YGS Tarih Dersi Nasıl Çalışılır?, YGS Tarih Netleri Nasıl Artırılır?

40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler testinde 15 soru tarih dersinden geliyor. Bu nedenle tarih sorularını çözmek bir kez daha tekrar etmek gerekirse özellikle eşit ağırlık ve sözel öğrencileri açısından çok büyük önem taşıyor.

Tarih Netlerini nasıl artırabilirsiniz?

 • Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisiniz.
 • Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,
 • Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kıvranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,
 • Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız.
 • Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz.
 • Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz.
 • Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz.
 • Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumazlık etmeyin.

YGS Tarih soruları nasıldı?

 • YGS Tarih soruları geçen seneki YGS’de olduğu gibi yorum gerektiren öncülü soru sayısı azaltılarak hazırlanmış.
 • Bu sorulardan biri Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru, diğeri İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru ve bir diğeri de Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu.
 • 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur.

YGS Tarih Konuları

 • Tarih bilimine giriş
 • Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar
 • İlk Türk devletleri
 • İslam tarihi ve uygarlığı
 • Türk İslam devletleri (10-13 yüzyıllar)
 • Orta çağda Avrupa
 • Türkiye tarihi (11-13. Yüzyıllar)
 • Beylikten devlete osmanlı (1300-1453)
 • Dünya gücü Osmanlı devleti (1453-1600)
 • Yeni Çağ’da avrupa
 • Yakın Çağ’da avrupa
 • Osmanlı Devleti’nin arayış yılları (17. Yüzyıl)
 • Yüzyılda değişim ve diplomasi
 • En uzun yüzyıl (1800-1909)
 • Osmanlı kültür ve medeniyeti
 • Yüzyılda Osmanlı devleti
 • Dünya savaşı
 • Mondros, işgaller ve cemiyetler
 • Kurtuluş Savaşı’na hazırlık dönemi
 • TBMM dönemi
 • Kurtuluş savaşı
 • TBMM ve çok partili hayat çalışmaları
 • Atatürk dönemi Türk dış politikası
 • Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri
 • İnkılaplar
 • Milli güç ve Türkiye’ye yönelik tehditler

YGS Coğrafya Dersi Nasıl Çalışılır ? YGS Coğrafya Netleri Nasıl Artırılır?

YGS coğrafya konuları ve soru dağılımı özellikle de eşit ağırlık ve sözel öğrencileri tarafından hem merak ediliyor hem de onları çok yakından ilgilendiriyor. YGS konu dağılımı öğrenciler için büyük önem taşıyor. 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler testinde 14 soru coğrafya dersinden geliyordu. Fakat Din Kültüründen YGS’de de soru sormaya başlandığında coğrafya soru sayısı 11’e düştü.

Coğrafya netlerini nasıl artırabilirsiniz?

 • Sorunun ne istediği iyi anlaşılmalı, olumlu ya da olumsuz olduğu tespit edilmelisiniz,
 • Sadece bilgi ile hareket edildiğinde gerekli başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve basit sayısal özellikler bilmelisiniz.
 • Tablo, grafik sorularında verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçenekler ile ilgisini kurmalısınız.
 • Soruyu okuduğunuz zaman soruyla ilgili hiçbir fikriniz yoksa bile mutlaka seçenekleri okuyunuz. Seçeneklerdeki bilgiler sizi bazen doğruya götürebilir. Örneğin seçeneklerde üç ya da dört seçenek aynı özelliği ifade edip, benzer şeyler olabilirler. O zaman hiçbirisi doğru cevap olamaz.
 • Doğru cevaba ulaşmak için seçeneklerin elenmesi yöntemi coğrafya dersi için oldukça geçerlidir, iki seçeneğe indirildiği zaman, ilk düşünülen seçeneğin işaretlenmesinde sakınca yoktur.
 • Sınavdan önce dünya ve Türkiye haritalarını incelemekte yarar vardır, önemli doğal ve beşeri olayların yerlerini bilinmeniz sizin için faydalı olacaktır.

