2018 AYT SORULARI KOLAY MI ZOR MU YORUMLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS ) ikinci  oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT). Doğa Koleji akademik kadrosu sınavla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

2 milyon 19 bin 664 öğrencinin başvurduğu AYT saat 13:15’te tamamlandı. Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. Doğa Koleji akademik kadrosu AYT sorularını öğrencilerden aldığı bilgiler doğrultusunda şöyle değerlendirdi:

,Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Zeki Akbay:  
Genel olarak 11. Ve 12. Sınıf müfredatı ağırlıklı bir sınav hazırlanmıştır. Fen bilimleri soruları daha kolay iken Matematik ve sözelde Tarih soruları daha belirleyici hale gelmiştir. Edebiyatın sürprizi ise ‘Divan Edebiyatı’na ağırlık verilmesi olmuştur. Öğrencilerimiz tercih yaparken sıralamalar bu yıl değişeceği için mutlaka yardım almalılar.

Matematik Testi(40 soru): 
Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz: “Matematik testinde soruların bazıları ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı, sözel ifadesi bol ve işlem gerektiren zaman alıcı sorulardı. Fakat zaman problemi yaşanmamıştır. Güncel bilgiler sorularda kullanılmıştır, müfredat dışı soruya rastlanmamaktadır. Soru dağılımları ve zorluk düzeyleriyle ilgili olarak matematik orta, geometrinin ise sınavın ayırt edici bölümü olduğu söylenebilir. Geometride trigonometri dahil 14 soru sorulmuştur. Geometri soruları, sözel ağırlıklı, analitik sorularının sayısının ve belirleyiciliğinin yüksek olduğu bir sınavdı.”

Fen Bilimleri Testi(40 soru): Bu testte 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji sorusu yer aldı.
Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut: “Sınav genel anlamda temel Fizik bilgileriyle çözülebilecek seviyede olup 11 soru yorum, 3 soru ise işlem sorusuydu. İşlem soruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi işlem fazlalığı olmayan rahatlıkla çözülebilecek sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciyi yormayan bir test olmuştur. 11 ve 12. sınıf konuları eşit dağılmış, 1-2 soru haricinde sorular genelde tek bir kazanımı ölçecek nitelikte hazırlanmıştır. Elektromanyetik dalga ve basit harmonik hareket konularından ikişer soru geldiği tespit edilmiştir. Bu da bizi sınavın kapsayıcılığının geniş olmadığı yorumuna götürmüştür.”

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: “Öğrencilerimizden gelen bilgilere göre kimya soruları beklenildiği gibi 11. ve 12. sınıf müfredatından gelmiştir. Soru sorulmayan ünite bulunmamaktadır. Soru dağılımında 13 sorunun 6’sı 12. sınıf müfredatına ayrılırken, 11. sınıf müfredatından 7 soruya yer verilmiştir. Soruların zorluk düzeyi geçen seneyle kıyasla daha kolaydır. Müfredat dışı veya çok zor denilebilecek sorulara yer verilmemiştir.”

Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: “Biyoloji sorularının hatasız ve müfredata uygun, zorluk bakımından dengeli dağıldığı söylenebilir. Soruların çoğunluğu doğrudan bilgiyi ölçerken, bir kısmı yoruma dayalıdır. Bazı sorularda birden fazla kazanım ölçülmüştür.
13 biyoloji sorusundan birer tanesi 9 ve 10.sınıf, 6 tanesinin 11.sınıf, diğer 5 tanesinin ise 12.sınıf konularından geldiği görülmüştür.”
Ayırt ediciliği yüksek bir sınavdır. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavları ile örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik,  ileri biyoloji konularında iyi ve dikkatli olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin daha yüksek olacağını düşünmekteyiz.”

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi(40 soru): Bu testte 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1 ve 6 Coğrafya-1 sorusu yer aldı.

Sosyal Bilimler-2 Testi(40 soru): Bu testte 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) ve 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu yer aldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: “Bugün yapılan AYT’de ÖSYM son yıllarda en çok soru sorduğu Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nı bu yıl biraz daha arka plana atmış görünüyor. Bugünkü sınavda en fazla soru ‘’Divan Edebiyatı’’ konusundan gelmiştir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Geçiş Dönemi, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati gibi konulardan soru çıkmamıştır. 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 5 sorusu anlam bilgisinden çıkmıştır. Sınavda son yıllarda soru çıkan tiyatro türüne bu sınavda hiç yer verilmemiştir. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahiptir ve müfredat dışı bir soru yoktur.”

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: “Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre AYT sınavındaki tarih soruları genel olarak bilgiyi ölçen sorulardan olmuştur. Sosyal Bilimler-2 testinden gelen 11 soru, Sosyal Bilimler-1 Testinden gelen sorulara göre daha ayrıntı bilgi içermektedir. Sosyal Bilimler-2 testinde, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularından 2 soru gelmiştir.
Tarih sorularının ayırt edici olduğu söylenebilir. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Birden fazla kazanımı ölçen sorular yer almıştır.”

Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen: “2018 AYT sınavında Edb-Sos ve Sos2 coğrafya soruları, 11 ve 12.sınıf lise müfredatından gelmiştir. Geçen yıllarda uygulanan LYS 3 ve LYS 4 testlerinde 9 ve 10. sınıf müfredatından soru sorma geleneği bu yıl sona ermiştir.
Öğrencilerden aldığımız bilgiye göre, müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Dünya ve Türkiye haritalarını tanıma ve grafik yorumlama becerisi önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Genel itibari ile bilgi ve yorum içerikli sorulardan oluşan coğrafya sorularının çok zor olmadığı anlaşılmaktadır. AYT coğrafya soruları EA ve SÖZ puan türünden hazırlanan öğrenciler için ortak paydaş olmuştur.”

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: “Paragraf şeklinde ve yorum ağırlıklı sorular çıkmış, genel olarak öğrencileri zorlamamış ve müfredat dışı bir soru çıkmamıştır.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Abdullah Albayrak: “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları beklenenin aksine daha çok bilgi sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Sınıf düzeyinde incelendiği zaman 12. sınıf müfredatına ağırlık verildiği ve müfredat dışı olmadığını söyleyebiliriz. Sınavın en zor soruları; sözlü, fiili ve takriri sünnet çeşitleri sorusu ile, içerikte ve seçeneklerde yüksek çeldiriciler içeren Siddharta Gautama’nın kurmuş olduğu din sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yorum sorularının da analiz yeteneğini ölçecek nitelikte zorlayıcı sorular olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak değerlendirdiğimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin, orta seviyenin üstü olduğunu ifade edebiliriz.”

Yeni Üniversite Sınavı; Yükseköğretim Kurumları Sınavı Nedir?

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

Birinci Oturum

Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.

Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.

Birinci Oturumun Uygulanması

40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

Birinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları

Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

Temel Yeterlilik Testi Puanının Değerlendirilmesi

Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İkinci Oturum

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

İkinci Oturumun Uygulanması

Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.

Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları

İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır. Tercih edilecek puan türüne göre:

Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.

Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

Yerleştirme

Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.

Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

OBP Hesaplaması

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

Özetle Yeni Sistemimiz

Ø Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,

Ø Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir,

Ø Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.

Ø Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,

Ø Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,

Ø Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,

Ø Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,

Ø Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.

Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Üniversite tercihleri başladı. Adaylar, bundan sonraki 4-5 yılını geçireceği ve mezun olduktan sonra da hayatı boyunca yapacağı mesleği seçme telaşında. Bu aşama da en az sınavdaki kadar dikkat ve özen gerektiriyor. Bu dönemde en çok yapılan hataları bakın uzmanlar nasıl anlatıyor.

1- Her yıl 500 binin üzerinde üniversite öğrencisinin YGS-LYS’ye başvuru yaptığı gözönüne alındığında tercih hatalarının başına üniversitelerin ve bölümlerin ayrıntılı bir biçimde araştırılmadan karar verilmesini koyabiliriz.

2- Adaylar sınav sonuç belgesini doğru yorumlayamayabiliyor. Sonuç belgesinde yazan puan türlerini, yerleştirme puanlarını ve başarı sıralarını birbirine karıştırabiliyorlar.

3- ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adaylar tarafından kesinlikle incelenmiyor. Hatta kılavuzun ÖSYM’nin sitesinde olduğunu dahi bilmeyenler çıkabiliyor.

4- Kılavuz incelenmediği için yükseköğretim programlarının özel koşulları da okunmuyor. Bu yüzden özel koşul gerektiren bölümlerle ilgili sıklıkla hata yapılabiliyor.

5- Bazı adaylar başarı sırasına göre değil de, puana göre tercih yapılacağını sanıyor. Oysa kılavuzda yazan yükseköğretim programlarının başarı sıraları dikkate alınmalı.

6- Adayların birçoğu hangi durumda Ortaöğretim Başarı Puanı’nın kırılacağını bilmiyor.

7- Üniversite sayısı çok arttığı için devlet ve vakıf üniversiteleri birbiriyle karıştırılabiliyor. Tercih ettiği üniversitenin vakıf üniversitesi olduğunu bilmeyip, ücret ödemek zorunda olan ya da öğrenimine devam edemeyen öğrenciler olabiliyor.

Gaziantep Tercih Danışmanlığı

Tercih Danışmanlığı, Gaziantep Tercih Danışmanlığı

Doğru Meslek, Doğru Tercih ve Profesyonel Tercih Danışmanlığı İçin Randevu Alın.

WhatsApp İle Randevu Alabilirsiniz..

online-psikolojik-danisma-randevual-whatsapp-tel

 

 

2018 AYT, 2018 TYT

Hangi Üniversite?, Nasıl Tercih Yapılmalı, #LYS

Tercih döneminden önce 180’ı aşkın üniversite içinde hangi üniversiteyi seçeceğin konusunda kafan karışabilir. Beklentilerine cevap verecek ve sana en uygun olan üniversitenin hangisi olduğunu öğrenmen için sihirli bir yöntem yok. Hangi üniversiteyi seçeceğine karar vermek için öncelikle üniversiteden ne gibi beklentilerin olduğunu belirlemeli ve ne tür seçeneklerin olduğunu bilerek araştırma yapmalısın.
İsteklerini Listele: Üniversite hayatından neler bekliyorsun? Hangi programlar ilgini çekiyor ve ne tür aktivitelerle ilgileniyorsun? Kendini sınırlamadan tüm beklenti ve isteklerini listelemek üniversite hayatından beklentilerini daha rahat görmeni sağlar.

Bölüm Seçeneklerini Değerlendir:
Üniversite deneyimini en verimli şekilde değerlendirmek ve doğru bir seçim yapmak için seçeceğin üniversitenin yanı sıra hangi bölümde okuyacağın da önemli etken.Seçeceğin bölümün seni gelecekteki kariyerine hazırladığını unutmamalısın. Bölüm seçeneklerini değerlendirirken Geleceğin Meslekleri’ni ve Yükselen Sektörleri öğrenmek seçim yapmanı kolaylaştırabilir. Bunun yanı sıra meslek grupları ve mesleklerin işsizlik oranları gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olmak doğru bir karar vermene yardımcı olacaktır.

Ailenle Konuş: Ailenle ilgi alanların ve hedeflerinle ilgili konuşmak ve fikir alışverişine açık olmak onların sana hangi konularda yardımcı olabileceklerini öğrenmeni sağlayacaktır. Ayrıca onların üniversite deneyimlerini dinlemek de üniversite araştırma sürecinde sana yardımcı olacaktır. Unutma üniversiteye giriş süreci bir takım işidir ve ailen bu takımın en önemli oyuncularındandır.

Tavsiyelere Açık Ol: Hangi üniversiteyi seçeceğine ilişkin araştırma sürecinde okulundaki ya da dershanendeki rehber öğretmenine merak ettiğin soruları sorabilirsin. Ayrıca diğer öğretmenlerine, üniversitede okuyan arkadaşlarına ve üniversiteyi bitiren tanıdıklarına da merak ettiklerini sorabilir, üniversitenin nasıl bir yer olduğuna ilişkin bilgi edinebilirsin.

Ne İstediğine Karar Ver: Araştırma yapmaya başlamadan önce çok sayıda üniversitenin içinde kaybolmamak için şu soruları sorarak araştırma alanını daraltabilirsin:
 • Lisans diploması mı, ön lisans diploması mı?
 • Devlet Üniversitesi mi, Vakıf Üniversitesi mi?
 • Şehir içinde, şehir dışında ya da banliyöde yer alan bir üniversite kampüsü mü?
 • Büyük ve kalabalık bir kampüs mü, az sayıda öğrencinin bulunduğu bir üniversite mi?

Mezun Olduğun Lise: Hangi üniversiteyi seçeceğine ilişkin karar verme aşamasında, mezun olduğun lise türü de önemli bir etken. Mesleki veya teknik liseden mezun olduysan Sınavsız Geçiş hakkını kullanabilirsin. Ayrıca bir ön lisans programını lisans programına tamamlayabileceğin Dikey Geçiş fırsatın olduğunu da unutmamalısın.Arkadaşlar: Lise hayatı biterken, ilk gençlik yıllarını birlikte geçirdiğin ve hayata dair pek çok şeyi birlikte öğrendiğin arkadaşların da hangi üniversiteyi seçeceğin konusunda önemli bir faktör olabilir.

