Biyoloji braşının bilinen en büyük handikapı öğrencilerin gerekenden daha az biyolojiye çalışmaları ve bu yüzden ciddi düzeyde bilgi sıkıntısı çekmeleridir. Biyoloji testi sorularının en sonda olması da yorgun kafayla soru çözme anlamına geldiği için başarı oranını azaltıyor. Bundan dolayı biyoloji sorularından gelecek netlerine güvenen öğrencilerin YGS’de biyolojiden başlamasını tavsiye ediyoruz.

Bir diğer sıkıntı da biyoloji netlerinin sadece sınırlı birkaç alanda puan getirisinin olması biyoloji dersine motivasyonu olumsuz etkiliyor. Yorum sorularında çeldiriciler olabiliyor. Böyle sorularda soru cümlesinin dikkatle okunması ve altı çizili ifadelere dikkat edilmesi gerekiyor.

Biyoloji soruların niteliği nedir?

YGS soruları ortaokul ve 9. Sınıf konularından oluşan ve temel bilgilerden yararlanarak yorum yapmayı gerektiren sorular. Sözel ve Meslek Lisesi öğrencilerinin de çözebilmesi hedeflendiğinden dolayı sorular bir veya iki soru dışında kolay diye değerlendirdiğimiz kategoride.

LYS soruları ise tüm lise müfredatını tarayan, yer yer ayrıntı sayılabilecek bilgi düzeyini de içerebilir nitelikte olmakla birlikte iyi çalışmış olan adayların zorlanmayacağı, çeldiricisi çok daha az ve net cevapları olan sorular.

Yıllara göre kıyasladığımızda soruların kalitesi ve niteliği nasıl değişiyor?

Son 4 yılda Biyoloji soruları önceki yıllara nazaran daha temel bilgilere dayanan ve cevaplaması daha kolay sorular. Türkiye biyoloji ortalamasındaki artış da bunun bir göstergesi. Son yıllarda Biyoloji testlerinde “çeldirici seçenek” içeren soru sayısı daha az.

Öğrenciler hangi konulara dikkat etmeli, soruları nasıl yanıtlamalı?

Ekoloji konusundan son yıllarda çok soru gelmeye başladı. Üstelik bu konuyla ilgili sorular yoruma da açık olabildiğinden dolayı bu konuyla ilgili çok ve de çeşitli sorular çözülmeli. Sistemler de hem LYS de en çok soru çıkan ve YGS de de her yıl soru çıkan bir konu. Üstelik bu konu 12. Sınıfta işlendiği için adayların bu konuyu fazla pekiştirme fırsatları olmuyor. Çok fazla bilgi de içeren bu konunun sık tekrar edilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Ayrıca kalıtım ve bitki biyolojiisi de en çok soru gelen konular olduğu için üzerine düşülmesi gerekmekte.

Sınavda iken yapmaları ve yapmamaları gereken öneriler nedir?

  • Öncelikle kolay olan soruların cevapları verilmeli, cevabında tereddüt edilen sorulara tekrar dönülmek üzere işaret konulup en son olarak onlar çözülmeli.
  • Uzun sorulardan asla kaçmamalı; çünkü genellikle cevapları çok kolay olan sorulardır.
  • Soru cümleleri dikkatle okunup altı çizili ifadelere çok dikkat edilmeli.
  • Bilgiye dayalı sorularda şayet konuyu bilmiyorsa kesinlikle “atma” yoluna gidilmemeli.