En son 2013 yılında değişikliğe uğrayan YGS-LYS müfredatı 2017 yılında da bir dizi değişikliğe uğrayacak.

2017 YGS ve 2017 LYS sınavlarında birçok konuyu kapsam dışı bırakan MEB ve ÖSYM bir takım konuları da ekleme kararı aldı.

MATEMATİK

Kaldırılan konular

· Taban aritmetiği konusu,

· İşlem konusu,

· Bağıntının özellikleri,

· Karmaşık sayılar konusunun kutupsal gösterimi kısmı,

· Matris determinant,

· Toplam çarpım,

· Ters trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali

· İntegralde hacim hesabı

· Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri

· Ters dönüşüm formülleri

· L Hospital

Eklenen Konular

· Öklit algoritması

· Bilinçli tüketim aritmetiği

GEOMETRİ

Kaldırılan Konular

· Çemberde uzunluk kuvvet ekseni

· Köşegen sayısını veren formüller

· Seva ve Menelaus teoremleri

· Karnot teoremi

· Küre kapağı, küre kuşağı, küre parçası

· Dönüşümlerden homoteti

· Çember analitiğinden kuvvet ekseni çember demeti

· Konik ayrıtları

· Uzay analitiği

· Fraktal kaplama süsleme

Eklenen Konular

· Trigonometri – 1

· Doğrunun vektörel denklemi

Ayrıca önceden YGS sınavının kapsamında olan Vektörel ve parametrik denklemler konusu artık LYS kapsamında anlatılacak.

FİZİK

Kaldırılan Konular

· Madde ve Özellikleri konusundaki fiziksel ve kimyasal değişimler

· Fiziğin Doğası konusundaki hipotez, teori, yasa kavramları

· Genleşme formülleri

· Kararlı dalgalar

· Deprem dalgaları

· Genel çekim enerji formülleri

· Küresel aynalar ve merceklerdeki formüller

· Işıktaki girişim ve kırınım formülleri

· Çözme gücü

· Doopler formülleri

· Elektron kabukları

· Radyoaktivite formülleri

· Yıldızlardan yıldızsılara

· Özel görelilikteki göreli enerji

Eklenen Konular

· Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları

Kaldırılan konular içerisindeki genleşme formülleri konusunun yorum kısmı ile yıldızlardan yıldızsılara konusunun büyük patlama kısımları yine de anlatılacaktır.

KİMYA

Kimya dersinde bütünüyle kaldırılan konu yoktur. Ancak aşağıdaki konularda bir takım değişiklikler yapılmıştır;

Değişiklik yapılan konular

· Kimya Bilimi

· Maddelerin Ayrışması

· Atom ve Yapısı

· Periyodik Sistem

  • Bileşikler
  • Çözeltiler

· Organik Kimya

Eklenen Konular

· Endüstride ve Canlılarda Enerji

· Kimya Her Yerde

· LYS içeriğine Hayatımızda Kimya

BİYOLOJİ

Kaldırılan Konular

· Sistemler konusunda İnsanlardaki Sistemler hariç diğer başlıklar

· Devirli ve devirsiz fotofosforilasyon

· C3 C4 cam bitkileri

· Calvin döngüsündeki ara basamaklar

· Fotosentezdeki matematiksel hesaplamalar

· Glikoliz evresinden pirüvata kadar olan basamakların isimleri

· Kreps çemberi ve ETS elamanlarının isimleri

· Solunum ile ilgili matematiksel işlemler

· Nükleik asitler konusundaki problemler

· Arke bakteri protista alemlerindeki sınıflandırma

· Bölünmelerdeki G1 S G2 evreleri

· Embriyonik tabakalar ve bunlardan meydana gelen organlar ile embriyonik indüksiyon

· Dolaşım sisteminde bulunan immunoglobilinler

Eklenen Konular

· İnsanlardaki hastalıklar

· Bilimsel bilgilerin doğası

· Hardy Weinberg Kuralında populasyon genetiği

· Güncel yaşam ve hastalıklar

Biyolojide kaldırılan konulardan Kreps çemberi ve ETS elamanlarının isimleri konusunun içeriğinde yer alan karbon sayıları ile arke bakteri protista alemlerindeki sınıflandırma konusunun sadece genel özellikleri anlatılmaya ve bunlardan soru çıkmaya devam edecek.

Bu Değişikliklerin Etkisi Neler

Konular incelendiğinde bugüne kadar sınava giren adayların oldukça zor konulardan sorumlu oldukları sonucu ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte YGS-LYS sınavlarına girecek adaylara yukarıda sayılan konulardan soru sorulmayacak olması işlerini kolaylaştıracak; çünkü çıkarılan konular alt başlıkları ile birlikte oldukça fazla ve zor içeriğe sahip konulardı.

LYS’nin bilgiye dayalı sınav olmasının dezavantajı, öğrencinin bilgiyi ezberlemesi ve işine yarayacak şekilde kullanmayı bilmemesidir. Zira öğrenilen değil ezberlenen bilgilerle sınava giriliyor ve bu bilgilerin çoğu sınavdan sonra unutulup gidiyor.