Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinin yer aldığı LYS-4’e (Sosyal Bilimler), 517 bin 12 aday başvurdu. Türkiye’de 81 il merkezi ile Lefkoşa’da yapılan sınavda adaylara tarih testindeki 44 soru için 65; coğrafya-2 testindeki 14 soru için 20; felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testindeki 32 soru için ise 50 dakika süre verildi. Uzmanlar, öğrencilerden edindikleri bilgilere göre soruları şöyle yorumladılar:

SINAV ÖĞRENCİLERİ ZORLAMADI

Fem Yayınları Sosyal Bilimler Zümresi:

Bu sene LYS-4 Sosyal Bilimler sınavı öğrencileri zorlamadı. Sınavda bilgiye dayalı soruların yanında öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçen sorular da vardı.

Tarih Testi:

Tarih soruları LYS mantığı gereği bilgiye içerikli olmuştur. Sorular, müfredat kapsamında hazırlanmış olup 3 tane seçici sor vardı.

Coğrafya Testi:

Coğrafya soruları konu hâkimiyeti olan öğrencilerin ful çıkarabileceği kolaylıkta sorulardan oluşmuştur. Coğrafya testinde 1-2 tane seçici soru vardı. Sorularda çevre- doğa – insan teması ön plana çıkmıştır. Müfredat olarak 11. ve 12. sınıf ağırlıklı sorulardan oluşmuştur.

Felsefe Grubu Ve Din Kültürü Testi:

Felsefe grubu sorularının içinde sosyal medyaya etkileşimli, güncel sorular da vardı. YGS din kültürü sorularında oldukça zorlanan öğrenciler için LYS Din Kültürü soruları kolay geldi.

COĞRAFYA SORULAR NET VE ANLAŞILIR

Bilfen Liseleri Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen:

Tarih: Sınava giren öğrencilerin görüşleri doğrultusunda sınavın sürpriz içermediği tüm tarih müfredatlarını kapsadığı bildirildi. “Sosyal Bilimler Testinde” Tarih sorularının, 9 ve 10’ncu sınıf tarih, 11’nci sınıf TC inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, çağdaşTürk ve dünya tarihi,11’nci sınıf  tarih müfredatlarını kapsadığı söylendi. Toplam 44 soru soruldu. 2016 LYS-4 tarih soruları bilgi düzeyini yoklamaya yönelik hazırlanmış. Detaylı bilgi içeren soru sayısının az olmasına rağmen soruların bilgiyi ölçücü nitelikte olduğu ifade edilmiş.  Genel olarak çalışan ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorular sorulmuş.

Coğrafya: Coğrafya soruları 9,10,11 ve 12’nci sınıf coğrafya müfredatını genel olarak taramış. 9 ve 10’ncı sınıftan 5 soru, 11 ve 12’nci sınıftan 9 soru sorulmuş. 3 soru doğrudan bilgi gerektiren sorular, diğerleri ise bilginin yorumlanması ile ilgili sorular. Sorular net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış.

Felsefe: Sosyoloji, psikoloji ve mantık sorularının müfredatlar doğrultusunda bilgi, kavram ve paragraf soruları olarak hazırlandığı ifade edilmiş. Mantık sorularından bazıları öğrencilerimizi zorlamış. Mantık soruları işlem yapabilme bilgiyi kullanabilme tarzında sorular olarak sorulmuş.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: YGS de sorulan sorulara oranla daha kolay bir sınav diye öğrencilerimizin ifade ettiği, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden genel olarak okuduğunu anlamaya yönelik paragraf ve bilgi sorularına yer verilmiş, dikkatli okuyan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte sorular olduğu söylenmiş.