Üniversite Tanıtım Materyallerini İncele: Üniversitelerin öğrenci adaylarına gönderdiği e-mailleri ve broşürleri incelemek üniversitelere ilişkin pek çok bilgi edinmeni sağlayacaktır. Ayrıca üniversitelerin web sitelerinde ve diğer sosyal paylaşım ağlarında üniversitelerin online tanıtım kataloglarına ve e-broşürlere ulaşabilirsin.

Üniversite Tanıtım Fuarlarına Katıl: Üniversite tanıtım fuarlarına gitmek, yalnızca bir yere giderek pek çok üniversite hakkında bilgi edinmek için en doğru seçenek olabilir. Üniversite temsilcileriyle görüşmek, onlara merak ettiğin soruları sormak ve detaylı bilgi almak sana hangi üniversiteyi seçeceğin konusunda yardımcı olacaktır.

İnternetten Faydalan: Üniversitelerin web sitelerini incelemek üniversite hayatına, kampüsün yapısına ve öğrenci yapısına ilişkin bilgi edinmene yardımcı olacaktır. Ayrıca üniversitelerin web sitelerinde online kampüs turu yapabilir; sınıfları ve kampüsü görebilirsin.

Kampüs Ziyaretlerinde Bulun: Gitmek istediğin üniversitenin kampüsünü ziyaret etmek hem üniversiteye ilişkin daha detaylı bilgi edinmeni sağlayacak hem de öğrencilerle konuşarak merak ettiklerini öğrenme şansı sunacaktır.

Üniversite Seçeneklerini Değerlendir: Üniversiteler arasında bir karşılaştırma yapmak, kendine en uygun üniversiteyi seçmen konusunda sana yardımcı olacak başka bir yöntem.

Üniversitenin İmkanları: Çok sayıda üniversite arasından bir seçim yapmak için pek çok etkeni göz önüne alman gerekiyor. Bu etkenlerden biri de üniversitelerin sahip olduğu çeşitli imkanları değerlendirmek. Seçtiğin üniversitede okuduğun alanın yanı sıra benzer bir alanda ya da ilgini çeken başka bir alanda da eğitim alabileceğin Çift Dal veya Yan Dal programı var mı? Bir yılını başka bir üniversitede ya da yurtdışında geçirebileceğin Farabi ya da Erasmus Programı uygulanıyor mu?
Tümünü Bir Araya Getir: Üniversitelere ilişkin çok sayıda bilgi edindikten sonra senin için nelerin önemli olduğuna daha rahat karar vereceksin. Sahip olduğun tüm bilgileri bir araya getirerek hangi üniversitelerin ilgini çektiğini ve gideceğin üniversite ile ilgili ne tür beklentilerin olduğunu daha net bir şekilde göreceksin. Artık bir Üniversite Listeni Hazırlama’ya başlayabilirsin.

Üniversite Tercihinde Nasıl Yapılmalı – Gaziantep Tercih Danışmanı

Üniversite kapısındaki adayın, yükseköğrenim kurumunu iki açıdan iyi değerlendirmesi gerekiyor. Birincisi akademik düzeyi, ikincisi sosyal alt yapısı. Zira bunlar hayatın akışını etkileyecek unsurlar.

Türkiye’de öğrenciler, anne babalar ve genel olarak toplum, üniversiteye eğitimin ötesinde bir anlam yüklüyor. Buna göre yükseköğretimhayata atılma önündeki en büyük faktör olarak duruyor.

Tabi süreci doğru şekilde değerlendirebilenler için tramplen vazifesi gören üniversiteeğitimi, aksi durumda birkaç seneye mal olan gitgellerden ibaret kalıyor. Nihai aşamada hangi seçeneğin öne çıkacağı ise tercihle doğrudan orantılı.

Neyi , niçin istediğini bilmeli

Tam da bu sebeple öğrencilerin bir üniversiteden ne aradığını iyi bilmesi gerekiyor. Adaylar evvela neyi, niçin okumak istediklerini bilmeli ve bu konuda kararlı olmalı.

Eğitim Uzmanı Faruk Ardıç, bu noktada şunu söyledi, “Tercihlerdeki ayrıntılar, öğrenciye yeni ufuklar açabileceği gibi hiç beklemediği ortamla karşılaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalı.”

Değerlendirme 3 ana başlıkta

Yükseköğrenim hayatının kesinlikle “Olsun da neresi olursa olsun!” mantığı üzerine binaedilmemesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, “Kaybedilen yıllar, arzulanan bölümleri kazanamama, sevilemeyen meslekler, karşılaşılan maddî sıkıntılar üniversite hayatının sonu olur” dedi.

Bütün bu olumsuz tablo ile karşılaşmamak için adayın üniversite tercihinde kararkılmadan önce bazı soruların cevabını vermesi gerekiyor. Faruk Ardıç, söz konusu soruları 3 başlık altında topladı:

1) Akademik durumu

2) Alt yapı imkânları

3) Sosyal iklimi

AKADEMİK DURUMU

– Eğitim kalitesini belirleyen mezunlarının iş bulma kapasitesi nedir?

– Nitelikli akademik kadrosu var mı? (Cevabı ÖSYM’nin yayımladığı tercih kitapçığında bulunabilir)

– Üniversite, ulusal ve uluslararası nitelikte öğretim üyelerine sahip mi?

– Bilimsel ve sosyal alanda ön plana çıkan bilim insanı var mı? (Kaliteli eğitim ve bilimsel kariyeri bulunan insanların varlığı üniversite için üstünlük vesilesi)

– Üniversitenin bilim ve teknoloji geliştirme kapasitesi nedir? Bu konuda herhangi bir başarısı veya ürünü (icat, patent vb.) var mı?

– Üniversitenin bilimsel başarısı/ürünleri, uluslararası bilimsel yayınları, basılan kitap, patent, vs. var mı?

– Başarısı/ürünleri ne oranda değer görüyor?

– Üniversitenin belirli alanlardaki başarılı çıkışları, mükemmeliyet merkezleri var mı?Üniversite hangi alanlarda kendini akademik dünyaya kabul ettirmiştir?

– Üniversitenin uluslararası ilişkileri var mı? Erasmus programı dâhil, diğer üniversitelerle her alanda iş birliği yapabiliyor mu? Bu iş birliğine öğrencilerini katabiliyor mu?

– Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretebilme kapasitesi ne düzeyde? Bu projelerde öğrencilerinin yer alma ve sonuçlarından haberdar olabilme düzeyi nedir?

– Üniversite bilimsel toplantı, kongre düzenleyebiliyor mu? Her türlü alanda farklı seminer, temsil ve gösteri yapılabiliyor mu? Bu toplantılara öğrencilerini fikrî anlamda katabiliyor veya katkı sunabiliyor mu?

– Üniversite, öğrencileriyle sosyal sorumluluk projeleri hazırlayabiliyor mu?

SOSYAL İKLİM ALANLARI

– Öğrencilerin barınma ve diğer sosyal imkânları ne düzeyde?

– Üniversite, bulunduğu bölgenin kültürel gelişimine katkıda bulunacaksa, öğrencileri sisteme dâhil edebilecek alt yapıya sahip mi?

– Öğrencilerin kendini geliştirme ortamı bulunuyor mu?

– Üniversite, bir okul ve meslek öğrenme ortamından çok, temel bilimsel bilgi kadar bilinç gelişimine de katkıda bulunmalı. Tercihi düşünülen okulda bu imkân var mı?

– Sosyal alanlar, öğrencinin kendini gerçekleştirme ortamlarının varlığı yanında, üniversitenin bulunduğu kentin sosyal yapısı ve imkânları da önemli. Seçimde bunları da göz önünde bulundurmalı.

NASIL BİR EBEVEYNSİNİZ?

Anne babalar, evladının hayatını anlamlı ve güçlü kılmasını sağlayacak bir iletişim kanalını, çocuğun küçüklüğünden itibaren kurmalı. Bu noktada ilk atılması gereken adım, çocuğa saygı duymak olmalı.

Her hâlukâda dinlemeli

Psikolog Ayşe Bedel, “Aile, karşısındaki her ne kadar evladı da olsa genel manada bir bireyle muhatap olduğunu göz ardı etmemeli. Bu nedenle öncelikle evladına saygı duymalı ve onu her hâlükârda dinlemeli.

Her fiilinin uzun vadede etkisini düşünüp hareket etmeli. Çocuğun duygularının, fikirlerinin ve kabiliyetlerinin farkına varmasını sağlamalı” diye konuştu.

Asla kösteklemeyin

Söz konusu noktalara dikkat eden ebeveynlerin, evladının hayat başarısına destek olabileceğini ifade eden Bedel, köstekleyen değil destekleyen aile olmak gerektiğini vurguladı. Bunun için de çocuğun yerine karar veren, duygularını ve düşüncelerini yargılayan, meselelere sadece kendi açısından bakan bir anne baba olmamak gerektiğini kaydetti.

FİKİR VERİN DİREKTİF DEĞİL

Meslek çeşitliliğinin artması ve alternatiflerin çoğalması tercih sürecini daha etkili hâle getiriyor. Öte yandan sınavda ne kadar başarılı olunursa olunsun tercihte yapılacak küçük hatalar bile verilen emekleri zayi edebiliyor. Bu noktada bilhassa ailelere büyük sorumluluk düşüyor.

Baskı ile seçim hayır getirmez

Fakat genel olarak tercih yapan adaylar, başta anne babanın sonra akrabaların veya çevrenin tesiri altında kalabiliyor. Bazen ebeveyn, yapamadığı meslekleri, çocukta görmek için evladı üzerinde baskı kurabiliyor.

Gençler de okumaları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelerini mutlu edebilmek için söz konusu baskılar karşında direnç gösteremeyebiliyor. Sonuçta birçok öğrenciüniversiteyi bitirip hayata atıldıktan sonra seçmek zorunda kaldıkları mesleği ya sevmeyerek yapıyor veya başka arayışlara giriyor.

Ortaklaşa karar vermek lazım

Böyle olumsuz bir tablo ile karşılaşmamak için ailelerin çocuklarının kararına ve isteğine saygı duyması önemli. Tabi bu seçim konusuna dair fikirlerini ve tecrübelerini onlara aktarmayacakları anlamına gelmiyor. Yapılması gereken adayın istekleri ile annebabanın tecrübesini harmanlayıp karar vermek.

ALTYAPI İMKÂNLARI

– Üniversitenin kütüphane, laboratuvar, sosyal ve sportif imkânlarının varlığı ve kullanılabilirliği ne düzeyde?

– Üniversitenin coğrafi konumu, bulunduğu şehir ve diğer alt yapı fırsatları nedir?

– Yurt ve ulaşım kolaylığı bulunuyor mu?

YGS puanı ile hangi bölümlere girilebilir? 2017 YGS tercih edilebilecek bölümler

Milyonlarca öğrenci YGS puan türlerini merak ediyor. YGS puanı ile hangi bölümlere girilebilir? 2017 YGS puanıyla hangi bölümler tercih edilebilir? 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite taban puanları ile hangi bölümlere gidilebilir? YGS -1,2,3,4,5,6 puanlarıyla girilecek bölümlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı ile hangi bölümlere girilebileceği sorusunu daha sınava girmeden öğrenciler merak ederek araştırmaya başladı.12 Mart 2017 tarihinde gerçekleşene YGS sonuçları 28 Mart 2017 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar hangi bölüme kaç puanla girilebileceğini merak ediyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili merak edilenlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 6 farklı türdeki YGS puanları ile girilebilecek bölümleri sizler için derledik.

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak YGS’de ter dökecek. Saat 10.00’da başlayacak sınav 160 dakika sürecek. YGS’den aldığı puanla üniversiteye yerleşmek için öğrenciler, 6 ceşit puan türüne göre tercih yapabilecek. YGS–1 ve YGS–2 sayısal puan türü, YGS–3 ve YGS–4 sözel puan türü, YGS–5 ve

YGS–6 ise eşit ağırlık puan türüdür.

Bazı bölümlere 2 yıllık ya da 4 yıllık olarak giriş yapılabiliyor.

