veya bir eylemi ona okula ve derslere olan düzenine bağlı bir ödül olarak verebiliriz.