Ösys’de gelen YGS Coğrafya soruları nasıldı?

 • Coğrafya soruları 9-10. Sınıf müfredatına uygundu.
 • Coğrafi konum, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konularından soru gelmedi.
 • Tablo ve grafik yorumlama ile ilgili soru yoktu.
 • Önceki yıllarda sordukları soruların çok benzerleri vardı. Örneğin; horizonlaşmamış toprak, kesir ölçek kullanmanın avantajı gibi vurguladıkları konular bu yıl da soruldu.
 • Coğrafya sorularının en dikkat çekici yanı; soru sayısının 12’ ye düşmesine bağlı olarak birden fazla konunun birbiriyle ilişkilendirilerek sorulmasıydı. Böylece az soruyla çok konu taranmış oldu.
 • Örneğin; ortak payda: bölge konusu iklim tipleri konusuyla, çevre ve insan konusu harita konusuyla, toprak tipleri konusu izohips konusuyla coğrafyanın bölümleri konusu ekonomik faaliyetler konusuyla ilişkilendirilerek soruldu.

YGS Coğrafya Konuları

 • Coğrafi Konum
 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Nüfus-Yerleşme -Göç (Beşeri coğrafya)
 • Ekonomik faaliyetler
 • Ortak Payda: Bölge

Derste Not Tutmak Konuyu %60 Akılda Tutmaktır

Öğrenme konusunda yapılan bir araştırma, ortalama bir öğrencinin okuduğunun ancak yaklaşık % 20’sini hatırlayabildiğini ortaya koymuştur.

Eğer malzeme önce okunur, sonra da dinlenirse hatırlama düzeyi yaklaşık % 40’a çıkmaktadır. Okuduktan sonra dinlenilen malzeme, aynı zamanda yazıldığı takdirde hatırlama oranı % 60’a çıkmaktadır.

Eğer öğrenci okuma ödevlerini düzenli yapar, derslere düzenli olarak girer, dikkatle dinler ve not tutarsa, sınıfını geçmeyi garantiler.

Notların yeniden yazılması ise başarıyı % 60 düzeyine çıkarmaktadır.

Not tutmak öğrenci için çok önemlidir. Hem aynı anda dinleme yapar ve dinlediğini yazarak daha çok akılda tutmasını sağlar. Not tutmak için öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesinin iyi olması gerekir. Öğrenme amacıyla konuya yaklaşması gerekir.

 

Not alma eğitimin temel şartı olan “aktif katılımı” sağlar.

Böylece uyanık kalmak, dikkati öğrenilen malzeme üzerinde yoğunlaştırmak mümkün olur. Diğer yandan not alma becerisi, sizin aktif bir biçimde anlatılan konunun üzerine yoğunlaşmanızı ve anladığınız bilgileri kâğıda aktarmanıza yardımcı olur. Böylelikle derse daha iyi yoğunlaşmanızı sağlar.

 

Not almanın en önemli yararlarından biri, kendi algıladığımız biçimde derste öğrenilenleri kaydetme ve saklama imkânını sağlar.

Derste alınan notlar hem bilgilerin kalıcı hale getirilmesi, hem de zaman zaman başvurulabilecek bilgi kaynağı olmasından dolayı öğrenmede büyük rol oynamaktadır.

 

İyi bir dinleyici olmanın temel kuralı  not tutmak, iyi not tutmanın yolu da iyi bir dinleyici olmaktır.

Bu anlamda iyi not tutmak ve iyi bir dinleyici olmak arasında sıkı bir ilişki vardır.

 

Notlarınız mutlaka açık ve anlaşılır olmalıdır.

Konu başlıkları belirli bir sıraya göre gitmelidir.  İçerisinde kargaşa olmamalı, sembol ve grafiklerden yararlanılmalıdır. Bunun için gerekirse renkli defterler alın, sayfaları farklı renkte oldu mu daha fazla motivasyon sağlayabilir.

PedagogSoru Sor

Gaziantep Öğrenci Koçluğu

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.