YGS – 1 puanı ile girilebilecek bölümler:

2 yıllık – Önlisans

– Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
– Beton Teknolojisi
– Bilgi Güvenliği Teknolojisi
– Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
– Bilgisayar Operatörlüğü
– Bilgisayar Programcılığı
– Bilgisayar Teknolojisi
– Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
– Coğrafi Bilgi Sistemleri
– Deniz Ulaştırma ve İşletme
– Döküm
– Elektrik
– Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
– Elektrikli Cihaz Teknolojisi
– Elektromekanik Taşıyıcılar
– Elektronik Haberleşme Teknolojisi
– Elektronik Teknolojisi
– Elektronörofizyoloji
– Endüstri Ürünleri Tasarımı
– Endüstriyel Kalıpçılık
– Enerji Tesisleri İşletmeciliği
– Gemi İnşaatı
– Gemi Makineleri İşletme
– Giyim Üretim Teknolojisi
– Harita ve Kadastro
– İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
– İnşaat Teknolojisi
– İnternet ve Ağ Teknolojileri
– İş Makineleri Operatörlüğü
– İş ve Uğraşı Terapisi
– Kaynak Teknolojisi
– Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
– Makine
– Makine, Resim ve Konstrüksiyon
– Mekatronik
– Metalurji
– Mobil Teknolojileri
– Mobilya ve Dekorasyon
– Odyometri
– Optisyenlik
– Otomotiv Teknolojisi
– Radyo ve Televizyon Teknolojisi
– Radyoterapi
– Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
– Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
– Raylı Sistemler Makinistlik
– Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
– Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
– Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
– Sondaj Teknolojisi
– Tahribatsız Muayene
– Tarım Makineleri
– Tekstil Teknolojisi
– Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
– Uçak Teknolojisi
– Üretimde Kalite Kontrol
– Yapı Denetimi
– Yapı Ressamlığı
– Yapı Tesisat Teknolojisi
– Yapı Yalıtım Teknolojisi
– Yat Kaptanlığı

YGS 1 – 4 yıllık – Lisans
– Aktüerya
– Basım Teknolojileri
– Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
– Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
– Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
– Güverte
– Hava Trafik Kontrol
– Havacılık Elektrik ve Elektroniği
– Uçak Elektrik-Elektronik
– Uçak Gövde-Motor
– Uçak Gövde-Motor Bakım

YGS – 2 puanı ile girilebilecek bölümler:
– Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
– Balıkçılık Teknolojisi Bölümü
– Beslenme ve Diyetetik Bölümü
– Ebelik Bölümü
– Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
– Gıda Teknolojisi Bölümü
– Hemşirelik Bölümü
– Kimya Öğretmenliği Bölümü
– Odyoloji Bölümü
– Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü

YGS – 3 puanı ile girilebilecek bölümler:
– Rekreasyon Yönetimi Bölümü

YGS – 4 puanı ile girilebilecek bölümler:
– Dünya Dinleri Bölümü – Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü – Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü – İlahiyat Fakültesi Bölümü – İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği – İslami ve Dini İlimler Fakültesi Bölümü – İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü – Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü – Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü – Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

YGS – 5 puanı ile girilebilecek bölümler:
– Çocuk Gelişimi Bölümü – El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü – Grafik Tasarımı Bölümü – Moda Tasarımı Bölümü – Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü – Rekreasyon Bölümü – Seyahat – Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü – Sosyal Hizmet Bölümü – Spor Yöneticiliği Bölümü  – Takı Tasarımı Bölümü

YGS – 6 puanı ile girilebilecek bölümler:
– Bankacılık – Finansman – Sigortacılık Bölümü – Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü – Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü – Gümrük İşletme Bölümü – İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü – İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü – Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü – Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim – Pazarlama Bölümü – Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi Bölümleri – Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme – Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü – Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü – Tapu Kadastro Bölümü – Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü – Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü – Ulaştırma ve Lojistik Bölümü – Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümü – Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü – Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü – Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

YGS Puan Türlerine Göre Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri testlerinin ağırlığı merak ediliyor.  

YGS-1’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 20, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 40, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 30;

YGS-2’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 20, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 30, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 40;

YGS-3’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 40, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 20, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 30, Fen’in ağırlıgı yüzde 10;

YGS-4’te; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 30, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 20, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 40, Fen’in ağırlıgı yüzde 10,

YGS-5’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 37, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 33, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 20, Fen’in ağırlıgı yüzde 10,

YGS-6’da; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 33, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 37, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 20 olarak belirlendi.

Sınav Kaygısı Başarıyı Engelliyor

Peki, sınav kaygısı dediğimiz şey nedir?

Sınav kaygısı, sınav öncesi ve/veya sınav sırasında öğrenilen bilginin etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bu kaygıyı yaşayan kişiler çoğunlukla sınav sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmakta olup bilgisinden ziyade kişiliğinin değerlendirildiği düşüncesinin hâkimiyeti altındadır.

Sınav kaygısı yaşayan kişide hangi belirtileri görürüz?

Sınav kaygısı yaşayan kişide birtakım fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar sınav öncesinde veya sınav anında kendini gösterebilir.

Kişiler sıklıkla sınav anında ya da öncesinde kalp atışının hızlandığını, terlediğini, midesine ağrı girdiğini ve mide bulantısı yaşadığını ifade etmektedir. Bu belirtilere zaman zaman kaslarda gerginlik ve baş dönmesi de eşlik etmektedir. Tüm bunlar sınav kaygısının vücudumuzda yaratığı bazı fiziksel belirtilerdendir. Bununla birlikte kişiler heyecan, gerginlik, korku, panik gibi duygusal belirtiler de yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı kişi sınav öncesinde ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme veya sınav anında sınavı yarıda bırakma gibi davranışlar gösterebilir.

Ne zaman yardım istemek gerekir?

Sınav öncesi veya sınav esnasında duyduğunuz kaygı size rahatsızlık veriyor hatta sınav bitmiş olsa bile belirtiler bir türlü geçmiyorsa bir uzmandan yardım almanızı öneririz.

Unutmayın!

 • Bedeninizde hissettikleriniz felaket değil, kaygının yarattığı doğal süreçlerdir.
 • Yapmak değil, yapmaya çalışmak sizin elinizde, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz.
 • Alacağınız sonuç sizin değil, sınavın bir değerlendirmesidir.
 • Sizin hayatınız ve ilişkileriniz sadece bu sınav ve sonucundan ibaret değildir.
 • İnsanların sizi takdir etmesi sadece sınavla bağlantılı olmamalıdır.
 • Bu sınavda başarılı olup olmamayı düşünmek yerine öncesinde elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız.

LYS’de Kaç Bine Çekilir, LYS’de Sıralama Yükselir mi

Artık YGS Bitti Zaten Çalışma Olarak Bitmişken Kafanızda da Bitirmelisiniz, İyisiyle Kötüseyle Kabullenip LYS için neler yapılmalı nasıl bir plan oluşturulmalı düşüncelerine yoğunlaşmak ve zihnen hazırlanmak ilk adım olmalı.

İlk akla gelen soru LYS ile ne kadar yukarı çekebilirim. LYs ile sıralamam ne kadar değişir sorudur. Bunları Real Örneklerle Açıkladığımızda LYS’nin ne kadarda kıymet verilmesi gereken bir sınav olduğunu fark etmiş olacaksınız.

Sınavı iyi geçen içinde kötü geçen içinde belirleyici sına YGS değil LYS dir.

İşte Örnekler; Bu Örnekler YÖK Tarafından Oluşturulan “Yök Atlas” Programı İle Elde Edilmiş Gerçek Öğrenci Verileridir.

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE  EN KÖTÜ YGS 1 SIRASI EN KÖTÜ YGS 2 SIRASI MF 3  BAŞARI SIRASI
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi 45.521 42.820 11.489
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) Tıp Fakültesi 58.291 50.055 15.095
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Tıp Fakültesi 39.566 38.357 11.142
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tıp Fakültesi 50.244 46.304 12.764
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tıp Fakültesi 45.553 40.650 5.983
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi 25.942 19.711 3.050
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi (İng) 51.460 47.820 14.736
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tıp Fakültesi 45.234 40.540 9.798
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tıp Fakültesi 43.007 39.085 12.845
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi 30.316 28.282 4.938
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi 25.756 23.954 3.772
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi 10.511 13.456 1.245
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 12.099 12.213 1.727
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul Tıp Fakültesi 20.313 32.839 2.768
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İng) 20.248 19.051 3.697
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tıp Fakültesi 70.663 65.390 14.575
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tıp Fakültesi 37.393 37.424 6.483
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Tıp Fakültesi 56.080 56.735 15.383
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE  EN KÖTÜ YGS 5 SIRASI EN KÖTÜ YGS 6 SIRASI TM  3  BAŞARI SIRASI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk Fakültesi 216.082 329.064 25.499
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk Fakültesi 192.935 247.997 17.358
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi 158.765 269.498 15.372
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi 24.494 51.718 4.648
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi 155.715 226.627 13.910
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) Hukuk Fakültesi 205.923 282.134 29.674
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 760 1.284 65
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 124.089 183.538 6.280
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 181.229 178.201 9.449
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Hukuk Fakültesi 162.211 264.548 16.552
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi 163.136 234.904 12.727
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE  EN KÖTÜ YGS 1 SIRASI EN KÖTÜ YGS 2 SIRASI MF 4  BAŞARI SIRASI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Endüstri Mühendisliği 90.078 84.123 45.486
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Endüstri Mühendisliği 159.438 148.288 87.505
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Endüstri Mühendisliği 100.816 84.976 40.265
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 24.598 30.411 9.875
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği (İng) 60.843 63.852 35.012
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği (İng) 47.933 51.901 24.296
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği (İng) 21.406 21.521 3.847
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 25.146 27.476 7.254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 56.459 54.843 32.071
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 59.918 67.253 25.825
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği (İng) 20.240 22.575 4.793
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği (İng) 40.227 40.753 15.624
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 65.184 61.615 21.045
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE  EN KÖTÜ YGS 5 SIRASI EN KÖTÜ YGS 6 SIRASI TM 3 BAŞARI SIRASI
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 268.826 402.653 33.865
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 267.881 321.636 29.124
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 205.635 262.618 20.248
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 376.638 415.046 45.283
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 70.508 124.569 6.424
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 192.431 288.700 26.068
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 320.349 397.009 26.270
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 251.191 366.699 22.567
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 186.462 281.318 14.881
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 323.881 396.438 48.443
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 199.877 278.027 22.004
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 175.559 249.594 36.032
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 160.052 252.779 23.580

 

Burada Kazançlı Olanlar LYS’ye çalışma Maratonuna ve Motivasyonuna Daha Hızlı adapte Olanlar Olacaktır.

 

LYS çalışmaları nasıl yapılmalı Nasıl Bir Çalışma Takvimi Oluşturulmalı veya Daha Fazla Sorularınızı İletebilirsiniz.

 

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman

onlineterapim-randevual

 

YGS 2017 sınav yorumları YGS soru cevaplar nasıldı?

2017 YGS bitti soru ve cevaplar da ÖSYM tarafından osym.ais’te öğrencilerin erişimine açılacak. Peki YGS soruları bu sene nasıldı zor muydu kolay mıydı? Öğrenciler tartışıyor. Siz de 2017 YGS soru yorumlarınızı yazın, paylaşalım… Adaylar YGS sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden, SMS ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2017 YGS bitti öğrenciler şimdi YGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki 2017 YGS soruları nasıldı Türkçe mi zordu matematik soruları mı zordu? Bu sene 2017 YGS soruları nasıldı, öğrenciler YGS 2017 matematik soruları, 2017 YGS türkçe soruları ve 2017 YGS sosyal bilimler soruları ve 2017 YGS fen bilimleri soruları cevapları nasıldı bunu tartışıyor. Türkçe daha zordu diyen de var matematik kolaydı diyen de… Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na giren adaylar 2017 YGS soruları ve cevap anahtarına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi sayfası ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.

YGS YORUMLARI 

YGS’den çıkan öğrenciler sosyal medyadan YGS yorumlarına başladı. Sosyal medyadan dikkat çeken ilk yorum ise ÖSYM’nin sınavda kullanılması için dağıttığı silgiler oldu. YGS yorumu yazan öğrenciler ‘Silmeyen silgi koymuşlar’ diyerek ÖSYM’ye tepki gösterdi.

GS 2017 TWITTER YORUMLARI

@haluk_levent Günaydın. Ygs’den sıfır çeken ilk 3 kişiyi Twitter’dan instagram’dan ve Facebook’tan takip edeceğim..

@daeguswagz Sınavdan çıktıktan sonra gelen keşke YGS ye çalışmaya anaokulunda başlasaydım düşüncesi  #ygs2017

@ygslystiwitleri Naneli ve limonlu şeker üretimi yapan bütün fabrikaların Allah belasını versin!

@dilandmiir Kızlar ygs den sonra ağlayacak bir omuz ararsanız ben burdayım

@xzehraefil Ygs yi boş verin ve mesneviden ders alın

@deadlosss ben artık ygs öğrencisi miyim 🙁

@omer_frk_1522 #ygs2017 Düsman dusmandir Almanya yine yapti yapacagini silgileri silmiyo Adamlar ince dusunuyor kdşm

@ygslysmatsoru Son sınıfların YGS ye girmesiyle birlikte 11 lerin içine düşen ateş..

@boyIebiseyaptim YGS sınavına giren öğrenci ve okul bahçesinde hatim indiren teyzelerimize başarılar. Ygs2017

@degisikruhhali Bugün YGS’ye girecek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı verir inşallah istediğinizi elde edersiniz.

YGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ÖSYM AİS SİSTEMİNDE OLACAK

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na giren adaylar 2017 YGS soruları ve cevap anahtarına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi sayfası ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.

 

Sisteme TC Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreleri ile giriş yapılabiliyor. Giriş yapılan sayfadan YGS 2017 Soru kitapçıklarına (YGS Temel Soru Kitapçığı) ulaşılabilecek.

Adaylar sisteme giriş yapmak için TC Kimlik No ve ÖSYM Aday Şifreleri’ni kullanmaları gerekiyor. Giriş yapılan sayfadan YGS 2017 Soru kitapçıklarına yani bildirilen adı ile ‘Temel Soru Kitapçığı’ na ulaşabilecekler.

