Son 6 Yılın YGS Matematik Konu ve Soruları Dağılımı

 Son 6 YGS Matematik Konu ve Soruları Dağılımı

YGS MATEMATİK  KONULARA GÖRE DAĞILIMI 
Konular201020112012201320142015
Rasyonel Sayılar242121
OBEB- OKEK15212
Köklü İfadeler2121
Çarpanlara Ayırma23120
Üslü İfadeler333122
Denklem  çözme24322
Basit Eşitsizlikler1112
Bölünebilme Kuralları1121
Fonksiyonlar121222
Mantık11111
Kümeler 112
İşlem12111
Sayı Basamakları11221
Temel Kavramlar124
Problemler1010510810
Modüler Aritmetik11
Mutlak Değer 11111
Oran-Orantı 3322
Permütasyon -Kombinasyon 111
Olasılık111111
Toplam313332323232

Son 6 Yılın YGS Coğrafya Soru ve Konu Dağılımı

Son 6 Yılın YGS Coğrafya Soru ve Konu Dağılımı

 YGS COĞRAFYA SORU VE KONU
DAĞILIMLARI
Konular201020112012201320142015
Coğrafi Konum112
Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri11
Harita Bilgisi112
İklim Bilgisi243222
Su-Toprak-Bitki1121
İç ve Dış Kuvvetler142211
Nüfus Ve Yerleşme212123
Ekonomik Faaliyetler11111
Ortak Payda: Bölge111111
Ulaşım Yolları11111
Doğal Afetler11111
Doğa ve İnsan11111
Toplam141414121212

 

Son 6 Yılın YGS Tarih Soru ve Konu Dağılımları

 Son 6 Yılın YGS Tarih Soru ve Konu Dağılımları

 YGS TARİH SORU VE KONU
DAĞILIMLARI
Konular201020112012201320142015
Tarih Bilimine Giriş11112
İlk Çağ Medeniyetleri 1
İslam Öncesi Türk Tarihi111111
İslam Tarihi111111
Türk İslam Tarihi (10-13. Yüzyıllar) 111
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar) 1
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 11
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600)1111
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa11
Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) 1
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi 11
En Uzun Yüzyıl (1800-1909)1113
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti2121
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti1111
Atatürk’ün Hayatı 1
I. Dünya Savaşı 2
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler 1
Kurtuluş Savaşına Hazırlık21121
I. TBMM Dönemi11111
Kurtuluş Savaşı 13111
II. TBMM Dönemi ve İç Politika Gelişmeleri11
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri11111
İnkılaplar12211
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası11111
Milli Güç ve Türkiye’ye Yönelik Tehditler1111
Toplam171717151515
Gaziantep Tercih Danışmanlığı

PedagogSoru Sor

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.