Aile Dizimi Terapisi Nedir?

Aile Dizimi terapisi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla, çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır.

Sistem Dizimleri içinde yer alan aile dizimi, ailelerimizden sadece genetik hastalıkların değil, ruhsal bir mirasın da devralındığını temel alır. Bu miras daha sonraki  nesillerdeki aile üyelerine aktarılarak onlar tarafından üstlenilebilir.

Bu teori’ye göre önceki kuşaklarda yaşanan savaşlar, göçler, ayrılıklar, ölümler, kürtajlar, cinayetler, evlatlık öyküleri, evlilik hikayeleri, önemli hastalık gibi hikayeler sonraki nesillerin aile üyelerinde uzun süren depresyon, panik atak, bağımlılık sorunları, anlamlandırılamayan korkular, öfke, yeme bozuklukları, ilişki sorunları gibi psikolojik bozuklara neden olabilmektedir.

Kim bilir yaşadığınız kronik depresyonunuzun sebebi geçmişte yaşanmış bir ölüm ve yas sürecinin size aktarılmasından kaynaklı olabilir. Patik atağınız belki de tanımadığınız aile üyesinin yaşadığı işkenceden kaynaklı olabilir.

Aile Dizimi Nasıl Gerçekleşir?

Aile dizimi 10-20 kişilik bir grup eşliğinde yapılır. Gruptan bir kişi seçilir. Seçilen kişi aile dizimi yapılacak kişidir. Seçilen kişi hayatında baş edemediği bir sorununu dile getirir. Bu süreç bir uzman eşliğinde yapılır. Daha sonra aile dizimi yapılacak kişinin aile üyelerini temsil eden üyeler grup içinden seçilir. Seçilen temsilciler kendilerini belirlenen alana bırakarak aile içi dinamikleri ortaya çıkartırlar.

Aile Dizimi Bilimsel Mi?

Ayna Nöronlar, bu teorinin bilimselliğini açıklayan bir keşiftir.  Bu beyin hücreleri kişi, bir başkasını gözetlerken sanki o hareketi yapıyormuş gibi faaliyete geçen, adeta gözlemlenen kişinin hareketlerini aynalayan hücrelerdir.

Bu nöronlar, taklit etme, öğrenme, başkalarının niyetlerini anlayabilme, kendini başkasının yerine koyabilme, dil ve kültürün öğrenilmesi gibi çok çeşitli zihinsel süreç ve davranışların altında yatan mekanizma olduğu düşünülüyor.

Hatta bu nöronlar sayesinde akıl okumanın da mümkün olabileceğine dair bilgiler bulunmakta.

Aile diziminde,  aile üyeleri yerine geçen kişilerin ayna nöronlar sayesinde bazı bilgileri aktardıkları düşünülür.