YGS SORU CEVAPLARI HAKKINDA

Yükseköğretime Geçiş Sınavı; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel matematik ve fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden oluşur. Her bölümden 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru sorulmaktadır. Sınav süresi, tek oturumda 160 dakikadan oluşmaktadır. lisans Yerleştirme Sınavı’na girmeye hak kazanabilmek için herhangi bir puan türünde 180 puanın geçilmesi gerekir.

Sınava giren adayın sınav sonuçları; YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 olmak üzere 6 farklı puan olarak açıklanır.

 

YGS SINAVI 160 DAKİKA SÜRECEK

YGS (Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı) olarak adlandırılan birinci aşama sınavı 160 dakika sürdü. Sınavdan çıkan herkes YGS soru ve cevapları öğrenebilmek için bilgisayar başına geçti.

YGS’de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS’ye girenlere sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden, SMS ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS’lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

 

SONUÇLAR 28 MART’TA!

ÖSYM, sınav sonuçlarını 28 Mart’ta açıklayacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden, SMS ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS’lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

 

 

RAKAMLARLA YGS 2017

150- YGS’NİN İLK BARAJI

900.000-EK PUAN MAĞDURU ÖĞRENCİ

24-TERCİH SAYISI

200.000-MİMARLIK BARAJI

40.000-TIP BARAJI

240.000-MÜHENDİSLİK BARAJI

150.000-HUKUK BARAJI

İşte 2017-YGS yorumları…

Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan YGS saat 10.00’da başladı. 160 dakika verilen sınav tek oturumda tamamlandı.Saat 10.00’da başlayan ve 2 milyondan fazla adayın ter döktüğü YGS maratonu, 12.40’da sona erdi.

Peki öğrencilerden gelen sınava ilişkin ilk yorumlar nasıl?

@peopleofmonarch
Ygs ye hiç çalışmadığım halde beklediğimden iyi geçmesi…

@axingever30
Üniversite okumak isteyen 2 milyon genç ve buna engel olan bir adet YGS

@Onurayydin
Ygs optiğini sayısal loto kolonu gibi doldurdum beklentim büyük

@tnrverdisml
Bu kadar basit ygs mi olur ya

@batuhancirak11
Ölüm gibi birşey oldu ama kimse ölmedi -YGS-

YGS Bitti, LYS Nasıl Çalışılır

YGS Sınavı Bitti ve Artık Tek Gündemimiz var LYS Nasıl Çalışılır, LYS sınavının getirisi nedir, LYS için stratejiler, LYS’ye ne zaman başlanmalı, İşte Stratejiler

Öncelikle YGS sınavı zordu kolaydı, yapmıştım yapamamıştım, iyi geçti, kötü geçti tüm bunları düşünmekten vazgeçip LYS sınavına motivasyonunuzu arttırmakla başlamak gerekiyor.

Üniversite sınavı ikili sınav olduğu için YGS’ye değeri kadar bakmak lazım asıl belirleyicilik LYs sınavındadır ve geçmişte sizden önceki sınava girenlerde bu durum açık şekilde gözükmektedir.

YGS sınavında umduğunuzu bulamayıp LYS de o açığı kapatanlar çok sayıdadır. YGS iyi geçip buna güvenerek LYS ye fazla asılmayıp çuvallayanlarda yok değildir.

O Zaman YGS sınavı iyi geçende kötü geçende LYS deki performansı ile şekillenecektir. Unutmayın Klaisk olarak YGS %40 LYS %60 Etkili bunu asla unutmamak gerekiyor.

Ümitsizliğe kapılmadan veya çok fazla özgüvenle LYS umursamamazlık yapmadan Yeni bir çalışma takvimi belirleyip LYS için kolları sıvamalı ve yoğunlaşmalıdır.

Pekala ne zaman başlanmalı; LYS için YGS sınavın hemen ertesinde yani sınavdan sonra 3 günlük bir ara kafayı boşaltma stresi attıktan sonra 4. Gün artık LYS çalışma planlaması yapılmalı.

LYS için stratejiniz belli olmalı ve iyi bir çalışma takvimi ile çalışma planınızı belirlemelisiniz. Biliyorsunuz ki LYS genel anlamda ezberler, formüller ve daha somut bilgilerle ölçüm yapmaktadır. O nedenle çalışmalarınız bu bilgiler ışığında olmalıdır.

LYS çalışma takviminiz ve planınız için rehber öğretmeninizle veya bu işin uzmanlarıyla hazırlamanız ve takip sizin için daha yararlı olacaktır.

LYS için iyi çalışmalar dilerim.

 

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman

 

onlineterapim-randevual

 

YGS Öncesi ve Sınav Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

YGS SINAVI ÖNCESİ ve ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSSULAR

Sevgili öğrenciler sınav öncesi aşağıdaki dikkat edilecek hususlar sıralanmıştır. Bu Bilgiler Ygs sınav öncesi zihnen sınava daha motive olmanız adına size yardımcı olacaktır. Karışılabileceğiniz Soru ve Sorunlarla Nasıl Başedeceğiniz Konusunda Bilgi İçermektedir.

1. Görevlilerce sınavda yapılacak açıklamaları iyi bir şekilde dinleyin, anlayamadığınız yerleri sorun.

2. Sınav başladığında ilk önce kitapçığın sayfalarının ve sayfa numaralarının birbirini takip edip-etmediğini kontrol ediniz. Eksik veya hata varsa sınav salonundaki görevlilere haber veriniz.

3. Sınavdan önce sakatlanmayla sonuçlanabilecek bazı sportif aktivitelerden, özellikle futbol ve basketbol maçlarından uzak durmalısınız.

4. Sizi sinirlendirecek ve moralinizi bozacak olaylardan, kişilerden uzak durmanız çok önemlidir.

5. Sınavı bir ölüm – kalım meselesi gibi gören aşırı panik arkadaşlarınızın tesirinde kalmamalısınız. Psikolojinizi olumsuz etkileyen bu arkadaşlarınızın yerine, pozitif enerji aldığınız kişilerle vakit geçirmeniz sizi dinlendirecek ve motive edecektir.

6. Sınav akşamı belgelerinizi mutlaka hazırlamalısınız.

7. Sınavdan önceki gece çok erken uyumaya çalışmamalısınız. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi normal yatış saatinde uyumaya özen gösterin. Erkenden uyumaya çalışmanız, sınav heyecanıyla birleşince uykunuzun iyice kaçmasına sebep olabilir.

8. Sınav öncesinde hafif bir akşam yemeği yemeğiniz ve sınav sabahında da iyi bir kahvaltı yapmanız çok önemlidir. Fakat bu kahvaltı midenizi bozacak şekilde olmamalı. Bazı aileler sınav sabahı “çocuğumun zihni açılsın” diye öğrenciye ziyafet formatında kahvaltı yaptırır. Hâlbuki bu tarz bir kahvaltı midenizi bozabileceği gibi kaygı düzeyinizin de iyice artmasına sebep olacaktır.

9. Sınava başladığınızda her şeyi unuttuğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Bu geçici bir durumdur. Birkaç soruyu çözdükten sonra bu durum ortadan kalkacaktır.

10. Sınava Deneme Sınavlarında Nasıl Başlıyorsanız ve Stratejiniz Nasılsa O Stratejiyi Bozmadan Başlayın. Ve aynı strateji sırasını koruyun.

11. Sınavın başında çok heyecanlı iseniz soruları çözmeye başlamadan önce 5-10 saniye nefes alıp-veriniz. Kendi kendinizi sakinleştirmeye çalışınız. Ve Kendinizi Motive Edecek Sakinleştirecek “Derin Derin Nefes Almak”, “Motive Eden Söz Söyleyin”.

12. Zor sorularla kolay sorular arasında puan değeri bakımından fark yoktur. Zor soruyu çözdüğünüzde de, çok kolay bir soruyu çözdüğünüzde de aynı puan değerini alacaksınız. O Nedenle Bir Soruya Takılıp Kalmayın. Zorlandığınızı Fark Edip Diğer Soruya Geçmelisiniz.

13. Bir soruyu belirli bir süre geçtiği halde çözemiyorsanız soru üzerinde daha fazla uğraşmayınız. Bir sonraki tura bırakınız. Sorularla inatlaşmayınız. Diğer sorulara geçiniz . Aklınız çözemediğiniz sorularda kalmasın.

14. Sınavdaki soruları sırayla çözünüz. Turlama tekniğini kullanınız. Birinci turda doğruluğundan kesinlikle emin olduğunuz soruları cevaplayınız. Size zor gelen soruların cevaplandırılmasını ikinci tura bırakınız.

15. Esas olanın bildiklerinizi yakalamak olduğunu düşünün. Bir iki tekrarla anlayamadığınız, cevabını bulamadığınız soruya bırakıp sonraki soruya bakın.

16. Uzun sorulardan korkmayın özellikle paragraf sorularından, çünkü bu tür sorular aslında iyi açıklanmıştır. Paragraf ya da parçaya bağlı sorularda önce alttaki soruyu okuyun.

 

17. Zaman yetmez diye bir şey düşünmeyin. Çünkü size verilen toplam süre mutlaka soruların çözümlerine göre görevlilerce hesaplanarak belirlenmiştir. Kimseye size verilenden fazla süre verilmiyor. Zaman yetmemesi soruların cevaplarını bilip bilmemeye, çabuk yada geç bulmaya bağlıdır. Bu bölümde de açıklanan test sorularını çözerken dikkat etmeni gereken kurallara uyarsanız zamanınızı da en verimli şekilde kullanmış olursunuz.

18. Cevap kağıdına işaretleme yaparken kaydırma yapmamaya özen gösteriniz. Kodlama işleminizi yine denemelerde tecrübe edindiğiniz şekilde yapın. Yeni şeyler denemek zaman kaybına neden olabilir.

 

19. sınavda soruların zorluk dereceleri şöyledir;

– çok kolay % 10,

– kolay % 20,

– normal % 40

– zor % 20,

– çok zor % 10

Buna göre tüm soruları cevaplamaya bilirsiniz. Bu da doğaldır. Normal +kolay+çok kolay olan derecedeki soruları yapmanız demek soruların % 70’ini başarmanız demektir. ( zaten bilinen sorular kolay demektir. )

20. Sorulardaki; özellikle geometri ve coğrafya sorularındaki şekil v.s. tekrar çizerek zaman kaybetmeyin.

21. Sınav sırasındaki dikkatiniz dağılabilir. Soruyu tekrar okumak yerine dikkatinizi toplamak için kalemi bir süre bırakıp 5-10 sn. dinlenin. ( derin nefes alma, gözleri kapama gibi )

24. İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri okuyun. Çünkü en doğrunun istendiği bir soru ise ilk seçtiğiniz ne kadar doğru olsa da en doğru olmayabilir.Doğru cevabı bulduğunuzu sanarak diğer seçenekleri okumamak sizin zararınıza olabilir.

25. Dört yanlış bir doğruyu götürür. Bu yüzden anlamadığınız soruları kesinlikle boş bırakınız.

26. Soruları çok dikkatli okuyup, anladıktan sonra cevaplayınız. Sorulara kendinizden yorum katmayınız. Soruda ne istendiğine odaklanın.

27. Soru kökü bazen “olamaz “, “değildir “, yanlıştır “, “mamalıdır “ gibi olumsuz ifadeler taşıyabilir. Zihin hep olumlu soru türlerine şartlandığı için, sorudaki olumsuz  ifade gözden kaçabilir. Altı çizgili ifadeleri de dikkatlice okumanız gerekir.

 

28. Soruyu anlayamadığınız zaman önce soru kökünü sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra da seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin.

29. Bir sorunun cevap seçeneklerini eleyip ikiye indirdiğinizde o sorunun doğru cevabını bulma şansınız %50’dir. Kalan iki seçenek arasında tahmininizi hızlı bir şekilde yapınız ve fikrinizi değiştirmeyiniz.

30. Önceden bildiğinizi sandığınız bazı soruları hatırlamayabilirsiniz. Böyle durumlarda ümitsizliğe düşmeyiniz. Çözemeyeceğiniz soruların da olduğunu unutmayınız. Karamsar olmayınız.

31. Cevap kağıdında Kaydırmaları önlemek adına rastgele soru kitapçığından bir soruya bakıp kontrol sağlamaktır.

32. Sınav süresini son saniyesine kadar değerlendiriniz.

33. Soruların cevaplarını işaretlerken, kodlamanız da bir hata ve kaydırma olmadığından emin olunuz bu nedenle Cevaplamanız bittiğinde, cevap kağıdınızı son bir kez kontrol ediniz.

35. Sınav sonunda tüm belgelerinizi eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim ediniz.

SINAVINIZIN SİZE GÜZEL SONUÇLAR GETİRMESİ DİLEĞİYLE.

Okan BAL

Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı

Lys Nasıl Çalışılmalı, Lys Nasıl Kazanılır?

Hep duyarsınız. Sistemli çalıştım. Sistemli olursan kazanırsın. Sistem, sistem, sistem. Peki bu sistem dediğimiz olay nasıl bişey?

Herkesin farklı bir çalışma sistemi vardır aslında. Herkes tecrübelerinin ardından kendine uygun bir sistem geliştirir. Burda çokca kişinin yanlış yaptığı bir şey var. Sistemsiz olan kişi kadar multisistem insanlar var.

