Türkçe dersi YGS ‘de alan ayrımı yapmaksızın tüm öğrencilerin cevaplayacağı testlerden.  2015 ÖSYS’de genel olarak önceki yılların formatına uygundu. MEB’in belirlediği ortak müfredata dayalı sorular geldi. Bunun dışında sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir soru yoktu.  Türkçe sorularının yoğun içeriği ve yorumlama becerisi işleyişi 2015 YGS’de de Türkçe dersini ayırıcı ve belirleyici ders konumuna getirmektedir.

2015 YGS-Türkçe’nin soru dağılımı nasıldı?          

Yine söz yorumu, cümle anlamı, paragraf ve dil bilgisinden oluşan 40 soru vardı. Anlatım bozukluğu sorusu yoktu. Dil bilgisi + ses yazım noktalamadan oluşan sorulardan toplam 5 tane geldi. Bunların iki tanesi dil bilgisi sorusuydu. Diğer üçü ses yazım ve noktalama sorularıydı. Soru dağılımı ile ilgili göze çarpan en önemli özellik dil bilgisi sorularının önceki yıllardan farklı olarak iyice azaltılmış olmasıydı. Azalan bu üç sorunun paragraf sorularına ilave edildiği görüldü.

Soruların yapılabilirlik durumu ne düzeyde oldu? 

Ne yazık ki soruların yapılabilirlik oranı düşük. Eğitimciler, 40 sorudan oluşan Türkçe Testi Türkiye ortalamaları incelendiğinde son yılların en düşük ortalaması ile karşılaşıldığını belirttiler. ÖSYM’nin istatistiklerine baktığımızda son 4 yıllık Türkçe netleri şu şekilde: “2012 yılında 18 net olan Türkçe soru ortalamaları 2013 yılında 16.8 nete düştü. 2014 yılında tekrar artarak 18.7 nete yükselmiştir. 2015 yılında ise 15.8 ile son 4 yılın en düşük Türkçe ortalamasının yapıldığı görüldü.” Bu sonuçlar Türkçenin yüzeysel bir çalışmayla başarılamayacağını gösteriyor.

2015 YGS-Türkçe’de değişik tipte sorular var mıydı?      

Evet son yıllarda belirgin bir format değişikliği var. ÖSYM YGS’de de LYS’de de biçim ve içerik bakımından eski soru tiplerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Artık KPSS ve ALES sınavlarında karşılaşılan soru tiplerine YGS ve LYS’de yer veriliyor. Eskiden soru metinleri bütünüyle yazınsal içerikli parçalardan seçilirken artık günlük yaşamdan herhangi bir konu veya bir bilimsel metin soru olarak karşımıza çıkabiliyor. (Slayt 1: Deney sorusu) Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre bu yılki YGS soruları da bu tarzdaydı. Mesela bu yılki YGS’de de yeni bir soru tipi olan “Hangisi kesin olarak çıkarılabilir” türünden bir soru varmış. (Slayt 2: Kesin çıkarılabilir)  Aynı metne bağlı iki ayrı soru sorma anlayışının 2015 YGS’de artarak (3 Soru) devam ettiği görüldü. Numaralanmış yargılara dayalı öncüllü sorular var.  Bir metne dayalı birden fazla soru sorma bu yıl artarak devam etti. Bu yıl bir metne dayalı üç soru soruldu. Bütün bunlar YGS Türkçe sınavının yavaş yavaş ALES tarzı bir sınava dönüştüğünü gösteriyor.

Türkçenin tüm puan türleri içindeki etkisi nedir?

Türkçe tüm adayları ilgilendiren bir branş. Sınav puanının şekillenmesinde kritik bir öneme sahip. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil fark etmiyor. Bütün alanlarda sınav sonucuna ciddi anlamda etkisi olan branş Türkçedir. Sonucu belirleyici bir derstir.

ÖSYM Türkçe sorularında neyi ölçüyor?

ÖSYM Türkçe sorularında öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini, kavramlar ve cümleler arasındaki bağıntıları görebilme yetilerini, yorum kabiliyetlerini ölçmek istiyor. Amaç bu olunca da sınavın omurgasını, karakteristiğini anlam bilgisi soruları oluşturuyor. 2015 YGS’de 35 soru anlam bilgisinden gelmiştir. Bu soru sayısı da konuyu stratejik öneme sahip kılıyor. Bu önem sadece YGS ile de sınırlı değil. YGS sınavından sonra girilecek LYS sınavında da benzer bir tablo bekliyor öğrencileri. LYS sınavındaki 22-23 soru YGS tarzında geldiği için bu konu hem YGS hem LYS için çok önemli. Süre olarak sınavın bütününü sağlıklı bir şekilde yönetmek adına anlam bilgisi sorularında ön çalışmalar yapmak çok önemli.

Anlam bilgisi hangi tür soruları kapsar?    

Anlam bilgisi kategorisindeki sorular sözcük ve söz öbeği anlamı, cümle anlamı, paragrafta anlatım teknikleri, paragrafın yapısal özellikleri başa, ortaya, sona cümle getirme; parçayı ikiye bölme, akışı bozan cümleyi bulabilme, dağınık verilmiş cümleleri birleştirme, anlam akışına göre cümlenin paragraftaki yerini bulabilme, paragrafın hangi soruya karşılık yazıldığını bulma, ana düşüncesi ve yardımcı düşüncesini kapsayan sorulardan oluşmaktadır.