Multisistem derken kastettiğim şu: Adam her çiçekten bal alıyor. Okulda bir hocası şöyle çalış diyor. Öyle çalışıyor. Kurstan puanları iyi olan bir arkadaşı şöyle çalış diyor. Öyle de çalışıyor. Karman çorman herkesin parmağı olan bir sistem ortaya çıkıyor.

Bu gözüktüğü kadar masum bir şey değildir arkadaşlar. Baştan sizi uyarıyorum. Tek bir rehberiniz olsun bu konuda. Herkesin söylediğini yapmaya çalışırsanız, yorulursunuz.

Ama tabi kendi sisteminiz olur, biri bir öneri verir. Sisteminize uyarlayabilirsiniz dilerseniz. Zaten belli bir süre içerisinde sistem oturacaktır.

Bu evreler bir çalışma sistemini anlatmakta.

Doğru şekilde uygulandığında ve yeterli süre olduğunda, başarılı olmamak için hiçbir neden yok.

Lys Psikolojik Hazırlık 

Bu evre Ygs’nin bitimiyle başlar. Bu evrenin ana teması psikolojidir. Ygs iyi veya kötü geçsin bu evrenin en kazançlı kişileri, ygs etkisini bir an önce üstünden atan ve çalışmaya minumum zaman kaybıyla başlayan kişilerdir.

Zira Lys konuları daha ağır olmakla birlikte, çalışma süreci ortalama 90-100 gün arasındadır.

Sınav kötü geçerse üzülmeyin veya iyi geçerse sevinmeyin demiyorum. 1 gün üzülün 100 gün çalışın. Herşey falan bitmedi arkadaşlar. Susturun o beyninizdeki sesleri ve bir an önce çalışmaya başlayın.

 Lys Planlama Programlama

Bu evrenin ana teması plan ve programlamadır. İlk yapmanız gereken eksiklerinizi belirlemek olmalı. Hangi konuları tekrar etmen gerekiyor, hangi konuları sıfırdan çalışacaksın al eline bir kağıt ve yazmaya başla.

Burda özgüveni hızlıca toplamak ve hızlıca Lys’yi geliştirmek için yapılması gereken tekrar edilmesi gereken konuları minumum zamanda ama maksimum verimde yapmaktır. Yani hızlıca bitircem diye tekrarı yarım yamalak yapmaktan bahsetmiyorum. Mümkün olan en kısa zamanda ama en güzel şekilde tekrarla bitireceğin konuları hallet.

Ders çalışma programı hazırlama bir sistemin olmazsa olmazıdır.

 Lys Konuları Belirleme ve Konu Çalışma

Tekrar ederek hallettiğin her konuyla birlikte üzerinden bir yükü artmış olacaksın. İyi bir programlada bu evreye gelene kadar maksimum 30 gün geçmiş olmalı.Tabi ki tekrar yapman gereken konu çoksa bu süreyi geçebilir ama optimal şartlara göre konuşuyorum.

Bu evrede ağır ve genellikle yeni görülen, sıfır olunan konuların halledilmesi var. Doğal olarak daha yavaş olacaktır. Ama bu konular genel olarak Lys sorularının çoğunu oluşturduğundan en etkili geçirilmesi gereken evre bu olmalıdır.

Mesela; Organik Kimya son sınıf konusu olduğundan genel olarak eksiktir. Lys’deki 30 kimya sorusunun yarıya yakını Organik Kimyadan çıkar. Başka bir örnek Limit-Türev-İntegral. 50 Lys Matematik sorusunun yaklaşık 15’i bu üçlüden gelir.  O yüzden bu evreyi ayrı bir güzel geçirmelisiniz.

Bu evrenin sonunda artık konularınız bitmiş olur.

 Lys Konu Testleri ve Konu Soruları Çözme

Bu evre kondüsyon evresidir. Artık sahaya çıkma zamanınız geldi gençler. Konular bitmeye yakınlaştığında hemen koşun ve branş denemesi kitapları alın. Kitap almak heralde bu süreçlerde bizi en çok mutlu eden şey.

Branş denemesi kitabı derken bu tip kitaplardan bahsediyorum.

Konularını bitirdiğiniz branşta hiç beklemeden branş denemelerine başlayın. Henüz ham olduğunuz için çözümlü branş denemeleri daha faydalı olacaktır. Mümkün olduğunca her branştan günlük bir adet deneme bitirmeye çalışın. Zamanınız yetiyorsa bu sayıyı artırın.

Bu evrede sadece deneme mi çözüyoruz? Hayır tabiki. Bir yandan da soru bankalarına devam ediyoruz. İsteğe bağlı ‘X Adımda Lys‘ tarzı kitaplar da çözülebilir.

Evrenin sonunda hedef: konuların iyice pekiştirilmesi, genel denemelere hazır hale gelmek ve kondüsyon kazanmış olmak. Artık daha hızlı, daha fazla net yapıyor, daha rahatlamış olacaksınız.

 

Lys Denemeler Denemeler 

Bu evre artık son darbeyi vurma evresi. Seri genel denemelere geçeceksiniz. Tabi bu denemeleri branş denemesi gibi ayrı ayrı zamanlarda değil de, hepsini ardı ardına ve süre tutarak, okullarda veya kurslarda yapılan denemeler gibi yapmalısınız.

Mümkün olduğu taktirde günde 2 genel deneme çözmeye çalışın. Biri sabah biri öğleden sonra yaparsanız daha etkili olur.

Tabi bu genel denemeler içerisinde geçmiş yılların sınavları da olmalı. Geçmiş yılların sınavlarını sınav kitapçığı halinde düzenleyen yayınlar mevcut. Onları edinin ve en geç sınava 2 hafta kala çözmeye başlayın.

 

Bu evrede isteğe ve ihtiyaca bağlı soru bankaları ve branş denemeleri de kombin edilebilir.Evrenin en sonunda yani sınava 3 gün civarında kaldığında tüm konuların bir genel tekrarını yapmalısınız.

Lys’de Ygs’ye göre daha çok ezber vardır. Özellikle sözel branşlarda (Edebiyat, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe) bilgi sorularını kaçırmamak için son tekrarı mutlaka yapmalısınız.

 

Bu dediklerimi yaptığınız sürece sınava gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Bu yöntemler birçok kişi tarafından uygulanmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Tabi doğru uygulanıldığı sürece.

Bazı evreleri kaçırmanız ya da yanlış yapmanız işin bittiği anlamına gelmez. Son bir hafta dahi olayların farkına varırsanız o kalan bir haftayı mükemmel geçirmeye bakın.

 

 

Sınav Başarılarında İşi Uzmanından Destek Almak İçin Bizimle İletişim Kurabilirsiniz

onlineterapim-randevual

LYS Matematik Nasıl Çalışılır?

İlk Adım Sizden

Eğer hiçbir şey yapmadan veya kitaptaki sorulara bakarken içinden olmayacağını düşünüyorsan baştan bu savaşı kaybedersin. Bu yüzden işe öncelikle içinde ki gereksiz duyguları değiştirerek başla. Ön yargılarından kurtulduktan sonra yapacağına inanarak kitabın veya videonun başına geç !

Seviyeni Belirle

Zamanın az olması, gençliğin verdiği heyecan gibi etkenler sonucu hemen hemen her öğrenci çalıştığı derste anında bir başarı yakalamayı bekliyor. Buda maalesef imkansıza yakın. Bu yüzden öncelikle kendi durumunu objektif olarak incele ve kendine uygun bir çalışma haritası çıkar. Tabi çözeceğin kaynaklarda bu doğrultuda olsun. Mesela durumun çok iyi olmadığını düşünüyorsan kolay kitapları çözmek ile yola çıkabilirsin. Fakat ince bir çizgiyi de unutma, kolay kitapları çözerken aşırı gaza gelip rahatlamayın çünkü daha yolun başındasınız demektir. Ayrıca diğer bir güzel yöntem ise zoru başarmak. Yani ben inatçıyım kolayı sevmem diyorsanız zor soruları çözmeye uğraşın. Ardından da kendi seviyenize uygun kitaplardan devam edebilirsiniz.Fakat ne olursa olsun bir anda yükselmeyi bekleyerek kendi moralinizi bozmayın.

Çözülmemiş Soru Kalmasın

Sınav döneminde ki düzensizlik hali ister istemez test kitaplarına da yansıdığının farkındayız. Fakat bu düzensizlik arasında çözülmemiş sorular bırakmanın zararı oldukça fazla çünkü uğraştığınız bir sorunun çözümünü öğrenmek oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yüzden eğer gerçekten hem kendinizi geliştirmek hemde yeni soru tarzlarını daha akılda kalıcı şekilde öğrenmek istiyorsanız çözemediğiniz soruları sakın ama sakın es geçmeyin.

İşin Sırrı Formüller

Sık sık duyduğunuz gibi LYS Matematik ciddi anlamda formüle dayalı bir ders. Hemen hemen her soruda kişisel yorumunuza gerek kalmadan formülü uygulamanız sizin için yeterli. Bu yüzden konu çalışırken ilk etapta formülleri düzenli bir şekilde bir kağıda çıkarmakla işe başlayın. Daha sonrasında çalıştığınız konunun formüllerine kısa bir göz gezdirdikten sonra test kitabını önünüze alın ve formülleri hatırlamaya çalışın, hatırlayamadığınız her formülü de hazırladığınız kağıttan bulduktan sonra çözdüğünüz sorunun da üzerine yazın ki pekişsin. Ayrıca bu formül kağıtlarının sizlere tekrar konusunda da çok faydalı olacağından dolayı kaybetmeyin.

LYS’nin Kalbi !

Hemen hemen hepimizin bildiği, hatta Matematik  2 dışında LYS adına ayrı bir ders olarak dahi alsak yadırganmayacak 3 tane  konu var. Bunlarda Trigonometri, Türev ve İntegral. Hepinizin de bildiği gibi bunlar arasında Trigonometri birkaç konu dışında Matematik 2’nin hemen hemen her konusunda soru çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden özellikle Trigonometri üzerine fazlası ile düşmeniz gerekiyor. Bunun için daha öncede belirttiğimiz gibi formülleri ezberleyebilir ve ayrıca sadece Trigonometri konu anlatımı ve soru çözümünden oluşan fasikülleri alabilirsiniz. Maalesef LYS Matematik adına başarılı olabilmek için başta Trigonometri olmak üzere bu 3 konuyu oldukça iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde tavsiyemiz bu konuların üzerine ekstradan düşüp bol bol soru çözmeniz.

Temeli Olmayanlar, Gelin !

Maalesef eğitim sistemimizin ülkemize verdiği en büyük zararlardan biride fazlası ile donanımsız mezunlar vermek. Uzun uzaya konuşabileceğimiz bu konuyu bir kenara bırakıp şimdi bu donanımsız öğrencilerin LYS Matematiğe nasıl çalışacağına değinelim. Her şeyden önce en başta dediğimiz gibi içinizde ki olumsuz düşünceleri silin ve ardından bir yol haritası çıkartın. Bu yol haritasında günlük Matematiğe ayıracağınız vakit ve konu dağılımını yapın fakat bu yazıyı LYS süreci içeresinde okuyorsanız bazı konuları gözden çıkartmanız gerekiyor. Bunlarda LYS’nin kalbi dediğimiz konular arasında yer alan Türev ve İntegral. Bunun sebebi ise hem konuların uzun olması hemde zamanın az olması. Bunun yanında maalesef Trigonometri için böyle bir durum söz konusu değil, yani ya bu Trigonometriyi öğrenirsin yada bu diyardan gidersin. Bu konuların dışında kalan konulara ise hızlı bir tempoda başlamalısınız ve unutmayın LYS süreci içerisindeyken bu yazıyı okuyorsanız  çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Ayrıca LYS’de YGS konularından da soruların geldiğini unutmayarak, ara ara YGS Matematik denemeleri çözmeyi ihmal etmeyin. Eğer bu yazıyı YGS sürecinde okuyan bir öğrenci iseniz yapmanız gereken ilk şey Trigonometri ile yola çıkmak. Zaten sonrasında diğer adımları yazının üst kısımından öğrenebilirsiniz.

 

Sınav Başarılarında İşi Uzmanından Destek Almak İçin Bizimle İletişim Kurabilirsiniz

Sınav ve Öğrenci Danışmanı

2017 YGS Neler Değişti, 2017 LYS Neler Değişti

Her yıl açıklanan ÖSYS kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Kılavuz ile birlikte bu sene ne gibi değişiklikler olacağı da ÖSYM tarafından duyuruldu.

Bu sene üniversite sınavlarına girecek öğrencileri önemli değişiklikler beklemekte. İşte o değişiklikler:
1- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.
2- Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

3- LYS’lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır.

4- LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacaktır.

5- Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır.
6- Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenmiştir.

7- Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır.

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmayacağı belirtildi.

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2’de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1’er soru, LYS-3’te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4’te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1’er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru “kısa cevaplı” olacak.

Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru,”kısa cevaplı” sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

Değişikliklere Bakışımız Nasıl Olmalı?
Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikler üniversite adaylarımızda kaygı meydana getirebilir. Fakat unutulmamalıdır ki; bu değişiklikler bütün adaylar için geçerlidir. Bu yönüyle adaylarımızın değişiklikleri yalnızca kendisi için geçerliymiş gibi değerlendirmesi objektif ve makul bir yaklaşım olmayacaktır. Sistemde her ne değişiklik yapılırsa yapılsın, düzenli ve verimli bir şekilde çalışma kararlılığını sürdüren adayların mutlaka başarılı olacağı gerçeği değişmeyecektir. Bununla birlikte yapılan değişikliklerin farkına varmak ve değişikliklerin etkilerini değerlendirmek çalışma ve sınav stratejilerinizi daha sağlıklı belirlemenize yardımcı olacaktır. Şimdi de üniversiteye giriş sisteminde yapılan ve 2017 yılında uygulanacak değişiklikleri detaylı bir şekilde inceleyelim;
Sınavsız Geçiş Tamamen Kaldırıldı
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin alanları ile ilgili ön lisans programlarına sınav puanı aranmaksızın birtakım önceliklerle beraber ortaöğretim başarı puanı ile yerleşmeleri esasına dayanan sınavsız geçiş tamamen kaldırıldı. 2015 yılında kademeli olarak başlayan sınavsız geçişin kaldırılması (sınavsız geçiş kontenjanları önce %40, geçen yıl da %50 azaltılmıştı) için yapılan kanunsal düzenleme birkaç ay önce de kamuoyuna ilan edilmişti. Kılavuzun yayınlanması ile bu durum üniversite adayları için de kesinleşmiş oldu. Sınavsız geçişin kaldırılması, sağlıkla ilgili ön lisans programlarına ve adalet, çocuk gelişimi, uçak teknolojisi gibi daha fazla tercih edilen ön lisans programlarına daha fazla alan dışı (genel lise mezunu) adayın yerleşmesine olanak sağlayacaktır.
Meslek Liseliye Ön Lisans Tercihinde Ek Puan Getirildi
Sınavsız geçişin kaldırılması ile birlikte meslek liselerine olan ilginin azalmaması adına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarına ön lisans tercihlerinde ek puan uygulamasına geçildi. 2017’den itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları alanlarının devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ön lisans programlarını tercih ettiklerinde ek puan alacaklar. Başka bir ifade ile sınavsız geçiş yapılan programlara artık ek puan verilecek. Ek puan, ortaöğretim başarı puanının 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek. Böylece ek puan öğrencinin ortaöğretim başarısına (lise başarısı) göre en az 15, en fazla 30 olacak. Meslek liselilerin alanları ile ilgili ön lisans programlarına ek puan alması, meslek lisesi öğrencileri arasında düzenli çalışmanın belirleyici olmasına, ön lisans programlarına daha nitelikli adayların yerleşmesine ve daha nitelikli mezunların verilmesine katkı sağlayacaktır.
LYS Oturumlarında Açık Uçlu (Kısa Yanıtlı) Sorular Yer Alacak
2017 yılında adaylar ilk defa açık uçlu sorularla tanışacak. Açık uçlu soruların yanıtı kısa olacak. Yanıt, adaylar tarafından cevap kağıdına hem yazılacak hem de kodlanacak. Optik okuyucu kodlamayı dikkate alacak. Açık uçlu soru bir tarih, neden-sonuç veya sorgulaması yapılan bir olayın adı veya bir işlemin sonucu şeklinde olacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kısa yanıtlı soru örneklerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Her LYS oturumunda 3’er kısa yanıtlı soru olacak. Buna göre oturumlarındaki kısa yanıtlı (açık uçlu) soruların dağılımı şöyle;
 • LYS-1 Matematik Sınavı: Matematik Testi’nde 3 kısa yanıtlı soru yer alacak.
 •  LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı: Fizik, Kimya, Biyoloji Testlerinin her birinde 1’er olmak üzere toplam 3 kısa yanıtlı soru yer alacak.
 • LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı: Dili ve Edebiyatı Testinde 2 ve Coğrafya-1 Testi’nde 1 olmak üzere toplam 3 kısa yanıtlı soru yer alacak.
 • LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı: Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testlerinin her birinde 1’er olmak üzere toplam 3 kısa yanıtlı soru yer alacak. Felsefe Grubu testindeki kısa yanıtlı soru, tüm adaylar için ortak olan sorulardan yani Sosyoloji, Psikoloji veya Mantık sorularından biri olacak.
 • LYS-5 Yabancı Dil Sınavı: Yabancı Dil Testi’nde 3 soru kısa cevaplı soru olacak.
Bu konu ile ilgili önemli bir nokta da kısa cevaplı soruların doğrulardan götürmeyecek olması. Mevcut YGS-LYS test uygulamasında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Fakat kısa yanıtlı soruların yanlış olması puan kesintisine neden olmayacak.
LYS-1’de Sadece Matematik Testi Yer Alacak
2017 LYS’de yapılan önemli değişikliklerden biri de LYS-1‘de sadece Matematik Testi’nin yer alması oldu. Daha önce Matematik ve Geometri testlerinden oluşan LYS-1 sınavı yine 80 sorudan oluşacak ve 135 dakika olacak. Yeni uygulamada geometri soruları da Matematik Testinde yer alacak. Böylece sınavda iki kitapçık yerine tek kitapçık kullanılacak. Bu durum hem kitapçık toplama ve dağıtma sürecindeki zaman kaybını önleyecek hem de geometri yapmayan veya yapamayan adayların bütün süreyi matematik sorularına ayırmalarına fırsat tanıyacak. Önceki uygulamada iki kitapçık olduğundan matematik testi için tanın süre sonrasında matematik soru kitapçığı toplanarak geometri soru kitapçığı dağıtılıyor ve aday geometri yapsa da yapamasa da 60 dakika geometri soruları ile baş başa kalıyordu.
MF ve TM Puan Türlerinde Geometri Sorularının Katkısı Arttı
LYS-1 sınavında Matematik ve Geometri testlerinin birleştirilerek sadece Matematik Testi’ne yer verilmesi Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde Geometri sorularının ağırlığını arttırdı. Yeni uygulamada Matematik testinin ağırlığı, önceki uygulamadaki matematik ve geometri testinin ağırlıklarının toplanması ile elde edildi. Bu durum geometri sorularının değerini yükseltti. Örneğin eski sistemde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon vb. sağlık programlarına yerleştirmede kullanılan MF3 puan türünün hesaplanmasında geometri sorularının katkısı en az olarak %5 iken; yeni uygulamada geometri sorularının katkısı, sorular matematik testinde yer alacağı için %18 olacak. Yine Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji programlarına yerleştirmede kullanılan TM3 puan türünün hesaplanmasında geometri sorularının katkısı yüzde 5 iken, yeni uygulamada yüzde 23 olacak.
Açıköğretim Programlarına Puan Türü Getirildi
Eski sistemde açıköğretim programlarının puan türü bulunmuyor ve yerleştirme sırasında en yüksek puan dikkate alınıyordu. Daha önce kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim programlarına kademeli olarak kontenjan sınırlaması getirilmesi süreci geçen yıl sona ermişti. Bu yıl da açıköğretim ön lisans ve lisans programlarına puan türü getirildi. Programın örgün öğretimdeki puan türü neyse açıköğretimde de aynı puan türü geçerli olacak. Örneğin açıköğretim Sosyoloji programı da örgün Sosyoloji programları gibi TM3 puan türünden öğrenci alacak.
Öğretmenlik Programlarının Tamamı ve İlahiyat LYS İle Öğrenci Alacak
Öğretmenliklerin programlarının büyük bir bölümü LYS puan türü ile öğrenci alırken bir kısmı da YGS puan türü öğrenci alıyordu. Bazı öğretmenliklerin YGS puan türü ile öğrenci almasının nedeni, ilgili öğretmenliğe ek puan alarak yerleşebilen meslek lisesi öğrencilerin bulunmasıydı. Fakat lisans programlarına ek puan uygulaması da geçen yıl kaldırıldı. Bu yıl YGS ile öğrenci alan öğretmenliklerin ve ilahiyat programının (Mezunları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak da atanıyor) da LYS’ye aktarılması ile bütün öğretmenliklerin LYS puan türü ile öğrenci alması ve böylece öğretmenlik programları arasında bir standart oluşması sağlandı. YGS’den LYS’ye aktarılan öğretmenlikler şöyle;
 • Daha önce YGS1 puan türü ile öğrenci alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık MF1 puan türü ile öğrenci alacak.
 • Daha önce YGS2 puan türü ile öğrenci alan Kimya Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık MF3 puan türü ile öğrenci alacak.
 • Daha önce YGS4 puan türü ile öğrenci alan İlahiyat/Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni yeni düzenleme ile artık TS1 puan türü ile öğrenci alacak.
 • Daha önce YGS4 puan türü ile öğrenci alan Özel Eğitim Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık TS1 puan türü ile öğrenci alacak.
 • Daha önce YGS5 puan türü ile öğrenci alan Okul Öncesi Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık TS1 puan türü ile öğrenci alacak
 • Daha önce YGS6 puan türü ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık TM2 puan türü ile öğrenci alacak.
Öğretmenliklerin LYS puan türüne aktarılmasında en dikkat çekici olanı Okul Öncesi Öğretmenliği. Okul Öncesi Öğretmenliği, eşit ağırlık YGS puanlarından YGS5 ile öğrenci alırken LYS’de Türkçe Sosyal (TS1) puan türünden öğrenci alacak. Bu durum sözel alandan üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük bir fırsat oluşturdu.
Öğretmenlik Programlarına Taban Başarı Puanı Getirildi
YÖK, Tıp Fakültesi ile başladığı taban başarı sırası uygulamasına bu yıl öğretmenlikleri de ekledi. 2017’den itibaren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı da dahil öğretmenlik tercihinde bulunabilmek için ilk 240 bin içerisinde yer almak gerekecek. Yeni uygulama ile 240 bin başarı sıralamasına ulaşamayan aday, vakıf üniversitelerinin ücretli öğretmenlik kontenjanlarına da yerleşemeyecek. Öğretmenlik programlarına 240 bin başarı sırası gerisinden yerleşmeler genellikle vakıf üniversitelerin ücretli kontenjanlarına yapılıyordu. Örneğin geçen yıl rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün devlet üniversitesi kontenjanlarına en düşük 60 bin 400 başarı sırası ile yerleştirme yapılmışken, aynı bölümün vakıf üniversitesi ücretli kontenjanlarına en düşük 627 bin başarı sırası ile yerleştirme yapılmıştı. Üniversiteye giriş sisteminde uygulanan diğer taban başarı puanı uygulamaları da şöyle;
 • Tıp Fakültesi 40 bin,
 • Hukuk Fakültesi 150 bin,
 • Mimarlık 200 bin,
 • Mühendislik programları (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) 240 bin,
 • Öğretmenlik programları 240 bin.
Geciken Aday, Sınav Binasına Alınmayacak!
ÖSYM bu yıl ilk defa sınav binasına (sınav salonu değil, birçok sınav salonunun bulunduğu sınav binası) girişlere süre sınırlaması getirdi. Yeni uygulama ile adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda ise saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu sınırlama özellikle büyük şehirlerdeki adayların ulaşım konusunda daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.
Yeniliklerin üniversite adaylarımıza hayırlı olması dileklerimle, yapılan değişikliğin bütün adaylar için geçerli olduğu ve değişmeyen tek şeyin düzenli ve verimli bir şekilde çalışma kararlılığını sürdüren adayların mutlaka başarılı olacağı gerçeğinin değişmeyeceğini tekrar hatırlatmak isterim.

YazililarGaranti.Com İle Yazılı Sınavlarda Daha Yüksek Puan Alabilirsiniz

YazililarGaranti.Com İle Yazılı Sınavlarda Daha Yüksek Puan Alabilirsiniz

TÜM VİDEO PAKETLERİNDE

İNDİRİM KAZANMAK İÇİN

İNDİRİM KODUNUZ: 180052

ILKOKUL – ORTAOKUL – TEOG

İyi bir gelecek için yazılılardan alınan yüksek notların önemi tartışılamaz.

MEB’in yeni sistemiyle okul not ortalamaları Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri’ne girişte 150 puana (Toplam puanın yaklaşık %30’u) kadar katkı sağlamaktadır.

Bu nedenle okullarda yapılan her yazılı sınavı geleceğimizi etkilediğinden gerçek yazılı denemeleri ve çözümleri hayati bir öneme sahiptir.

LİSE – YGS – LYS

Üniversite giriş sınavlarında okul not ortalamalarının etkisi giderek daha da artmaktadır. Lise öğrencilerinin not ortalamalarının yüksek olması üniversiteye girişte büyük avantaj sağlamaktadır.

Unutulmamalıdır ki lise yazılı ortalamasının 1 puan yüksek olması üniversiteye yerleşmede öğrenciyi 9000 kişinin önüne geçirebilmektedir.

Yazılıya Çalışmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

YazililarGaranti.Com Sitesindeki Yazılı Soru Videolarını İzleyerek ve İşleyerek Yazılılarda Çıkabilecek Soruları Çözmek Yazılıların Daha Kolay Geçmesine Yardımcı Olacaktır. Yazılı Korkusuna ve Çalışamadım Hangi Sorular Çıkacak Kaygısına Son Vermiş Oluyorsunuz.

Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Öncelikle YazililarGaranti.Com Sitesine Üye Olmalısınız. Üye Olmak İçin Tıklayın

Üye Olduktan Sonra Belirtmiş Olduğunuz Mail Adresine Üyelik Doğrulama Linki Gönderilecektir Mail Adresinden Üyelik Doğrulamayı Yapınız.

Satın Almak İçin Sitenin Üst Kısmındaki SATIN Al Butonunu Tıklıyorsunuz. Ve Satın almak İstediğiniz Sınıfı Seçiyorsunuz.

yazililar-garanti-satin-al

VİDEO PAKETLERİNİ İNDİRİMLİ ALABİLİRSİNİZ?

Sınıfı Seçtikten Sonra İndirim Kodunu Girmelisiniz YazililarGaranti.Com Tarafından Sitemize Özel İndirim Kodu (180052) dir. İndirim Konudu İlgili Alana Eklediğinizde İndirim Yasıyacaktır.

yazililar-garanti-indirim-kodu-satin-al

KAZANACAĞINIZ İNDİRİM ORANLARI

İLKOKUL

Normal Fiyat 210 TL   >  İndirimli Fiyatı: 160 TL 

ORTAOKUL

Normal Fiyat  235 TL   >  İndirimli Fiyatı: 185 TL

LİSE

Normal Fiyat  260 TL   > İndirimli Fiyatı: 210 TL

TEOG PAKETİ

Normal Fiyat  430 TL   > İndirimli Fiyatı: 330 TL

YGS-LYS PAKETİ

Normal Fiyat  980 TL   > İndirimli Fiyatı: 780 TL

İndirim Kodunuz Olan 180052 Kodunu Girdiğinizde İndirim Yansıyacaktır. Ödemelerini İster Tek Çekim İstersenizde 9 Ay Taksit Seçenekleri İle Yapabiliyorsunuz.

yazililar-garanti-indirim-kodu-satin-al-odeme

DEMO DERS VİDEOLARINI İÇİN TIKLAYIN

TÜM VİDEO PAKETLERİNDE

İNDİRİM KAZANMAK İÇİN

İNDİRİM KODUNUZ: 180052

Hangi Sınıfların Yazılı Soru Videoları Var

 1. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 2. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 3. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 4. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 5. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 6. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 7. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 8. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 9. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 10. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 11. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,
 12. Sınıf Yazılı Soru Anlatım Videoları,

Teog Sınav Hazırlık Soru Anlatım Videoları,

YGS-LYS Hazırlık Soru Anlatım Videoları,

Başlıca Tüm sınıfların Dersleri Olan 

Matematik Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Türkçe Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Sosyal Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Hayat Bilgisi Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Fen Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Fizik Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Kimya Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Biyoloji Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Geometri Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Edebiyat Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Din Kültürü Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

İngilizce Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Tarih Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

Coğrafya Dersi Yazılı Soruları ve Anlatım Videosu,

DEMO DERS VİDEOLARINI İÇİN TIKLAYIN

TÜM VİDEO PAKETLERİNDE

İNDİRİM KAZANMAK İÇİN

İNDİRİM KODUNUZ: 180052

2017 YGS Sınavı Ne Zaman, 2017 LYS Sınavı Ne Zaman, Sınav Tarihleri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2017 Yılı Sınav Takvimi’ni açıkladı.

Adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden sınava hangi tarihlerde girebileceklerine bakabilecek

Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) 12 Mart 2017

YGS’ye giren adaylardan taban baraj puanı olan 180’i alan adayların başvuruda bulunabildiği
Lisans Yerleştirme Sınavları ise;
LYS4 (Sosyal Bilimler) 10 Haziran 2017,
LYS1 (Matematik) 11 Haziran 2017,
LYS2 (Fen Bilimleri) 17 Haziran 2017,
LYS5 (Yabancı Dil) 17 Haziran 2017,
LYS3 (Edebiyat-Coğrafya) ise 18 Haziran 2017
ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/2017SinavTakvimi18102016.pdf adresinden ulaşılabilecek.

onlineterapim-ogrenci-egitim-danismanligi

Profesyonel Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı Desteği Almak İçin Randevu Alınız.

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti

Sorunlarınızın Daha Sağlıklı Çözümü İçin
“Online Terapi” Randevusu Alabilirsiniz.

onlineterapim-randevual

YGS ve LYS Başarısı İçin Test Tekniklerini Geliştirin

ETKİLİ TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

Bilgi: Öğrenmeyle kazanılır. Tekrarlarla pekiştirilir.Test çözme tekniğini kullanmanın temelini teşkil eder.

Yorum: Öğrenilen ve tekrarla pekiştirilen bilgiyle ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar.

Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman sınırlaması içinde

çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkili şekilde kullanmanıza yardim eder. Denemelerde hep şu konudan soru geliyor ve ben onları yapamıyorum. Gerçek sınavda da gelirse yapamam demeyin.

 

ETKİLİ TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

Her sorunun kendine has mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz.

Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabının düşünülmesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltabilir.

Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik ne fazla, sadece istenileni düşünmelisiniz. Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabin böyle kolay olmayacağını düşünürsünüz. Halbuki bazen böyle kolay sorular sormak da bu işin tekniğinin bir parçasıdır.

Her testte bilgi seviyesinin altında ve üstünde sorularla karsılaşırsınız. Ancak testin genelini standart bilgi birikimi ve yorum gücüyle çözülebilecek sorular oluşturur. %10’u çok zor/çok kolay, %20’si zor/kolay ve %40’i normal bilgi seviyesindedir.

Sorulara önyargılı yaklaşmayın. “Bu soru zor ben yapamam; bu soru kolay cevap A şıkkı!” gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar kazanmak yerine kaybettirebilir.

Hertürlu soru çözme yöntemi, testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya bir simgeyle simgelendirmek o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

Hatalı okuma davranışları da önemli sıkıntılar yasamanıza neden olabilir. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak, soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize sebebiyet verebilir.

İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız.

Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu sebeple uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci defa okunması mecburiyetini önler. Soru kökünü okuyan zihin, soruyu zihni hazırlıkla okuma eğiliminde olur.

YGS bütün soruları cevaplama mecburiyeti olan bir sınav değildir. Biliyorsanız elbette cevaplandırmanızda mahsur yoktur. Ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak fayda değil, zarar verir. Unutmayın ki her soru, her net önemlidir.

Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur. Yüzde yüz emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz. Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde mahsur yoktur. Ancak ikiden fazla şık cevap olabilecek nitelikteyse bu soruyu cevaplandırmamanız, en azından sınavın sonlarına doğru soruya dönmek üzere boş bırakmanız daha uygun olacaktır.

Test çözerken sorunun doğru cevabini bulmak kadar önemli olan bir diğer olay da cevap olmayacak şıkların tespitinin yapılmasıdır. Böylece çözüm alternatiflerini daha netleştirir ve doğru şıkka ulaşabilme hızınızı daha da arttırabilirsiniz.

LYS tipi sınavlar hem psikolojik gerilimi yüksek olan hem de muhteva zenginliği bulunan sınavlardır. Bu sınavlarda test çözümünü sekteye uğratan en önemli unsurlardan birisi, sınav kaygısı ve bu yüksek kaygı seviyesinin soruları anlamayı ve problemleri çözmeyi zorlaştırmasıdır. Test çözümü esnasında testte yer alan konuların dışında düşünme süreçleri , konsantrasyonu bozar. Bu sebeple hangi testi çözüyorsanız, zihni yorgunluğunuz da o konunun sınırları içinde olması gerekir.

Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bazen iki, bazen de üç şık bulunabilir. Bunlara çeldirici adi verilir. Çeldiriciler ilk başta cevap gibi görünebilir ama ufak bir zihni egzersizle doğru cevabı bulmanız mümkündür. Bu tip sorularda cevap genellikle soru metninde saklıdır.

Test çözümünde kodlama da önemlidir. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu asla bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde bir soruyla olan zihni bağınızı koparır, başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinçdışı bir faaliyettir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş cevap kağıdı görmek yerine dolu cevap kağıdı görmek kendinize güven duymanıza yardım eder. Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağınıklığının fazlalığı nedeniyle hatalı veya eksik kodlama riskini arttırır, kaydırma yapmanıza yol açabilir. Her yıl % 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız.

 

SON BİR KAÇ TAVSİYE DAHA

* Testi iyi çözmek için sadece doğruları bilmek yeterli değildir. Verilen zaman dilimi içinde bu doğruları bulmanız gereklidir. Bu nedenle her bir soruya ne kadar zaman harcanması gerektiği baştan planlanmalıdır.

Çok sorulu testlerde turlu soru çözme yöntemi, bilinen soruların çözümünü hızlandırır. Bilinmeyen sorularla zaman kaybını önler. Ayni zamanda zorluk derecesi yüksek sorulara bakmayı ve bu sorular için daha fazla zaman kullanmasını sağlar.

Zaman kazanmak için soru metni ve kökünü okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanılgılara düşürebilir.

Soruları okurken hızınızı kesecek davranışlar olabilir. Mesela sesli okuma alışkanlığı, dudak kıpırdatarak okumaya çalışmak, okunan her ifadenin altını çizmek gibi. Hızlı okuma teknikleri kullanılmalı ve sınav öncesi okuma egzersizleriyle okuma hızınızı arttırmalısınız. Soru cümlesini ve metni okurken kelimeleri tek tek okuma yerine gruplandırarak okuyun. Hızlı okuma hem anlamayı kolaylaştırır hem de daha az yorulmanızı sağlar. Bir diğer faydası da dikkatimizi daha çok toplamamızı sağlar.

Sınavda zaman kullanımını en fazla zora sokan bildiklerimizi ve bilmediklerimiz değil, biraz bildiğimiz ya da tereddüt ettiğimiz sorulardır. Bu yüzden soruyla inatlaşmak, “bu soruyu çözmezsem ölürüm!” mantığı testin sonunda hüsrana uğrama riskini artırabilir.

Soru içinde geçen ipuçlarından faydalanmayı bilin. Bunlar altı çizili, koyu puntoyla yazılmış, tırnak içinde, değildir, olmaz, her zaman, hiçbir zaman, bütün, zaman zaman, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı ayrı, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düşünce, yan düşünce, benzer düşünce, asla, genellikle, çoğu, vb. ipuçlarıdır.

Soruları okurken mutlaka kurşun kalem kullanın ve önemli ipuçlarının altını çizin.

Öncelikle soru cümlesini okuyarak ne isteniyorsa altını çizin ve aklınızdan geçirin. Sonra metin kısmını okuyarak soruda sizden istenen kelimelerin altını çizin. Daha sonra şıkları elemeye başlayın.

Uzun paragraf sorularını cevaplandırırken soru cümlesini okuduktan sonra paragraftan bir cümle okuyarak şıkları eleme yöntemini kullanarak ve bunu paragraf bitene kadar devam ettirerek de çözebilirsiniz.

Her soru üzerinde mutlaka işlem yapın, sonuca ulaşamadığınız zaman işlemi sondan başlayarak kontrol ediniz.

İki şık arasında kaldığınız zaman; öncelikle soru cümlesini tekrar okuyun, sonra iki şıktan size en kuvvetli geleni okuyarak metne geçin. Ulaşmak istediğiniz sonucu bulduğunuz zaman doğru cevap bu şıktır. Eğer bulamadıysanız doğru cevap diğeridir. Hemen diğer seçeneği işaretleyin.

Her test bölümü arasında mutlaka ara verilmeli, bu arada gözler dinlendirilmeli, vücut hareket ettirilmelidir. Kan dolaşımı hızlandırılmalı, beynin ihtiyaç duyduğu enerji, kan dolaşımı sayesinde verilmelidir.

Çok soru çözün. Bir günde çözebileceğiniz soru sayısını belirleyip her 15 günde bir soru sayısını arttırın. Böylece çok sayıda soru çözüp, ÖSYM”nin yaptığı sınavlardaki soru tiplerini yakalarsınız.

*Öğrenci Seçme Sınavına kadar son 10-15 yılda çıkmış soruların çözülmesi, YGS-LYS sorularına aşinalığınızı artıracaktır.

 

 

online-ogrenci-danismani-online-egitim-danismani-online-ogrenci-kocu-okanbal

 

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman
Eğitim ve Öğrenci Danışmanı

Profesyonel Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı Desteği Almak İçin Randevu Alınız.

psikolojik-danisma-ogrenci-danismanligi-randevual1-gaziantep

Öğrenci Başarısı İçin Öğrenci Takibinin Önemi

Okullar açılıyor ve şimdiden başarıya odaklanmak adına zihinsel olarak hazırlık yapılması ve başarı odaklı sağlıklı bir öğrenci takibinin nasıl yapılacağını bu yazımızda görebilirsiniz.

Öğrencilerin özellikle lise dönemlerinde ergenlik döneminin getirdiği duygusal fiziksel sorunlarıyla birlikte değerlendirmek adına onun hem ruhsal gelişimi hemde akademik gelişiminin sağlıklı olması için takip yapılması önemlidir. Bunun için;

Öğrencinin sağlıklı takibini yapmak için okulla ilişkilerin daha sıkı olması gerekir. Anne veya baba bu takip konusunda ortak olarak hareket ederek sağlıklı  bir şekilde takip edilmesi öğrencinin başarısının yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle öncelikle okulda ve kurstaki sınıf öğretmenleri ile daha sık iletişim içerisinde olmak, okul rehber öğretmenlerinden destek almak ve buna bağlı olarak ortalama iki haftada bir okul ziyareti çok büyük önem arz etmektedir. Buradaki ziyaretler bir sorunun oluşmasından öncesinde müdahale edebilmektir. Örneğin Yazılılar olmuş sonuçlar gelmiş ve sorunlar birikmiş şekilde öğrenci takibi mi yoksa yazılılar öncesi tedbirler alınmış çalışma düzenine hassasiyet gösterilmiş ve sorunlar oluşmadan ortadan kalkan bir takibi mi istersiniz. Sizin takibinize katkı sağlayacağını düşündüğüm başlıca maddeleri kontrol etmenizi ve hangileri konusunda ne kadar aşama ilerlediğinize bakarak çocuğunuzu ne kadar takip ettiğinizle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte öğrenci takibinde dikkat edilecek bazı öneriler..

GENCİN ARKADAŞLARINI TANIMA

 • Genci Tanımanın En Kolay Yolu Arkadaşını Tanımaktan Geçer
 • Arkadaşları İle Mutlaka Tanışın.
 • Birlikte Etkinlikte Bulunun. (Yemek, Sinema, Gezi vb)
 • Arkadaşlarının Aileleri İle Tanışın ve Etkinlikte Bulunun.

EVDE TAKİP NASIL OLMALI

 • Evde Hangi Sorumlulukları Var. ( Yatağını Toplama, Ekmek Alma, Çöp Dökme, İşyerine Çağırma)
 • Ders Çalışma Programını Takip Ediniz.
 • Ne Tür Kitapları Okuyor.
 • TV’de Neler İzliyor. (Hangi Dizi veya Program)
 • İnternette Nasıl Vakit Geçiriyor. Hangi Sitelerde Dolaşıyor.
 • Cep Telefonu Kullanma Sıklığı Nedir.
 • Kullandığı sosyal paylaşım sitelerinde neler paylaşmış

OKUL TAKİBİ NASIL OLMALI

 • Sınıf Öğretmeni İletişim
 • Okul Ziyaretleri
 • Branş Öğretmenleri İle İletişim. (Hangi Derste Ne Düzeyde)
 • Okul ve Kurs Programlarından Haberdar Olmak.
 • Yazılı-Deneme  Takibi
 • Okuduğu Kitaplar (Birlikte Karşılıklı Kitap Okumak)
 • Okul ve Kursa Devam Devamsızlık takibi

Yukarıdaki maddeleri çocuğunuz sağlıklı takibinde sorun oluşmadan çözüm bulmada size yardımcı olacaktır. Burada bunlar uygulanıyorken çocuğunuzun da fikirlerini alınarak onun mantık ve ruh dünyasına da hitap edecek davranışlarda bulunmak önemli. Bazı maddeler esnetilebilirken bazıları sıkı takibi gerektirebilir. Bu durum tamamen sizin ve çocuğunun arasındaki iletişim bağına bağlı olarak değişecektir. Eğer takip konusunda sıkıntılar yaşıyor ve sağlıklı bir takip konusunda sorunlarla karşılıyor ve aşamıyorsanız eğitim danışmanı desteği de alabilirsiniz.

 

 

online-ogrenci-danismani-online-egitim-danismani-online-ogrenci-kocu-okanbal

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman
Eğitim ve Öğrenci Danışmanı

 

Profesyonel Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı Desteği Almak İçin Randevu Alınız.
psikolojik-danisma-ogrenci-danismanligi-randevual1-gaziantep

2017 YGS Sayısal, Tm, Sözel Konuları, 2017 YGS Hangi Konular Çıkacak

2017 LYS MATEMATİK KONULARI 

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölünebilme
 4. Obeb-Okek
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Kümeler
 14. Fonksiyonlar
 15. Permütasyon
 16. Kombinasyon
 17. Binom
 18. Olasılık
 19. İstatistik
 20. II. Dereceden Denklemler
 21. Karmaşık Sayılar (Kutupsal Gösterim Yok)
 22. Parabol
 23. Polinomlar
 24. Mantık
 25. Modüler Aritmetik
 26. Eşitsizlikler
 27. Logaritma
 28. Diziler
 29. Limit ve Süreklilik ( Sadece 0/0 ve ∞/∞ Belirsizliği var)
 30. Türev (Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi kaldırıldı)
 31. İntegral (Ters Trigonometri fonksiyonlarının İntegrali ve Hacim hesabı kaldırıldı)

 

2017 YGS GEOMETRİ KONULARI 

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar (9.Sınıf)
 2. Dik ve Özel Üçgenler (9.Sınıf)
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar (9.Sınıf)
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen (9.Sınıf)
 5. Üçgende Alanlar (9.Sınıf)
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları (9.Sınıf)
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları (9.Sınıf)
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik (9.Sınıf)
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları (9.Sınıf)
 10. Çokgenler (10.Sınıf)
 11. Dörtgenler (10.Sınıf)
 12. Yamuk (10.Sınıf)
 13. Paralelkenar (10.Sınıf)
 14. Eşkenar Dörtgen (10.Sınıf)
 15. Deltoid (10.Sınıf)
 16. Dikdörtgen (10.Sınıf)
 17. Çemberde Açılar (10.Sınıf)
 18. Çemberde Uzunluk (10.Sınıf)
 19. Daire (10.Sınıf)
 20. Prizmalar (10.Sınıf)
 21. Piramitler (10.Sınıf)
 22. Küre (10.Sınıf)
 23. Vektörler-1 (9.Sınıf)
 24. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği (10.Sınıf)
 25. Doğrunun Analitiği (10.Sınıf)
 26. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller (10.Sınıf)

 

2017 YGS FİZİK KONULARI 

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 3. Basit Makineler
 4. Madde ve Özellikleri
 5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 6. Basınç
 7. Isı ve Sıcaklık
 8. Genleşme
 9. Doğrusal Hareket
 10. Dinamik
 11. İş Enerji
 12. Işık ve Gölge
 13. Düzlem Ayna
 14. Küresel Aynalar
 15. Kırılma ve Renkler
 16. Merceler ve Aydınlanma
 17. Elektrostatik
 18. Elektrik Akımı ve Devreler
 19. Temel Dalga Bilgileri
 20. Yay Dalgaları
 21. Su Dalgaları
 22. Ses ve Deprem Dalgaları

 

2017 YGS KİMYA KONULARI 

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Yapısı
 3. Periyodik Sistem
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 6. Bileşikler
 7. Kimyasal Tepkimeler
 8. Kimyanın Temel Yasaları
 9. Maddenin Halleri
 10. Karışımlar
 11. Endüstride ve Canlılarda Enerji
 12. Kimya Her Yerde

 

2017 YGS BİYOLOJİ KONULARI 

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 2. Organik Bileşikler
 3. Hücre
 4. Madde Geçişleri
 5. DNA-RNA
 6. Protein Sentezi
 7. Enzimler
 8. Canlıların Sınıflandırılması
 9. Ekoloji
 10. Hücre Bölünmeleri
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 12. İnsanda Üreme ve Gelişme
 13. Mendel Genetiği
 14. Kan Grupları
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım

 

2017 YGS TÜRKÇE KONULARI 

 1. Kelime Bilgisi:  Kelimede anlam, Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı, Sözcük öbeklerinde anlam
 2. Cümle Bilgisi: Cümlede anlamın oluşumu, Cümlenin ögeleri, Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler
 3. Paragraf Bilgisi: Paragrafta yapı, Paragrafta anlam ve ana düşünce, Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları
 4. Sözcük türleri: İsim, Sıfat, Zamir, Bağlaç, Fiil, Edat, Ünlem
 5. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): Ses özellikleri
 6. Anlatım Türleri
 7. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
 8. Anlatım Bozuklukları

 

2017 YGS TARİH KONULARI 

 1. Tarih Bilimi: Tarih biliminin ve diğer bilimler ilişkisi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarih öncesi çağlar, Tarih çağları, İlk çağ uygarlıkları, Anadolu’da yaşamış uygarlıklar, Ege ve Yunan uygarlıkları, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve diğer orta Asya ve Avrupa Türk Devletleri
 3. İslam Tarihi ve Uygarlığı: İslamiyet’in doğuşu, Dört Halife Dönemi, Emevi, Endülüs, Abbasi Devletleri
 4. Türk-İslam Devletleri: Türklerin İslamiyet’i kabulü, Karahanlılar
 5. Türkiye Tarihi: Türkiye Selçukluları
 6. Beylikten Devlete (1300-1453): Osmanlı Devleti’nin gelişimi, Balkanlarda fetihler, İskan Siyaseti ve Anadolu’daki faaliyetler
 7. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600): Osmanlı’da toplumsal, askeri, ekonomik yapı, Kanuni Sultan Süleyman, Reform Hareketleri, Coğrafi Keşifler ve Osmanlı’ya etkileri
 8. Arayış Yılları (17. Yüzyıl): Avrupa’daki gelişmeler ve Osmanlı’ya etkileri, Kapitülasyon ve imtiyazlar, Islahat arayışları ve Siyasi/askeri faaliyetler
 9. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl): Fransız İhtilali, Sanayi devrimi, Osmanlı’da yönetim ve bürokrasi yapısında değişmeler
 10. En Uzun Yüzyıl (1800-1922): Balkanlarda milliyetçilik, Şark Meselesi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I ve II Meşrutiyet, Trablus ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
 11. Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi: Mondros Mütarekesi, Kuvayı Milliye, Kongreler, TBMM’nin açılması
 12. Kurtuluş Savaşında Cepheler: Doğu, Güney ve Batı Cepheleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
 13. Türk İnkılabı: Saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması, Laiklik, Çok partili hayata geçiş, Hukuk, Eğitim ve Toplumsal alandaki değişimler
 14. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
 15. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Lozan, Musul Sorunu, Dış Borçlar, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hatay’ın anavatana katılması

 

2017 YGS COĞRAFYA KONULARI 

 1. Doğal Sistemler: Doğa ve insan etkileşimi, Harita bilgisi, Koordinat sistemi, Eş yükselti eğrileri (izohips), Dünyanın şekli ve hareketleri, Atmosferin özellikleri ve hava olayları, Hava durumu ve iklim özellikleri, İklim elemanları, Dünyanın tektonik oluşumu, Jeolojik zamanların özellikleri, İç kuvvetler ve Dış kuvvetlerin yer şekillerinin oluşumuna etkileri, Kayaçlar, Levha hareketleri, Su, Toprak ve Bitki kaynakları
 2. Beşeri Sistemler: Beşeri dokular, Yerleşim yerleri, Nüfus özellikleri, Nüfus Dağılımı, Nüfus Değişimi, Nüfus piramitleri, Ekonomik faaliyetler
 3. Türkiye Coğrafyası: Türkiye’nin Coğrafi konumu ve etkileri, Yer şekilleri, İklim, İklim elemanları, Toprak kullanımı, Su varlıkları, Bitki örtüsü, Yerleşim ve Nüfus özellikleri, Göçler, Ekonomik ve  sektörel dağılım
 4. Küresel Ortam: Bölgeler ve sınırları, Uluslararası ulaşım yolları
 5. Çevre ve Toplum: Doğal afetler ve Doğal afetlerle baş etme yolları

 

2017 YGS FELSEFE KONULARI 

 1. Felsefe’nin Konusu: Felsefenin tanımı, Bilgelik, Felsefenin anlamı, Felsefenin soruları, Felsefi düşüncenin nitelikleri, Hayatın anlamlandırılması
 2. Bilgi Felsefesi: Bilgi türleri, Doğruluk ve gerçeklik, Bilginin doğruluk ölçütleri, Felsefenin bilgiye bakışı, Bilgi felsefesinin problemleri, Bilginin mümkünlüğü, Bilginin kaynağı
 3. Varlık Felsefesi: Varlık felsefesinin konusu, Varlıkla ilgili temel sorular, Varlığın niceliği ve temel niteliği , Çağdaş varlık görüşleri
 4. Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesinin konusu, İyi ve kötü kavramları, Erdem ve yaşam ilişkisi, Özgürlüğün anlamı, Ahlaki eylemin amacı, Evrensel ahlaki ilkeler
 5. Sanat Felsefesi: Sanat felsefesinin konusu, Güzellik kavramı, Güzelliğin kaynağı, Sanat eserlerinin nitelikleri, Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar
 6. Din Felsefesi: Din felsefesinin konusu
 7. Siyaset Felsefesi: Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, Toplumun düzenine ilişkin görüşler
 8. Bilim Felsefesi: Bilime felsefesinin konusu, Felsefe ve bilim ilişkisi, Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi, Bilim felsefesi yaklaşımları, Bilimsel yöntem

 

online-ogrenci-danismani-online-egitim-danismani-online-ogrenci-kocu-okanbal

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman
Eğitim ve Öğrenci Danışmanı

 

Profesyonel Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı Desteği Almak İçin Randevu Alınız.
psikolojik-danisma-ogrenci-danismanligi-randevual1-gaziantep

PedagogSoru Sor

Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.